השתלבות ערבים בהשכלה גבוהה בישראל

למ"ס: השתלבות ערבים בהשכלה גבוהה בישראל

מערכת האתר

עודכן בתאריך

חדשות חמותחינוך, חברה, משפט
בניין לימודי רפואה של הטכניון בחיפה. מקור: ויקיפדיה. ברשיון CC BY מאת Golf-Bravo

נתוני הלמ"ס: השתלבות ערבים בהשכלה גבוהה בישראל

מנתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדבר האוכלוסייה הערבית בלימודי תואר ראשון בישראל לגבי מקבלי תואר ראשון בשנת תשע"ב עולה כי :

• בשנת תשע"ב (2011/12) הגישו 5,595 ערבים מועמדות ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות, ו-3,716 ערבים הגישו מועמדות ללימודי תואר ראשון במכללות האקדמיות.

• בין השנים תש"ע (2009/10) לתשע"ב עלו שיעורי המועמדים הערבים לאוניברסיטאות (מ-18.0% ל-19.6%, בהתאמה) וכן שיעורי המועמדים למכללות האקדמיות (מ-8.4% ל-10.2%, בהתאמה).

• 52.2% מהמועמדים הערבים לאוניברסיטאות התקבלו בעדיפות ראשונה, לעומת 66.8% מהמועמדים הערבים למכללות האקדמיות.

• הציון הפסיכומטרי הממוצע של הערבים שהתקבלו בעדיפות ראשונה, נמוך באופן משמעותי מזה של היהודים והאחרים – הן באוניברסיטאות (פער של 84.8 נקודות) והן במכללות האקדמיות (פער של 81.6 נקודות).

 • בין תש"ע לתשע"ב, עלו באופן משמעותי שיעורי הקבלה בעדיפות ראשונה של המועמדים הערבים. כתוצאה מכך, הפערים המשמעותיים בין היהודים והאחרים לבין הערבים, בשיעורי הקבלה בעדיפות ראשונה, הצטמצמו (באוניברסיטאות – מ-20.4 ל-17.1 נקודות האחוז, בין תש"ע לתשע"ב, במכללות האקדמיות – מ-13.4 ל-9.5 נקודות האחוז בתקופה זו).

• באוניברסיטאות, שיעורי הקבלה בעדיפות ראשונה של היהודים והאחרים היו גבוהים יותר מאשר בקרב הערבים בכל תחומי הלימוד, כאשר במכללות האקדמיות, פערים אלו היו ברוב תחומי הלימוד.

• הנשים היוו רוב בקרב המועמדים הערבים (באוניברסיטאות – 62.0%, ובמכללות האקדמיות – 57.4%).

• רוב המועמדים הערבים גרו ביישובים המאופיינים ברמה חברתית-כלכלית נמוכה (אשכולות 3-1). באוניברסיטאות שיעורם עמד על 62.9% ובמכללות האקדמיות על 56.5%.

• מבין המועמדים לאוניברסיטאות, בכל שמונת היישובים המעורבים היה שיעור המתקבלים בעדיפות ראשונה גבוה יותר בקרב היהודים והאחרים מאשר בקרב הערבים.

כתבות באותו עניין
דילוג לתוכן