הפסקת עישון כנגד קורונה

מה טיב הקשר בין עישון לסיכון לפתח תסמיני קורונה ומחלה חמורה?. מעשנים מצויים בקבוצת סיכון לפתח קורונה ולחלות בנגיף במחלה חמורה. כך לפי עדויות אמפיריות ממחקרים. כיצד ניתן להפחית את הסיכון לתסמיני קורונה חמורים? לא לעשן!. כך על פי ממצאי מחקר חדש. המדענים הוכיחו כי אנשים מעשנים מגדילים את הסיכויים שלהם לחלות בקורונה עם תסמיני מחלה חמורים יותר. זאת בהשוואה למי שאינו מעשן.

מהממצאים עולה שאנשים שמעשנים הינם בסבירות רבה יותר לפתח סימפטומים קלאסיים של קורונה. עוד מצאו המדענים כי מי שמעשן מצוי בסיכון מוגבר גם לדווח על תסמינים מרובים של קורונה. מספר תסמינים גבוה מעיד על מחלה חמורה יותר.

עישון נמצא במחקרים כקשור לסיכון מוגבר לחלות בקורונה. מעשנים מצויים בקבוצת סיכון לחלות בקורונה. זאת מלבד קבוצות סיכון אחרות כמו מי שסובל מהשמנת יתר. BMI של מעל 30 נחשב גם הוא כגורם סיכון. זאת לבד מגיל האדם, מחלות רקע ועוד.

סיכון מוגבר לתסמיני קורונה המעידים מחלה חמורה למעשנים. צילום: Brigitte Pixabay
סיכון מוגבר לתסמיני קורונה המעידים מחלה חמורה למעשנים. צילום: Brigitte Pixabay

מחלת קורונה חמורה יותר אצל מעשנים

המחקר התבסס על נתונים של מעל 2.4 מליון משתתפים. הגיל החציוני של המשתתפים היה 4.5. מתוכם 11% עישנו. מכלל המשתתפים 35% דיווחו שהרגישו לא טוב וחשו אחד או יותר מהתסמינים של המחלה.

ניתוח הממצאים העלה שלמעשנים קיים סיכון מוגבר לפתח תסמינים של קורונה. למעשנים גבוה יותר ב14% לפתח תסמינים קלאסיים של המחלה. תסמינים קלאסיים כוללים חום, קושי נשימתי ושיעול. זאת בהשוואה למי שלא מעשן.

עוד העלו המדענים שלמעשנים יש סיכון מוגבר ב29% לפתח חמישה תסמינים או יותר של מחלת נגיף הקורונה. בנוסף, המדענים הוכיחו שלמעשנים סיכוי גבוהה יותר ב50% לדווח על עשרה תסמינים או יותר. זאת באופן שמעיד שמעשנים מפתחים קורונה כמחלה בחומרה רבה באופן משמעותית ביחס ללא מעשנים.

להפסיק לעשן ולהמנע מתחלואה

לסיכום, הממצאים תומכים במחקרים אחרים לגבי הקשר בין עישון לסיכון מוגבר לפתח קורונה עם תסמינים וחומרת מחלה.

המדענים ממליצים להפסיק לעשן כאסטרטגיה להפחתת תחלואה מקורונה ותחלואה כללית. זאת גם לשם הפחתת עומס על תשתיות רפואיות בשל בעיות רפואיות, מהן סובלים מעשנים בשיעורים גבוהים יותר.

המדענים פרסמו את המחקר בנושא הקשר בין עישון לסיכון לתחלואה בקורונה, השתייכו לאימפיריאל קולג’ בלונדון,ולקינג’ס קולג’ בלונדון בכתב העת Thorax של BMJ היוקרתי.

 

מקורות

Hopkinson NS, Rossi N, El-Sayed_Moustafa J , Current smoking and COVID-19 risk: results from a population symptom app in over 2.4 million people, Thorax Published Online First: 05 January 2021.