הנחיות בידוד לוירוס הקורונה ותעודת מחלה

הנחיות בידוד ותעודת מחלה לחוזרים מסין בשל חשש להידבקות בוירוס הקורונה. צילום: Pixabay Freakwave
הנחיות בידוד לוירוס הקורונה ותעודת מחלה לחוזרים מסין בשל חשש להידבקות בנגיף. צילום: Pixabay Freakwave

נגיף הקורונה בישראל: משרד הבריאות מפרסם הנחיות בידוד לוירוס הקורונה ואישור תעודת מחלה לחוזרים מחו”ל. משרד הבריאות הוציא צו המתיר למי שחזר מסין לקבל תעודת מחלה גורפת בשל הימצאו בבידוד מחשש להידבקות בנגיף הקורונה.

הנחיות בידוד לוירוס הקורונה בישראל כוללות הוראת שעה לעובד המצוי בבידוד. משרד הבריאות הוציא הנחיות מיוחדות אלה הנוגעות לשבים מחו”ל ששהו בסין במהלך התקופה האחרונה ומצויים בסיכון להידבקות בנגיף הקורונה. ההנחיות מתירות לאנשים ששבו מסין ישירות או דרך מדינות אחרות לקבל חופשת מחלה לפי הנוהל שפורסם ומפורט בהמשך.

זאת כאשר ברקע ממשיכים החולים מנגיפי הקורונה הקטלניים לגבות קורבנות בעיקר בסין: עד כה נדבקו בנגיף כ50,000 אנשים בכ-30 מדינות אליהן התפשט נגיף הקורונה, אך עיקר ההיבדקויות הוא בסין, במחוז חוביי ובעיר ווהאן. מתוך עשרות אלפי הנדבקים בנגיפי הקורונה עד כה מעל 1000 אנשים מתו מהווירוס.

הנחיות בידוד ביתי לחוזרים מסין

במשרד הבריאות מאפשר דיווח עצמי של אדם על היותו בבידוד ביתי כלומר בידוד שאינו במתקן רפואי, במידה ושהה במגע עם אדם שחלה בוירוס הקורונה או מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע עם אדם חולה במהלך השבועיים שלפני כן ולכן מחויב לשהות בבידוד. משרד הבריאות פירסם לאור זו הוראת שעה דחופה לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) בידוד בית.

הנחיות בידוד לוירוס הקורונה שפורסמו והוראות אלה יהיו תקפה בקרוב עבור הישראלים השבים מסין וביניהם גם השוהים על ספינת התענוגות בסמוך ליפן אשר מצויה בבידוד מחשש להידבקות נרחבת בקורונה. הספינה, עליה מצויים 3700 נוסעים עוגנת ביוקהאמה בסמוך לטוקיו. הספינה נמצאת בבידוד והנוסעים בה לא מורשים לעזור את תאיהם בספינה. עד כה 20 נוסעים אובחנו כפי שנדבקו בנגיף הקורונה החדש. בין הנבדקים ישנם אזרחים מקנדה, ניו זילנד, ארצות הברית וטיוואן.

על פי צו בריאות העם שהוצא לאחרונה,כל אדם אשר ש”חזר מסין ב  14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל או שהיה במגע הדוק עם חולה במחלה, נדרש לשהות בבידוד בית עד לתום 14 ימים מיציאתו מסין או מהמגע האחרון עם החולה ולדווח על כך”.

קישור למילוי טופס דיווח עצמי על בידוד בית של השבים מחו”ל המצויים בסכנת הידבקות בוירוס הקורונה: https://govforms.gov.il/mw/forms/HouseIsolation@health.gov.il

תעודת מחלה לשבים מסין בבידוד עקב חשש לקורונה

אישור תעודת המחלה למעסיק ממשרד הבריאות לשוהים בבידוד בית עקב חשש להידבקות בווירוס הקורונה מובא בקישור הבא:  https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Documents/04022020.pdf

כאמור, משרד הבריאות אישור לתת תעודת מחלה לפי חוק דמי מחלה, תשל”ו-1976 ,לכל עובד שנעדר מעבודתו עקב שהיה בבידוד בהתאם להוראות צו בריאות העם. תעודת מחלה זו עומדת בתוקפה ביחס לעובד שביקש זאת ממעסיקו וזאת בהתאם להצהרת העובד, בה יפורטו שם, ת.ז והתקופה בה לא מסוגל העובד להגיע לעבודה עקב הבידוד.  משך תוקפו של אישור ההיעדרות לרגל המחלה, יהיה תואם את תקופת ההיעדרות המתחייבת ביחס לעובד לפי הוראות הצו.
אישור זה שפורסם (מופיע מעלה בקישור), יבוא במקום צורת תעודת המחלה כהגדרתה בתקנה 2 לתקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), תשל”ז-1976. הצו קובע הוראות מגבילות שיחולו ביחס
למי שעלולים להביא להתפשטות המחלה, כאמור בצו, והכל על מנת למנוע הדבקה בנגיף בישראל על ידי קביעת חובת בידוד.

צו חובת בידוד לנגיף קורונה לשבים מסין

במשרד הבריאות מדגישים כי לפי הצו, חובת הבידוד חלה על:
א. כל אדם שהגיע לישראל, לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהיה בסין במהלך 14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל.
ב. מי שהיה במגע הדוק עם חולה כמפורט בצו.
ג. מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה ב-14 הימים האחרונים וישהה בבידוד.

עוד מגדיר צו בריאות העם את תנאי הבידוד, וקובע ש”הבידוד יהיה לתקופה של 14 ימים ממועד השהייה האחרונה בסין לחוזר מסין או 14 ימים מיום המגע האחרון עם חולה.”

במשרד הבריאות מדגישים כי אין צורך באישור נוסף למעסיק וש”עובד ששהה בבידוד בעקבות הוראות צו בריאות העם והצהיר בפני מעסיקו על כך, לא יידרוש ממנו מעסיקו תעודת מחלה נוספת, כאמור בתקנה 2 לתקנות דמי מחלה.”

סרטו הדרכה לגבי מילוי טופס בידוד ביתי מחשש להידבקות בוירוס הקורונה

להלן קישור לסרטון ובו הדרכה למי שחזר מסין וולכן קיים חשש כי נדבק בווירוס הקורונה ונדרש למלא טופס דיווח על בידוד ביתי למניעת הדבקה בנגיף הקורונה החדש