הטרוזיגוטי

הטרוזיגוטי Hetrozygote-  בעל שני ביטויים גנטיים של אללים שונים לגבי גן מסוים הקובע תכונה תורשתית מסוימת.

דהיינו פרט הוא הומוזיגוט בגן ספציפי אם שני האללים של הגן הזה הם שונים.

אלל אחד מקורו באב שונה מהאלל שמקורו באם. זאת בשונה מפרט הומוזיגוטי שבו שני האללים זהים.

מהו הטרוזיגוט ? צילום: pexels-edward-jenner
מהו הטרוזיגוט ? צילום: pexels-edward-jenner

מהו פרט הטרוזיגוט ?