התעללות וענישה כלפי הומוסקסואליות

התעללות וענישה כלפי הומוסקסואלים באינדונזיה. ענישה אכזרית ומשפילה במיוחד כנגד הומוסקסואלים באינדונזיה בסרטון שהופץ מעוררת תגובות זועמות כנגד החוקי המפלה והאכזרי במחוז א’צה.

הומוסקסואליות – משיכה לבני אותו מין נחשבה ונתפסת ברוב התרבויות כלגיטימית, טבעית והיא מקובלת בהכלה ופתיחות. קבלת התופעה בשיח הליברלי הנאור חותרת לשיוויון זכויות והעדר ענישה כלפי השונה מהנורמה, באשר הוא. הגם שהטענה היא שגם מה שאינו חלק מהנורמה ואינו התנהגות השכיחה בטבע, ראוי להכלה וקבלה.

וזה גם מבלי להרחיב בממצאים לגבי העובדה שהומוסקסואליות בעלת שורשים גנטיים וממילא מופיעה בטבע ביונקים. למשל כהתנהגות נצפית שרבים מתארים אותה כטבעית במינים מגוונים. כלומר מדובר בתופעה שהיא “כדרך הטבע”.

שיוויון זכויות והעדר רדיפה כלפי השונה. צילום: Pixabay SatyaPremTalpa
שיוויון זכויות והעדר רדיפה כלפי השונה. צילום: Pixabay SatyaPremTalpa

איראן, אינדונזיה ואזרבייז’אן: ענישה, התעללות ומוות לגילוי חיבה לבני אותו מין

לעומת זאת, בתרבויות אחרות, ובהשפעת איסורים דתיים, נאסרה התנהגות המבטאת אהבה כמיהה ורצון בקרבה לבני אותו מין. לכן, הומוסקסואליות היא זכתה וזוכה לגינוי וענישה קשה. לדוגמה, איראן מענישה בהוצאה להורג של גברים בשל משיכה לבני אותו מין. כך, בכפייה על לסביות והומואים לבצע ניתוח לשינוי מין באיראן.

לדוגמה אזרבייז’אן בה עוברים הומואים, לסביות וטרסנג’נדרים התעללות, מעצרים, עינויים. כך לדוגמה אלימות, עינויים ומעצרים של הומואים בניגריה ובצ’צניה.

מדינות ותרבויות לא דוגלות באורח חיים ליברלי. החוקים והנורמות במדינות אלה מענישים חריגה מהנורמה של משיכה הטרוסקסואלית לבני מין שונה. מדינות אלה מעודדות גנאי, עינויים, רדיפה, סנקציות דתיות, חברתיות, כלכליות וענישה אלימה ואכזרית כלפי לסביות, טרנסג’נדרים והומוסקסואלים.

בימים האחרונים סוערת דעת הקהל לנוכח צילומים המגיעים מאינדונזיה. בצילומים מוצגת לראווה ענישה פומבית בהלקאה מצערת ואכזרית באדם שהואשם בקיום קשר עם גבר אחר.

זוג הגברים נתפסו על ידי אספסוף באינדונזיה בעת שהתבודדו באופן אינטימי בחדר בבית דירות. הם הואשמו שהפרו את החוק האיסלמי הנהוג במחוז אצ’ה באינדונזיה. ולכן נגזר עליהם עונש של הלקאה. במחוז זה נפוצים חוקי השריעה האיסלמית והענישה על המפרים היא מלקות. כך גם מוטלים עונשים על צריכת משקאות אלכוהוליים וקיום יחסים שלא במסגרת נישואים.

לצד הדרישה לשחרור העצורים, האו”ם הגיב בדרישה מהרשויות באינדונזיה בדרישה לשקול מחדש את החוק הפלילי המעניש בשל קיום יחסים בין בני אותו מין.

ענישה אכזרית בהלקאה בפומבי נגד הומוסקסואליות