הטרדה מינית בעבודה וסיכון להתאבדות

הטרדות מיניות במקום העבודה וסיכון מוגבר להתאבדויות ולנסיונות התאבדות בקרב העובדים. צילום: Pixabay Malachi Witt
הטרדות מיניות במקום העבודה וסיכון מוגבר להתאבדויות ולנסיונות התאבדות בקרב העובדים. צילום: Pixabay Malachi Witt

ממצאי מחקר חדש מעלים כי קיים קשר בין שיעור ההטרדות המיניות מהן סובלות עובדות ועובדים במקומות העבודה לבין סיכון מוגבר להתאבדות. במחקרם ביקשו המדענים לבדוק את הקשר בין חשיפה להטרדות מיניות במקום העבודה לבין התאבדויות ונסיונות התאבדות.

לשם כך בחנו המדענים מדגם נרחב של מעל 86 אלף גברים ונשים שגילאי העבודה שעבדו בשכר במקצועות מגוונים במקומות עבודה בכל הסקטורים. המדענים התבססו על תשובותיהם של המשתתפים לשאלון דיווח עצמי. בשאלון נשאלו המשתתפים על כמות ההטרדות המיניות במקום העבודה בין השנים 1995 לשנת 2013. את הממצאים השוו החוקרים לשיעור המדווח של נסיונות התאבדות ושל מקרי התאבדות שארעו בפועל.

הטרדה מינית וסיכון גבוה להתאבדות

ממצאי המחקר ראו אור בכתב העת הבריטי לרפואה- British Medical Journal BMJ. המחקר נערך על ידי מדענים מאוניברסיטת שטוקהולם בשוודיה, מכון קרולינסקה וחוקרים דנים. מן הממצאים העלו המדענים כי מקרב אוכלוסית המדגם ארעו 125 מקרי התאבדות מצערים ו816 נסיונות התאבדות המהווים 0.1% ו-1% בהתאמה מכלל המדגם.

ניתוחים סטטיסטיים שערכו החוקרים לנתונים אלה בהשוואה למספר המקרים של אנשים שנחשפו להטרדה מינית במקומות העבודה , בהתחשב בקיזוז משתנים אחרים, העלו כי הטרדה מינית היתה קשורה לסיכון מוגבר לביצוע התאבדות ולנסיונות התאבדות.

המדענים מצאו כי אנשים – גברים ונשים שהוטרדו מינית במקומות העבודה היו בסיכון מוגבר להתאבד של יותר מפי 2.8 בהשוואה לאנשים שלא הוטרדו. בנוסף מצאו המדענים כי אנשים שהוטרדו מינית היו בסבירות גבוהה יותר לנסות להתאבד פי 1.6 יותר מאנשים שלא הוטרדו. לא נמצאו הבדלים מגדריים משמעותיים באשר לממצאים אלה.

. Linda L Magnusson Hanson, Anna Nyberg, Ellenor Mittendorfer-Rutz, Fredrik Bondestam, Ida E H Madsen. Work related sexual harassment and risk of suicide and suicide attempts: prospective cohort study. BMJ, 2020;