הומוזיגוטי

הומוזיגוטי Homozygote- בעל שני ביטויים גנטיים של אללים זהים לגן מסוים שקובע תכונה גנטית מסוימת.

כלומר פרט הוא הומוזיגוטה או הומוזיגוטי בגן מסוים אם שני האללים של אותו גן אשר קיימים בו הינם זהים.

אלל אחד מהאב זהה לאלל שמקורו באם. זאת בשונה מהטרוזיגוט שלו.

מהו פרט הומוזיגוטי Homozygote. צילום:pexels-thisisengineering
מהו פרט הומוזיגוטי Homozygote. צילום:pexels-thisisengineering

 

מהו הומוזיגוט ומה ההבדל בין פרט שהוא הטרוזיגוט לבין הומוזיגוטי ?