9 הקלות החדשות בספורט, יציאה מהבית ועסקים

הקלה על הסגר בישראל בעקבות התייצבות הפשטות המגיפה. תושבי ישראל סובלים מנזקי מגפת הקורונה בהיבטים הבריאותיים, בחולים הרבים, במקרי המוות המצערים ובהיבטים כלכליים ופסיכולוגיים. לנוכח זאת, ועל רקע המצוקה הכלכלית והפסיכולוגית והצורך לתת מענה לאוכלוסיה החליטה הממשלה היום על שורת הקלות. ההקלות לציבור והמגבלות על בתי העסק מיועדות לסייע לעצירת המגיפה. זאת לצד העבודה מהבית, הקלת החיים והתנהלות ענפי המסחר ושגרת החיים הציבורית והאישית.

הקלות לגבי תפילה, שמירה על הילדים, ספורט ואירועים

מה הן ההקלות החדשות שהתירה הממשלה היום? על פי החלטת הממשלה שהתקבלה היום, יותרו הקלות לבתי עסק באמצעות קבלת אישור התו הסגול. זאת בכפוף למגבלות וכללים. לצד זה, החלטת הממשלה אישרה גם עבור הציבור הקלה במגבלות. להלן המגבלות וההנחיות החדשות להקלה על תושבי ישראל לאחר חג הפסח, אשר פורסמו הבוקר על ידי הממשלה:

 1. תותר פעילות ספורט של יחיד, של יחיד עם אדם קבוע אחד בלבד, או של אנשים הגרים באותו מקום, ולמרחק של עד 500 מטרים ממקום המגורים.
 2. לא תתאפשר הליכה ושהות בבתים של אחרים (מעבר ל- 3 המשפחות הנמצאות בקשר קבוע לשם שמירה על הילדים).

  העיר יפו. הקלה בהנחיות לעסקים ולתושבים בזמן מגפת הקורונה. צילום: Pixabay
  העיר יפו. הקלה כוללת בהנחיות לעסקים ולתושבים ישראלים בזמן מגפת הקורונה. צילום: Pixabay
 3. לא תותר כניסה לחופי ים, פארקים, גני משחקים ומתקני ספורט עירוניים.
 4. פעילות ילדי החינוך המיוחד -עד שלושה ילדים בקבוצה.
 5. תתאפשר יציאה לברית או לחתונה בשטח פתוח בלבד, בהשתתפות של 10 אנשים לכל היותר ותוך שמירה מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם.
 6. תותר יציאה למקווה גברים ובלבד שבכל עת לא ישהו במתחם מעל ל- 3 אנשים.
 7. תותר התפילה בהשתתפות של עד 19 אנשים במרחק של עד 500 מטרים ממקום המגורים או ממקום העבודה בשטח פתוח תוך שמירה על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם.
 8. ניתן יהיה להפעיל גן חיות, ספארי או גן לאומי לשם קיום פעילות במקום פתוח המיועדת לאדם עם מוגבלות בהתאם להנחיות שנקבעו בתקנות.
 9. לא יפעיל רופא מרפאה או חדר ניתוח לשם מתן טיפול המיועד לצורך אסתטי, אלא אם הטיפול נדרש לצורך בריאותי חיוני.

הקלות בחינוך מיוחד ותו סגול לעסקים

על רקע דברים אלה, החלה היום מערכת החינוך בהוראה מקוונת מוסדרת. מוקדם יותר אמש חתם מנכ”ל משרד הבריאות על צו בריאות העם המאפשר את פתיחת החינוך המיוחד במגבלות של עד 3 ילדים בקבוצה, בכפוף להפרדה של רבע שעה בין קבוצה לקבוצה והקפדה על היגיינה. מעבר לכך, יתאפשר חיבור של 3 משפחות עם מטפל קבוע לצורך שמירה על הילדים תוך הקפדה על הכללים המחייבים.

על רקע התרת המגבלות, הותרה לעובדים לחזור לפעילות בעסקים שמקיימים כללים שנקבעו לפי תוואי תו התקן המחמיר של “התו הסגול” לעסקים. בעלי עסקים יוכלו לפתוח אותם לפי המגבלות וההנחיות שפורסמו ובענפים מסוימים של מסחר, ייצור ושירותים ובלבד שהם מקיימים את הכללים. זאת בהסדרה עצמית -רגולציה עצמית של כללים שמי שמקיימם מקבל אוטומטית את התו הסגול.

שמירה על הכללים וקנס על אי חבישת מסכת מגן

עוד נמסר ממשרד הבריאות כי למרות התקנות המאפשרות הקלות, חשוב לקחת אחריות על בריאותנו ובריאות הסובבים אותנו ולהקפיד על הנחיות שהיו בתוקפן עד כה לשמירת בריאות הציבור. לפיהן עלינו להקפיד על מסיכת הגנה לאף ולפה, כפפות מגן במקרה הצורך, חיטוי ידיים תדיר ושטיפת ידיים תכופה. כמו כן, שמירת מרחק בטחון, הימנעות משהיה בחללים משותפים ובידוד בעת חש להידבקות.

ויודגש כי תקנות שעת חירום (אכיפת צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה))(תיקון) קובעות כי חובה על חבישת מסיכת במרחב הציבורי. בתקנות נקבע כי “אי חבישת מסיכת פנים ואי נשיאתה עלול לגרור קנס בסך 200 ₪ בפעם השנייה לביצוע העבירה ולאחר מתן התראה בעת ביצוע העבירה הראשונה”.

ממשרד הבריאות הודגש כי תוקף תקנות שעת חירום (הגבלת פעילות) הינן עד ליום ראשון ה-3 במאי 2020.