הפסקות הריון בישראל

כמה הפלות מתרחשות בישראל מידי שנה? באילו מגזרים נפוצה התופעה ומי עושה יותר הפלות- צעירות או בוגרות ?

מערכת האתר

עודכן בתאריך

הריון ולידהבריאות האישה
בדיקת אולטרסאונד לבחינת התפתחות העובר בהריון. מקור: ויקיפדיה ברשיון cc3-by-sa. צילום: Nevit Dilmen

הלמ"ס מפרסם : נתונים אודות מאפייני הפסקות הריון בישראל

מהו היקף ההפלות החוקיות המדווח בישראל ? מה ההבדל בין שיעורי הפניות להפסקת הריון במגזרים השונים בישראל ? מה מאפייני הגילאים והסטטוס של הנשים המפסיקות הריון ובאיזה שלב פונות הנשים לוועדה לאישור הפסקת הריון ? נתונים המתפרסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצביעים על היקף פניות לוועדות להפסקות היריון חוקיות בהתאם לחוק העונשין (הפסקת היריון) 1977 בשנת 2010, ונתונים ראשונים משנת 2011.

הנתונים מבוססים על מידע אודות הפסקות היריון חוקיות. יחד עם זאת ממצאים שונים הצביעו על היקפים גדולים בהרבה של הפלות שלא נעשות במסגרת חוק העונשין אלא במסגרת של הפסקת הריון באופן "פיראטי" פרטי ללא קבלת אישור ודיווח.

מן הממצאים עולה כי בשנת 2010 פנו מעל 19,000 נשים לוועדה להפסקת הריון. מתוך פניות אלה אושרו 98.7%. גם מן הנתונים הראשוניים משנת 2011 עולים נתונים דומים המצביעים על כ19,000 פניות להפסקת הריון, אשר מהן אושרו 99% .
הנתונים שפורסמו מעלים כי מקרב הנשים הפונות להפסקת הריון כמעט מחצית הן נשים בסטטוס משפחתי של רווקות (כ-45%) ואילו מבחינת הגילאים המאפיינים את הפונות- 13.2% מהפונות הן נשים עד גיל 19.

עוד עולה מן הנתונים שפורסמו כי 10.5% מההריונות הידועים נגמרים בהפסקת הריון. נתון זה של הפסקות הריון יזומות מצוי במגמה של ירידה.כך בשנת 1988 בה 15.2 הריונות מתוך 100 הריונות ידועים הופסקו.

מן הממצאים עולה כי בגילאי המחקר שבין 15 ל49 היה שיעור הפונות להפסקת הריון (ל-1,000 נשים) גבוה ביותר בקרב נשים נוצריות – 13.1 מקרים, נשים יהודיות- 11.3, נשים מוסלמיות – 6.3 והדרוזיות 5.7 מקרים.

עוד מעלים הממצאים כי רוב מכריע של הפניות של נשים לביצוע הפלה היו בטרימסטר הראשון של הריונן (88% מהפניות)
מן הממצאים עולה כי סעיף החוק השכיח שבגינו מאושרות מעל מחצית מהבקשות להפסקת הריון הן "היריון מחוץ לנישואין" ואילו כחמישית מהפניות נתמכות בסעיף החוק "סיכון למום גופני או נפשי בעובר".

דילוג לתוכן