העברה גנטית אנכית – תורשה

העברה גנטית אנכית היא תהליך של העברה של גנים מאורגניזם לצאצאיו. זוהי מהות התורשה או באנגלית Biological inheritance.

גנטיקה של העברה אנכית. מהו תהליך העברת הגנים האנכי. תורשה וגנטיקה. צילום: Pixabay PixiMe01
גנטיקה של העברה אנכית. מהו תהליך העברת הגנים האנכי. תורשה וגנטיקה. צילום: Pixabay PixiMe01

העברה גנטית אנכית היא העברה של החומר התורשתי מהוריו או ממין אחר שממנו האורגניזם התפתח.

העברה גנטית אנכית שונה מהעברה גנטית אופקית -קוניוגציה. בהעברה גנטית אופקית העברת הגנים נעשית מאורגניזם אחד אל אחר באמצעות העברת הגנים ישירות לתאיו.

 

 

 

 

מהי היסטוריה של גנטיקה והורשה – העברה גנטית אנכית – תורשה?