הפריון הנשים הערביות והיהודיות בישראל זהה

יום הילד: שליש מהישראלים הם ילדים. לראשונה שיעור הפריון הכולל של הנשים הערביות והיהודיות היה זהה ועמד על 3.13 ילדים בממוצע לאישה.

מערכת האתר

עודכן בתאריך

חדשות חמותבריאות הילד
גן ילדים. מקור: ויקיפדיה ברשיון cc3-by. צילום: ozgurmulazimoglu-Mirar abajo

לקט נתונים לרגל יום הילד הבין-לאומי 2016 : שליש מהישראלים הם ילדים. לראשונה שיעור הפריון הכולל של הנשים הערביות והיהודיות היה זהה ועמד על 3.13 ילדים בממוצע לאישה.

לקראת יום הילד הבינלאומי פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים אודות הילדים בישראל. מן הנתונים שמתפרסמים עולה כי :

• בסוף 2015 חיו בישראל 2.798 מיליון ילדים (בני 17-0), שהם 33% מאוכלוסיית המדינה. מתוכם כ-1.996 (71.3%) מיליון ילדים יהודים, 718 אלף ילדים ערבים (25.7%) ועוד 84 אלף ילדים (3.0%) שסווגו כאחרים (בלתי מסווגים לפי דת במרשם האוכלוסין ונוצרים לא ערבים).
• בשנת 2015, לראשונה שיעור הפריון הכולל של הנשים הערביות והיהודיות היה זהה ועמד על 3.13 ילדים בממוצע לאישה. בירושלים חלקם היחסי של הילדים באוכלוסייה הוא כ-40%; בחיפה ותל אביב-יפו הילדים מהווים כחמישית (23% ו-21%, בהתאמה) מאוכלוסיית העיר.
• מספר הילדים עד גיל 17 למשק בית (במשקי בית שבהם יש ילדים בגילים אלו) היה 2.4 בממוצע ברמה הארצית. מבין הערים הגדולות (המונות יותר מ-100,000 תושבים), מספר הילדים הממוצע הגבוה ביותר היה בבית שמש -3.8, בבני ברק – 3.4 ובירושלים – 3. בעיר בת ים נמצא הממוצע הנמוך ביותר של ילדים עד גיל 17 למשק בית – 1.8.
• מרבית הילדים בישראל גרו עם שני ההורים (כ-92% מהילדים). כ-210 אלף ילדים, שהם כ-8% מהילדים, גרו עם הורה אחד בלבד. רוב הילדים שגרו במשפחה חד-הורית גרו עם אמם (92%).
• במהלך שנת 2014 נישאו בישראל 865 נערות עד גיל 17. כ-88% מהנערות שנישאו היו מוסלמיות. בשנת 2015, 316 נערות עד גיל 17 ילדו, מתוכן 248 מוסלמיות ו-58 יהודיות. לכ-7% מהנערות לא הייתה זו לידה ראשונה.
• בשנת 2015 7.6% מכלל הילדים עד גיל 17 (כ-200 אלף ילדים) חיו במשקי בית ללא מועסקים – 5.5% באוכלוסייה היהודית ו-14.0% באוכלוסייה הערבית.
• שיעור הזכאים לתעודת בגרות מבין הניגשים לבחינות הגיע בתשע"ה (2014/15) ל-74%, לעומת 73.5% בתשע"ד.
• בשנת תשע"ד (2013/14) נפתחו תיקים פליליים ל-10,673 בני נוער בגיל 18-12.
• בכ-79 אלף משקי בית (שהם 7.6% מסך משקי הבית עם ילדים), נפגעו ילדים מעברות גנבה, אלימות או איום באלימות, עברת מין ופגיעה מקוונת (פגיעות באמצעות מערכות ממוחשבות ברשתות החברתיות ובאתרי האינטרנט – Cyber Crime).
• ההכנסה הכספית הממוצעת נטו למשק בית עם ילדים הייתה גבוהה פי 1.3 מההכנסה למשק בית ללא ילדים (17,658 ש"ח לחודש ו-13,624 ש"ח לחודש, בהתאמה) וההוצאה הכספית הממוצעת הייתה גבוהה פי 1.4 (14,677 ש"ח ו-10,422 ש"ח, בהתאמה).
• ההוצאה החודשית של משקי בית עם ילדים בעשירון העליון על סעיף החינוך גבוהה פי 3.5 מההוצאה החודשית של משק בית עם ילדים בעשירון התחתון (2,501 ש"ח ו-712 ש"ח, בהתאמה).
• לפי דיווחי המשטרה (תיקי ת"ד, כולל תאונות שאירעו ביהודה והשומרון) בשנת 2015 נפגעו בתאונות דרכים עם נפגעים 2,788 ילדים בגיל 14-0. מתוכם, נהרגו 29 ילדים, 197 נפצעו קשה ו-2,562 נפצעו קל. זוהי ירידה של כ-4% בהשוואה למספר הילדים שנפגעו בתאונות דרכים בשנת 2014 (2,891).
• בסוף 2015 חיו בישראל 2.798 מיליון ילדים (בני 17-0). מתוכם כ-1.996 (71.3%) מיליון ילדים יהודים, 718 אלף ילדים ערבים (25.7%) ועוד 84 אלף ילדים (3.0%) שסווגו כאחרים (בלתי מסווגים לפי דת במרשם האוכלוסין ונוצרים לא ערבים).
• כ-33% מאוכלוסיית ישראל הם ילדים עד גיל 17. כ-41% מהאוכלוסייה הערבית הם ילדים, לעומת כ-32% מהאוכלוסייה היהודית ו-23% מאוכלוסיית האחרים. ההבדלים נובעים בעיקר מפערים ברמות הפריון. עד תחילת שנות ה-2000 מספר הילדים הממוצע שאישה צפויה ללדת במהלך חייה (שיעור פריון כולל) בקרב נשים ערביות עמד על כ-4.3 בממוצע לאישה וכ-2.6 בקרב נשים יהודיות. הפערים בשיעורי הפריון הלכו והצטמצמו במהלך העשור האחרון ובשנת 2015, לראשונה, שיעור הפריון הכולל של הנשים הערביות והיהודיות היה זהה ועמד על 3.13 ילדים בממוצע לאישה.

דילוג לתוכן