יעילות הסרת שיער בלייזר

ממצאי המחקר העלו שהסרת שיער הניבה את התוצאות הטובות ביותר היו באמצעות שימוש בלייזר אלכסנדריט ודיודה.

מערכת האתר

עודכן בתאריך

בריאות ויופיהסרת שיער
מבנה השערה. מקור: ויקיפדיה. איור: US National Institutes of Health

מבנה השערה. מקור: ויקיפדיה. איור: US National Institutes of Health

הסרת שיער יעילה ביותר על ידי שימוש בלייזר ובמכשור מבוסס אור

 מחקר חדש מצא כי שימוש במכשור מבוסס לייזר ובמכשור מבוסס קרני אור (light sources) הוא בעל האפקטיביות המירבית למטרת הסרת שיער גוף מיותר.

תופעת הסרת שיער עודף מהגוף לצרכים אסתטיים הפכה להיות נפוצה ביותר. מטרת המחקר הייתה לבצע מחקר משווה בין המכשור והשיטות להסרת שיער גוף עודף וכמו כן לבחון תופעות לוואי של המכשירים השונים להסרת שיער בלייזר. במסגרת המחקר הושוו אמצעי הסרת שיער באמצעות רובי ((Ruby, אלכסנדריט (alexandrite), דיודה (Diode), לייזר Nd:Yag וטיפולי זרמי אור מועצמים Intense pulsed light (IPL).  המחקר בחן 9 מחקרים שנערכה בהם בקרה רנדומלית RCTs ו21 מחקרים מבוקרים  CTs.

בהתבסס על ממצאי המחקר שפורסם בכתב העת Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology עולה המסקנה כי אפילציה באמצעות לייזר ומקורות אור גרמו להפחתה חלקית וקצרת טווח בכמות שיער אחרי 6 חודשים. עוד עולה כי היעילות של טיפולי הסרת שיער עולה כאשר תדירות הטיפולים עולה. כמו כן נמצא כי יעילות זו היתה טובה יותר בהשוואה לטיפולי שעווה, גילוח ואלקטרוליזה.  כאמור – מסקנה מרכזית של המחקר הצביעה על כך שניכרת השפעה ארוכת טווח על הסרת שיער ומיעוט צמיחה של שיער גם לאחר 6 חודשים בטיפולים חוזרים באמצעות לייזר אלכסנדריט ודיודה וככל הנראה בשיעור הצלחה מסוים אך נמוך יותר בשימוש בלייזר רובי ו Nd:Yag/

תופעות לוואי לטיפול באמצעות מכשור להסרת שיער גוף עודף קיימים בכל המכשירים אולם בשיעור נמוך.

לסיכום- מניתוח הממצאים עלה כי התוצאות היעילות ביותר להסרת שיער היו באמצעות שימוש בלייזר אלכסנדריט ודיודה. שימוש בלייזר מסוג רובי  (Ruby) היה פחות יעיל בהשוואה ללייזר אלכסנדריט ודיודה. תוצאות מוגבלות נמצאו לאפקטיביות מכשירי זרמי אור מועצמים Intense pulsed light IPL.

קישור למחקר בנושא הסרת שיער בלייזר ובטכניקות נוספות:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-3083.2005.01327.x/abstract

דילוג לתוכן