הקלות בפתיחת אטרקציות, פאבים, מסעדות ובריכות

הקלות בתקופת הקורונה: גם בבריכות השחייה. צילום: Pixabay Daniel Perrig
הקלות בתקופת הקורונה: גם בבריכות השחייה. צילום: Pixabay Daniel Perrig

על רקע הירידה במספר הנדבקים וחולי הקורונה הקלות נוספות החל מהיום: פתיחת מסעדות, פאבים, בריכות שחיה, אטרקציות

משרד הבריאות הודיע על כך שהממשלה אישרה במשאל טלפוני תיקון לתקנות שעת חירום (הגבלת פעילות) ולתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום העבודה). הללו יאפשרו את המשך חזרת המשק לפעילות באופן מדורג תוך שמירה על בריאות הציבור. ההקלות אושרו בשל ה”ירידה הממושכת וההתייצבות במספר החולים המאומתים החדשים מדי יום, נוכח הצעדים שנקטה הממשלה למניעת התפשטות נגיף הקורונה.”

הקלות באטרקציות תיירותיות, שחייה, שייט, בארים, בריכות ומסעדות

התיקונים שאושרו ויכנסו לתוקפם החל מהיום, יום רביעי, ה-27 במאי נוגעים להפעלת מקומות פנאי, בידור ומזון. על פי התיקונים שאושרו:

1. החל מהיום תתאפשר הפעלה של מסעדות, ברים ופאבים (ישיבה במקום), בריכות שחיה (למעט בריכת פעוטות), אטרקציות תיירותיות, רכבל וכלי שייט ציבוריים. ההפעלה תותר בכפוף להקפדה על ריחוק פיסי, עטיית מסיכות ושמירה על כללי ההיגיינה, שילוט, סימון מקומות עמידה בתורים, ויסות לקוחות. כן תאושר הפעילות בהתאם להוראות “התו הסגול” הפרטניות שיפורסמו. עדיין נותרה הגבלה על ישיבה במתחמי מזון מהיר בקניונים.

2. צומצמה המגבלה על כמות השוהים המותרת במקומות הפתוחים לקהל. המגבלה צומצמה בין היתר לגבי חנויות, קניונים, שווקים ועסקים לטיפולים לא רפואיים בגוף האדם. המגבלה תחול בהתאם לחלופות הבאות: ביחס של אדם לכל 7 מ”ר, או בהתאם למספר האנשים המותר בכפוף למגבלה על התקהלויות. זאת לפי צו בריאות העם (עד 50 איש) ובתנאי ששטח המקום מאפשר שמירה על מרחק של 2 מטר בין אדם לאדם. נקבע גם שבמקום הפתוח לציבור בו מצוי דלפק שירות, תוצב מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן למקבל השירות (בהתאם לחובה החלה כיום על חנויות).

3. ניתן לפתור בתי עסק לפי להוראות ״מקום הפתוח לציבור״. זאת על פי יחס השוהים הבא:

א. בבריכות שחייה, בתוך מי הבריכה, יחס המבקרים יהיה אדם לכל 6 מ”ר.

ב. בבתי אוכל, ברים ופאבים – יחס השוהים יהיה בהתאם לקבוע ברישיון העסק, או לגבי עסק שהתפוסה המקסימלית שלו היא 100 איש ומעלה – עד 85% ממספר הלקוחות המותר.

ג. ברכבל – תותר הנסיעה עד מחצית ממספר הנוסעים המירבי המותר, ולא יותר מ – 20 אנשים.

הקלות בשהיה של לקוחות בעסק ועובדים במקומות עבודה

נקבע עוד כי בתי עסק של הסעדה, פאבים, בריכות שחייה, אטרקציות ורכבל מורשים להפעילם במשך 2 ימי עבודה ממועד פרסום התקנות, גם בלי הגשת הצהרה בטופס מקוון באתר משרד הכלכלה כפי שנדרש בהפעלת מקום ציבורי, וזאת לצרכי התארגנות וההיערכות.

4. התיקונים מאפשרים צמצום של ההגבלה על שהיית לקוחות בבית עסק. כעת מעסיק יהיה רשאי לאפשר קבלת קהל ובלבד שיישמר יחס של לקוח אחד לכל 7 מ”ר או יחס של יותר משני לקוחות לכל עובד שתפקידו מתן שירות ללקוחות.

עוד נקבע צמצום הגבלת שהיית עובדים בחדרים במקומות עבודה, כך שתבוטל ההגבלה המספרית. זאת כל עוד נשמר מרחק של 2 מטרים בין עובד לעובד או כל עוד יש מחיצה למניעת העברת רסס גם אם נשמר מרחק של פחות מ-2 מטר בין עובד לעובד.

5. כמו כן נקבע שתתאפשר שהות של עד 50 איש בפגישות מקצועיות, ובלבד שנשמר מרחק של 2 מטר לפחות בין אדם לאדם.

6. תיקון התקנות מאפשר מעתה נסיעה ברכב פרטי עם שני נוסעים בנוסף לנהג (במקום נוסע אחד). ברכב פרטי בו קיים יותר מספסל אחורי אחד יתאפשר נוסע נוסף באותו ספסל. כמו כן, תתאפשר נסיעה של מספר אנשים גדול יותר במידה ומדובר בדיירי אותו הבית או אם מתקיים צורך חיוני בנסיעה של מספר אנשים גבוה יותר. כמו כן, תתאפשר נסיעה במונית עם שני נוסעים בכל ספסל אחורי (במקום נוסע אחד), למעט אנשים הגרים באותו מקום.

משרד הבריאות מדגיש את חשיבות ההקפדה על ההוראות וההנחיות. יש להמשיך לשמור על ריחוק פיסי, עטיית מסיכות ושמירה על כללי ההיגיינה חשובה והכרחית כדי למנוע התפשטות נגיף הקורונה בישראל.

אדם שיפעיל בית עסק בניגוד לכללים עובר עבירה. הקנס המוטל בגין עבירה זו יהיה 2,000 ש”ח. לעומת זאת מפעיל אולם, גן או מקום לאירועים שלא בשטח פתוח, או עם מספר אנשים הגבוה מהמותר לפי מגבלת ההתקהלות יקנס בסך 5,000 ₪.