גנוטיפ

גנוטיפ – Genotype הינו הרכב של גנים שקובע ומאפיין בהיבט התורשתי את כל הגנים שאמונים על ביטוי של תכונה כלשהי.

הסבר מונח ומענה לגבי השאלה מה זה גנוטיפ ומה ההבדל בין פנוטיפ לגנוטיפ? . צילום: Pixabay OpenClipart Vector
הסבר מונח ומענה לגבי השאלה מה זה גנוטיפ ומה ההבדל בין פנוטיפ לגנוטיפ? . צילום: Pixabay OpenClipart Vector

בתחום תורשה וגנטיקה גנוטיפ הינו גם מאפיין גנטי של מכלול של הגנים אשר קובעים את מאפייניו התפקודיים והמבניים של יצור חי.

לעומת גנוטיפ שהוא מכלול המאפיינים הגנטי, פנוטיפ הוא האופן שבו התכונות מתבטאות בהתאם לגנטיקה (גנוטיפ) ולתנאים הסביבתיים.

 

הסבר מהו גנוטיפ ומה ההבדל בין הגנוטיפ לבין הפנוטיפ?