הנחיות לצוותים רפואיים לזיהוי וטיפול בנגיף הקורונה

צוותים הרפואיים עומדים בחזית כנגד מגיפות וזיהומים אפדמיולוגים כמו נגיף הקורונה – הוירוס הסיני המתפשט בעולם. לכן, ומתוך הערכות להתמודדות עם הידבקות של חולים רבים בוירוס הקורונה בישראל, מפרסם משרד הבריאות הנחיות לצוותים רפואיים לגבי אופי הטיפול והאבחון של הנגיף .

להלן המידע שפורסם וההנחיות לצוותים רפואיים, בתי חולים וקופות חולים לגבי אופן ההתמודדות עם אבחון וטיפול בנגיף הקורונה:

קיימת אפשרות להעברה של נגיף הקורונה מאדם לאדם. תקופת הדגירה המשוערת הינה 7-5 ימים והטווח של דגירת הנגיף נע בין 14-2 יום. הגדרת מקרה (על פי המרכז האמריקאי לבקרת מחלות CDC )
“מקרה מאומת”: חולה עם ממצא מעבדתי חיובי לוירוס הקורונה.

הנחיות לזיהוי וטיפול בנגיף הקורונה - הנגיף הסיני על ידי משרד הבריאות. אילוסטרציה: Pixabay by Parentingupstream
הנחיות לזיהוי וטיפול בנגיף הקורונה – הנגיף הסיני על ידי משרד הבריאות. אילוסטרציה: Pixabay by Parentingupstream

“מקרה חשוד” מוגדר כחום מעל 38 וגם תסמינים נשימתיים חדים אצל אדם ש שהה בסין במהלך 14 הימים טרם הופעת התסמינים, או שהיה במגע הדוק עם חולה שגם הוא חשוד לוירוס הקורונה
או חום מעל 38 או תסמינים נשימתיים חדים אצל אדם ששהה במגע הדוק עם מקרה מאומת של נגיף הקורונה

“מגע הדוק”: לצורך הגדרת מקרה זה, מגע הדוק מוגדר כאחד משלושת המקרים:
– חשיפה הקשורה למוסד רפואי, כולל טיפול ישיר עם חולה קורונה ,עבודה עם עובדי בריאות שחלו בנגיף הקורונה החדש, ביקור חולה קורונה ,או שהייה בחדר עם חולה בוירוס הקורונה
– עבודה צמודה עם או שהייה באותה כתה של חולה קורונה.
-נסיעה יחד עם חולה קורונה בכל אמצעי תחבורה ברדיוס של שני מושבים ממקום מושב החולה.
– בני ביתו של חולה בוירוס הקורונה.

לקריאת ההנחיות המלאות של משרד הבריאות בנושא 

הנחיות לצוותים רפואיים בקהילה

א. צוות המרפאה יתשאל את החולה ע”מ לבחון אם הוא עונה על הגדרת המקרה.
ב. יש להעביר את החולה ישירות לחדר פרטי עם דלת סגורה ולהרחיקו משאר קהל המבקרים ככל האפשר.
ג. החולה יעטה מסכה כירורגית.
ד. צוות המרפאה הבא במגע עם החולה (עד מטר אחד) יתמגן ע”י חלוק ארוך חד פעמי, כפפות, משקפי מגן ומסכת N95 מותאמת.
ה. במידה והחולה עונה על הגדרת המקרה, צוות המרפאה יזמין את מד”א ויידע אותו על החשד לנגיף הקורונה,וכן יעדכן את המלר”ד אליה הופנה.
ו. העברת חולים באמבולנס תהיה על ידי צוותים של מד”א במיגון אוויר ומגע בתוך אלונקה ייעודית, על פי נוהל SARS אשר בסימוכין.
ז. המרפאה המפנה תדווח באופן מידי בטלפון לרופא המחוז.

 

הנחיות לבתי החולים הכלליים

אופן הטיפול בחולים ומניעת זיהומים יתבצעו בהתאם לעקרונות שהגדיר משרד הבריאות בשנת 2003 למניעת SARS אשר בסימוכין, עם שינויים אלה.

עיקרי ההנחיות באשר לוירוס הקורונה הם אלה :
א. בשלב זה, לא הוגדרו בתי חולים ייעודיים לקליטת חולים או חשודים כחולים. על כל בית חולים להיערך לטיפול בחולה חשוד או מאומת עם נגיף הקורונה.
ב. על המטופל להודיע לגוף המטפל טרם הגעתו על מחלתו ושהותו בסין.
ג. טיפול בכל מקרה חשוד או מוכח יהיה בחדר בידוד עם לחץ שלילי במידת האפשר.
ד. מיגון אישי של הצוות המטפל יכלול בידוד מגע +טיפתי + בידוד אוויר   and droplet, airborne precautions contact ,כולל את הפריטים הבאים: חלוק ארוך חד פעמי, כפפות, משקפי מגן
ומסכת N95 מותאמת.
ה. עד להכנסה לבידוד אוויר, יש לטפל בחולה באזור מבודד ככל האפשר.
ו. על החולה לעטות מסכת פה-אף אם מצבו הרפואי מאפשר זאת.
ז. יש להקפיד הקפדה יתרה על חיטוי ידיים, סילוק פסולת וחיטוי סביבת החולה לאחר מגע עם החולה.
ח. יש להקפיד הקפדה יתרה על מיגון נשימתי בעת ביצוע פרוצדורות פולשניות היוצרות אירוסולים, כגון אינטובציה וברונכוסקופיה.
ט. יידוע כל הגורמים הרלבנטיים במוסד הרפואי על הגעת חולה או חשוד למחלה כלומר להודיע לגורמי הנהלה, ממונה מניעת זיהומים, יחידה למחלות זיהומיות, מעבדה מיקרוביולוגית וכו’.
י. ניטור תחלואה של כל הסגל המעורב בטיפול בחולה במשך 14 יום מהחשיפה, ללא קשר לרמת המיגון שננקט.