הקלות רחצה בים ותפילה

הנחיות חדשות ומעודכנות של משרד הבריאות מעדכנות את המגבלות והאיסורים על תפילה, בילוי בחוף הים, שחיה, ביקור במוזיאונים. הממשלה אישרה במשאל טלפוני תיקון והארכה לתקנות שעת חירום (הגבלת פעילות) ולתקנות שעת חירום (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה). תוקף התקנות הוארך עד ליום ד׳, 3 ביוני, 2020. על פי התיקונים שבוצעו בתקנות שעת חירום (הגבלת פעילות):

– ניתן לרחוץ בים. ממשרד הבריאות הודגש ש”בוטל איסור השהייה בחוף הים. שהייה בחוף הים תתאפשר בהתאם לכללי ה״תו הסגול״ הכוללים ריחוק פיזי בין המתרחצים.”

חזרה לחופי הרחצה. צילום: kordula vahle Pixabay
חזרה לחופי הרחצה. צילום: kordula vahle Pixabay

– ניתן להתפלל במבנה סגור. משרד הבריאות קבע כי “בוטל האיסור לקיים תפילה במבנה. התפילה תתאפשר תחת מגבלות הכוללות עד 50 איש במבנה, תוך הקפדה על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, עטיית מסיכות ומינוי ״נאמן קורונה״ לבית התפילה.

– המוזיאונים יפתחו ויופעלו. בוטל האיסור על הפעלת מוזיאון. התיקון האמור לא יכלול הפעלת מתקנים או מוצגים לילדים שניתן לגעת בהם. מוזיאונים יפעלו בהתאם לכללי ה״תו הסגול״ הנהוגים בהפעלת מקום ציבורי ובכלל זה כניסת אדם לכל 15 מ״ר.

– כמו כן “בוטל הסעיף העוסק בתנאים לטיפול נפשי“.

הסרת מגבלות בשל הקורונה

נוסף אל הסרת ושינוי המגבלות וההנחיות חדשות לשהיה בחופי הים, בתי התפילה ומוזיאונים, בוצעו תיקונים חקיקתיים לגבי בידוד. תוקף התקנות עד ליום ג׳, 2 ביוני, 2020. להלן עיקרי התיקונים בתקנות שעת חירום (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה):

על פי תיקון החוק אדם אשר “חוזר מחו”ל יוכל לצאת ממעבר הגבול לבידוד בביתו למשך 14 יום (או למקום אחר העומד לרשותו), אם פירט, במסגרת התשאול שנערך לו בעת חזרתו ארצה, את מקום הבידוד העומד לרשותו ואת תנאיו, וכן התחייב בכתב שלא לנסוע בתחבורה ציבורית לביתו.”

התיקון החדש קובע כי “נציג משרד הבריאות רשאי להורות לחוזר לשהות במקום לבידוד מטעם המדינה אם השתכנע כי החוזר אינו יכול לקיים את חובת הבידוד במקום מגוריו או במקום אחר, או אם סירב החוזר לחתום על ההתחייבות או לדווח על מקום הבידוד.”

משרד הבריאות ממשיך ו”קורא לציבור להמשיך ולהישמע להנחיות בדבר ריחוק פיזי, עטיית מסכות ושמירה על היגיינה, על מנת להמשיך ולבלום את התפשטות נגיף הקורונה בישראל”.