ישראל במספרים

ישראל במספרים: מבחר נתונים מרתקים אודות אוכלוסית ישראל, חינוך, רווחה, בריאות, תרבות ועוד

שי לביא

עודכן בתאריך

חדשות חמותחינוך, חברה, משפט
ישראלים. צילום: מערכת פורטל הדוקטור- בריאות ורפואה

ישראל במספרים 

לרגל פרסום תוצרי השנתון הסטטיסטי לישראל הועלו הנתונים השנתיים לשנת 2016 (לוחות, תרשימים ומפות), מרביתם מבוססים על שנת 2015, ופורסמה החוברת "ישראל במספרים", מציגה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים עיקריים מתחומי חיים שונים בישראל:

אוכלוסיית ישראל

בערב ראש השנה תשע"ז נאמדת אוכלוסיית ישראל בכ-8.585 מיליון נפש.
יהודים – כ-6.419 מיליון תושבים (74.8% מכלל האוכלוסייה)
ערבים – כ-1.786 מיליון תושבים (20.8%)
אחרים – כ-380 אלף תושבים (4.4%)
(אחרים הם נוצרים לא-ערבים, בני דתות אחרות וחסרי סיווג דת במשרד הפנים)

לידות-חי ופריון
178,723 יילודים חיים נולדו בישראל בשנת 2015
שיעור הפריון הכולל 3.09, הגבוה ביותר במדינות ה- OECD

הפסקות היריון (שנת 2014)
18,646 פניות של נשים לוועדות לאישור הפסקת היריון
99% מהפניות אושרו
משקי בית ומשפחות
2,411,000 משקי בית
3.32 נפשות בממוצע במשק בית
1,985,000 משפחות גרעיניות בישראל

נישואין וגירושין (שנת 2014)
50,800 זוגות נישאו
14,400 זוגות התגרשו

בריאות 
ההוצאה הלאומית לבריאות – 7.5% מהתמ"ג
שיעור תמותת תינוקות ל-1,000 לידות חי – 3.1
תוחלת חיים בלידה – 84.1
80.1
שאתות ממאירות (סרטן)- 25.9% מכלל סיבות המוות ב-2014
84% דיווחו שמצב בריאותם "טוב מאד" או "טוב"
כ-17% מבני 21 ומעלה עישנו לפחות סיגריה אחת ביום (2014)
כ-18% מהאוכלוסייה סובלים מהשמנת יתר (2014)

2.3 מיטות לאשפוז כללי ל-1,000 תושבים
3.4 רופאים מועסקים ל-1,000 תושבים
4.8 שיעור אחיות מועסקות ל-1,000 תושבים

חינוך והשכלה 
היבטים כלכליים
ההוצאה הלאומית לחינוך – 93.4 מיליארד ש"ח (8.0% מהתמ"ג)
גידול של כ-62% בשכר החודשי הממוצע של עובדי הוראה בשנים 2014-2003

מערכת החינוך
2.2 מיליון ילדים במערכת החינוך
כ-1.7 מיליון תלמידים בבתי ספר, ב-2021 מספר התלמידים צפוי להגיע לכ-1.84 מיליון, תוספת כוללת של כ-150 אלף תלמידים ביחס ל-2016 (גידול של כ-9%).
517 אלף בחינוך הקדם-יסודי
985 אלף בחינוך היסודי
692 אלף בחינוך העל-יסודי

זכאים לתעודת בגרות
73.8% מהנבחנים בבחינות בגרות היו זכאים לתעודת בגרות

השכלה גבוהה
266.7 אלף סטודנטים באוניברסיטאות במכללות האקדמיות
ובמכללות האקדמיות לחינוך בתשע"ו (2015/16)
מהם: 41.5% גברים בכלל התארים
14.3% ערבים, מתוכם 32.2% גברים
46.2 אלף סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה
73.5 אלף מקבלי תארים בתשע"ה (2014/15), פי 4.8 בקירוב לעומת 1990

תרבות, בידור וספורט 
ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט – 4.6% מהתמ"ג
סטודנטים הלומדים מקצועות בתחומי התרבות
כ-18%באוניברסיטאות
47% במכללות האקדמיות לחינוך

ספרים ועיתונים 
בישראל 1,165 מוציאים לאור
8,867 כותרים
כ-12% ממשקי הבית רכשו עיתון יומי
151 מוזאונים (2014)
כ-6.7 מיליון ביקורים במוזאונים
כ-71% השתמשו במחשב (2014)
75% בני 20 ומעלה השתמשו באינטרנט
לכ-61% ממשקי הבית היה מינוי לטלוויזיה בכבלים או בלוויין (2014)
כ-16.1 מיליון כרטיסי קולנוע נמכרו
כ-99 אלף ספורטאים פעילים
127מדליות בענפים אולימפיים, לא-אולימפיים ופראלימפיים
מהן: 75 מדליות באליפות אירופה
52 מדליות באליפות עולם

רווחה 
מקבלי שירותי רווחה
כ-1.3 מיליון נפש רשומים במחלקות לשירותים חברתיים
כ-155 רשומים לאלף נפש רשומים במחלקות לשירותים חברתיים
כ-491 בני 75 ומעלה לאלף נפש רשומים במחלקות לשירותים חברתיים

בעלי מוגבלות
כ-15% מבני 20 ומעלה הם בעלי מוגבלות תפקודית חמורה
58% מבני 75 ומעלה הם בעלי מוגבלות תפקודית חמורה
שיעור בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית בטיפול משרד הרווחה –
4 אנשים לאלף נפש

עוברי חוק המופנים לשירותי הרווחה
15,000 קטינים (בני 17-12) הופנו לשירותי מבחן לנוער (2013)
19,000 מבוגרים (בני 18 ומעלה) הופנו לשירותי מבחן למבוגרים (2013)

פשיעה ומשפט
כוח אדם המופקד על שמירת הסדר הציבורי
שיעור עורכי דין – 718 ל-100 אלף תושבים
שיעור שוטרים – 342 ל-100 אלף תושבים

342 אלף תיקים נפתחו במשטרה
מהם: 44% – עברות כלפי רכוש
36% – עברות כלפי הסדר הציבורי
17%- עברות כלפי גופו של אדם
9% – עברות מוסר

שיעורי רצח (מתוקנן) – 2.3 מקרי רצח ל-100 אלף תושבים (2011)

משפט (2014)
44.2 אלף נאשמים במשפטים פליליים
כ-86.3% הורשעו בדין

שוק העבודה
3.846 מיליון בני 15+ משתתפים בכוח העבודה
מהם מועסקים: 1.928 מיליון גברים
1.716 מיליון נשים
5.3% בלתי מועסקים מכוח העבודה
שיעור התעסוקה (אחוז מועסקים בקרב בני 15+) – 60.7%
65.7% מהגברים
55.9% מהנשים
שיעור התעסוקה בקרב ערבים – 42.4%

מספר המועסקים הגדול ביותר
כ-455 אלף מועסקים בענף החינוך
כ-422 אלף מועסקים בענף תעשייה, כרייה וחציבה
96.7 אלף אימהות חד-הוריות, 81.0% מהן השתתפו בכוח העבודה
2.412 מיליון משקי בית, מהם 79.2% משקי בית עם מועסקים
3.386 מיליון משרות שכיר של עובדים ישראלים, 95.0% מכלל משרות השכיר
שכר ממוצע ברוטו לחודש למשרת שכיר
9,576 ש"ח לעובדים ישראלים
5,385 ש"ח לעובדים מחו"ל

 

כספים והון 
3,413 מיליארד ש"ח – סך כל הנכסים הכספיים בידי הציבור
1,448 מיליארד ש"ח – סך האשראי לציבור באמצעות תאגידים בנקאיים מסחריים

עסקים 

עסקים פעילים
547,600 עסקים פעילים במגזר העסקי והלא עסקי
כ-48,600 עסקים נולדו ב-2015, 8.9% מכלל העסקים הפעילים
בענף שירותי האירוח והאוכל נמצא האחוז הגבוה ביותר של עסקים שלא שרדו

פדיון
1,770 מיליארד ש"ח – סך כל הפדיון של העוסקים במשק (ללא יהלומים)
רכישות בכרטיסי אשראי בשנת 2015
עלייה של 8.9% בסך כל הרכישות
התפלגות הרכישות:
42% למוצרים ושירותים אחרים
22% לשירותים
19% למוצרי תעשייה
17% למזון ומשקאות
עלייה של 2.4% פדיון (מכירות) של רשתות שיווק בשנת 2015
חשבון הייצור
2,788 אלף משרות במגזר העסקי ב-2013
570 מיליארד ש"ח – הערך המוסף הגולמי ב-2013
כ-336 מיליארד ש"ח – התמורה למשרות
החשבון המאזני
כל הנכסים בענפי הכלכלה ב-2013 הסתכמו ב-2,326 מיליארד ש"ח,
גידול של 1% לעומת 2012

תעשייה 
כ-13,000 מפעלים בענפי התעשייה
כ-370,000 משרות בענפי התעשייה, 10% מכלל המשרות במשק
משרות בתעשייה לפי עצמה טכנולוגית
31% – בטכנולוגיה מסורתית
25% – בטכנולוגיה מעורבת-מסורתית
17% – בטכנולוגיה מעורבת-עילית
27% – בטכנולוגיה עילית
עלייה של 2.5% במדד הייצור התעשייתי ב-2015
83 ש"ח – עלות ממוצעת לשעת עבודה בתעשייה
עלות שעת עבודה בטכנולוגיה העילית גבוהה ב-50% מהממוצע
עלות שעת עבודה בטכנולוגיה מסורתית נמוכה ב-35% מהממוצע

מדע, טכנולוגיה ותקשורת 
מחקר ופיתוח
50 מיליארד ש"ח הוצאה לאומית למו"פ אזרחי ב-2015,
86% מכלל ההוצאה למו"פ אזרחי מבוצע על ידי המגזר העסקי
הייטק
הערך המוסף של ענפי ההייטק היה כ-22% מסך כל הערך המוסף הגולמי של המגזר העסקי (118 מיליארד ש"ח) ב-2012
כ-289 אלף שכירים בתחום ההייטק ב-2015 (8.4% מכלל השכירים במשק)
ענפי טכנולוגיות המידע (ICT) (שנת 2014)
72.5 מיליארד ש"ח – תוצר ה-ICT (11% מכלל התוצר במגזר העסקי)
183 אלף משרות בענפי ה-ICT (5% מכלל המשרות)
64 מיליארד ש"ח – יצוא ענפי ה-ICT (19% מכלל יצוא הסחורות והשירותים במשק)

תיירות ושירותי הארחה 
התרומה הכלכלית של התיירות (2013)
40.4 מיליארד ש"ח – סך כל הצריכה התיירותית במשק הישראלי
מהם:
19.3 מיליארד ש"ח – הוצאות של תיירים מחו"ל בישראל
21.1 מיליארד ש"ח – הוצאות של ישראלים על טיולים בארץ ובחו"ל

תיירות נכנסת
3.1 מיליון כניסות של תיירים ומבקרי יום
תיירות יוצאת
5.9 מיליון יציאות של ישראלים לחו"ל
תיירות פנים
כחצי מכלל לינות הישראלים במלונות תיירות היו באילת
61% – תפוסת החדרים במלונות התיירות ב-2015, לעומת 63% ב-2014
7.2 מיליון טיולים (עם לינה) של ישראלים ב-2014

שירותי הארחה
374 מלונות תיירות, ובהם 50,000 חדרים, 79% מכלל חדרי האירוח
9.9 מיליארד ש"ח – פדיון מלונות התיירות
21.7 מיליון לינות במלונות התיירות ב-2015
8.2 מיליון לינות של תיירים
13.5 מיליון לינות של ישראלים
כ-2 מיליון לינות באירוח הכפרי, מתוכם 19% לינות של תיירים
אטרקציות תיירותיות (2013)
הכנסות (מוזאונים, אתרי טבע ועוד) כ-2 מיליארד ש"ח
מי שתייה – בבדיקות לגילוי קוליפורמים צואתיים נמצאו תוצאות חריגות ב-0.6% מהמקרים
בחופי הרחצה בים התיכון – אחוז החריגות הממוצע בבדיקות לגילוי חיידקים (אנטרוקוקים) צואתיים עמד על 7.2% מהבדיקות (לעומת 4.7% בשנה הקודמת).
צריכת מים (2014)
1.99 מיליארד מ"ק – סך כל הצריכה
לשימוש ביתי – 38%
לשימוש תעשייתי – 6%
לשימוש חקלאי – 56%
שפכים
525 מיליון מ"ק שפכים טופלו במכוני טיהור

 

 

עמדות הציבור (בקרב בני 20 ומעלה)
89% מרוצים מאוד או מרוצים מחייהם
84% מרוצים באופן כללי מאזור מגוריהם
24% (כ-1.3 מיליון נפש) מרגישים לחוצים תמיד או לעתים קרובות
6% (כ-300 אלף נפש) מרגישים בדידות לעתים קרובות
36% מתקשים לכסות את הוצאותיהם החודשיות
71% מעריכים כי תפקוד מערכת הבריאות הוא טוב מאוד או טוב
48% מעריכים שתפקוד מערכת החינוך הוא טוב מאוד או טוב
36% סבורים שהמוסד או השירות הציבורי שבו יש להתחיל בשיפורים הוא מערכת החינוך, 21% סבורים שיש להתחיל בשירותי הבריאות.

כתבות באותו עניין
דילוג לתוכן