טיפוח הורדת יוקר המחיה: המשך רפורמת התמרוקים

המשך רפורמת התמרוקים. משרד הבריאות החל להתייעץ עם הציבור 

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות ויופיעסקים כלכלה ניהול
קרם הזנה לילה לעור רגיל - יבש של שיק CHIC. צילום: יח"צ

המשך רפורמת התמרוקים. משרד הבריאות החל להתייעץ עם הציבור 

המלחמה ביוקר המחיה שהגיעה גם לשוק הבריאות, התמרוקים והיבוא האישי נתנה את אותותיה במגוון תחומים, בהם פעלו שר האוצר משה כחלון ושר הכלכלה, אלי כהן בשיתוף משרדי ממשלה אחרים לפעול להורדת יוקר המחיה. במסגרת זו גובשה גם רפורמת התמרוקים להפחתת יוקר המחיה ופתיחת החסמים בשוק מוצרי הטיפוח, הפנאי והיופי – של מוצרי התמרוקים בישראל תוך שמירה על בריאות הציבור. כעת רפורמה זו ממשיכה.

שר האוצר משה כחלון בירך: ״המדיניות שלנו דוגלת בהסרת רגולציה ויצירת שוק חופשי לטובת אזרחי ישראל. משרד הבריאות, בראשות סגן השר ליצמן, עשו כאן צעד משמעותי והסירו חסם שמנע את הרפורמה הזו במשך שנים. אני מברך על קידום הרפורמה ובטוח שנראה את השפעותיה בשוק התמרוקים כבר בתקופה הקרובה.״

רפורמת התמרוקים בישראל גובשה בהתבסס על עקרונות הרגולציה הנהוגים במספר מדינות מפותחות, ובהן שוויץ. מטרת רפורמת התמרוקים לשמור על בריאות הציבור במקביל לצעדים להפחתת יוקר המחייה, הקלה על יצרנים ויבואנים, הפחתת הנטל הרגולטורי ופתיחת החסמים בשוק התמרוקים בישראל. פעילות זו נעשית במקביל להעברת אחריות לשוק תוך שמירה על בריאות הציבור. המדיניות החדשה בשוק התמרוקים מגדירה את הדרישות מהיצרן, יבואן ומהמפיץ במטרה לשמור על רמת איכות יעילות ובטיחות גבוהה של המוצרים, היא מבוססת על העברת אחריות על בטיחות, איכות ויעילות המוצרים ליצרנים ויבואנים.

כיום, שיווק, יבוא או ייצור תמרוק בישראל טעון רישיון תמרוק פלוני ורישיון תמרוק כללי, לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים -תמרוקים .הרפורמה מציעה להסדיר רגולציית תמרוקים עדכנית בישראל בדומה
לרגולציית התמרוקים בשוויץ בהתאמות הנדרשות.  זאת לשם הבטחת בריאות הציבור בישראל מצד אחד והפחתת הנטל הרגולטורי מצד שני. רגולציית התמרוקים בשוויץ מבוססת על עיקרון ה-"Control Self  "בקרה עצמית , לפיו קיים אמון בין  הרגולטור והעוסקים בענף שיבצעו את הבקרות והבדיקות הנדרשות לצורך הבטחת בריאות הציבור לפני הפצת התמרוקים בשוק ובמשך חיי המדף של התמרוקים.
שוויץ היא מדינה בה קיימת "כלכלת אי". מספר התושבים בשוויץ דומה לישראל. למרות המיקום הגיאוגרפי של שוויץ, שוויץ אינה חלק מהאיחוד האירופי, על כל משמעויות הרגולציה הנגזרות מכך. בהשוואה לישראל, יש לזכור כי שוויץ נהנית מהקרבה הגיאוגרפית לייבשת אירופה ומהעובדה כי רוב התמרוקים מיובאים מאירופה או מיוצאים לאירופה. מצב זה שונה מהמצב הקיים בישראל.

*סגן שר הבריאות חברת הכנסת ליצמן ציין כי: ״אנו ממשיכים ופועלים להפחתת הרגולציה שבאחריות משרד הבריאות לטובת תושבי ישראל וזאת תוך הקפדה על בריאות הציבור. אני מודה לשר האוצר ואנשי משרדו אשר פועלים עמנו במשותף לטיוב הרגולציה ולגורמי המקצוע במשרד הבריאות אשר מקדמים את תחום התמרוקים במקצועיות וחותרים להבטחת איכות ובטיחות התמרוקים תוך דאגה לציבור והעוסקים בתחום.״

ממשרד הבריאות נמסר כי השבוע עלתה לאתר משרד הבריאות טיוטה להערות הציבור:

https://www.health.gov.il/Services/Documents/principles-for-cosmetology-regulation-model-Israel.pdf

על פי המסמך משרד הבריאות מבקש את הערות והארות התעשייה, היבואנים והציבור למסמך העקרונות כחלק מעבודת המטה. הערות למסמך ניתן להעביר באמצעות במייל: [email protected] עד לתאריך 22.12.2019

ממשרד הבריאות נמסר כי "לאחר עבודת מטה מאומצת של משרד הבריאות שכללה היוועצות עם משרד האוצר משרדי רה"מ והכלכלה ולמידת רגולציות שונות בתחום התמרוקים בעולם, הוחלט על שינוי מתווה ונכתבה טיוטת נייר עקרונות חוק ותקנות שיופצו להערות הציבור. משרד הבריאות שב ומדגיש שהעיקרון החשוב העומד בבסיס הרפורמה הוא עקרון הבקרה העצמית של העוסקים בתחום ,ועל הנציג האחראי לדאוג כי כל התמרוקים המשווקים בישראל יהיו בטוחים איכותיים ויעילים. תפקיד הרגולטור על פי הרפורמה הינו לבצע פעולות אכיפה ופיקוח לאחר שהמוצרים נמצאים בשוק. מהלך זה יאפשר המשך שמירה על בריאות הציבור ופתיחה של השווקים בישראל, לעידוד התחרות והורדת מחירים.|

במשרד הבריאות הדגישו כי לפי רפורמת התמרוקים באחריות כל יצרן ויבואן שלכל תמרוק המשווק בישראל יהיה תיק מוצר (PIF). תיק המוצר יכיל את המידע הכולל אשר מתייחס את הרכב התמרוק, הערכת בטיחות, תהליכי הייצור, ניסויים קליניים, התוויות, הוכחות טענות שיווקיות, חומרי אריזה ועוד. בדומה להרכבו על פי הרגולציה האירופאית. להערכת משרדי הממשלה השותפים לבניית הרפורמה, חלק מהשפעותיה החיוביות של הרפורמה הם הגדלת התחרות, הגדלת המגוון וירידת מחירים. לאחר הרפורמה ייצור ושיווק תמרוקים יהיו מידיים ללא אישור רגולטורי מקדים ממשרד הבריאות או נוטיפיקציה (יידוע מקדים).

כמו כן, יצרנים ויבואנים לא יידרשו להגיש בקשה לקבלת רישיון לתמרוק פלוני כפי שמיושם כיום ויוכלו לשווק באופן מיידי תוך כדי לקיחת אחריות מלאה על איכות ,יעילות ובטיחות המוצרים . זאת אחרי שהם יעברו הליך קצר של רישום בפנקס היצרנים והיבואנים בישראל.

דילוג לתוכן