ניסויים בבעלי חיים בישראל

ירידה קלה בשימוש הכולל בבעלי חיים של כ- 26,000 פרטים. הירידה נמצאה בכל קבוצות בעלי החיים מלבד עליה בכמות ניסויים בדגים.

מערכת האתר

עודכן בתאריך

חדשות חמותחינוך, חברה, משפט
ניסויים בבעל חיים. צילום: Pixabay Tibor Janosi Mozes

ניסויים בבעלי חיים ממשיכים להתרחש בישראל ובעולם במסגרת מחקרים מדעיים. משרד הבריאות מדווח על ירידה קלה בשימוש הכולל בבעלי חיים של כ- 26,000 פרטים למחקרים. מהודעת משרד הבריאות עולה כי "הירידה נמצאה בכל קבוצות בעלי החיים מלבד עליה בכמות ניסויים בדגים". משרד הבריאות מפרסם את נתוני המחקר בבעלי חיים לשנת הפעילות 2019 המדגיש שפחות מ-2% מהמחקרים בבעלי חיים בוצעו בבעלי חיים מסולם התפתחותי גבוה.

בממשרד הבריאות ציינו כי "מגפת הקורונה המחישה את הסכנה לאדם ממחלות ואת הפוטנציאל הגלום במחקר בבעלי חיים לריפוי האדם. המרוץ אחר פיתוח תרופות וחיסונים בעת מגפת הקורונה מדגים מחדש וביתר שאת את חשיבות השימוש בבעלי חיים למחקר בתחומי הבריאות והרפואה. שלב חיוני בקידום פיתוח התרופות, החיסונים והטכנולוגיות הרפואיות, אשר עשויות להיות להם השלכות מרחיקות לכת בתחום מיגור המגפות, בריאות הציבור, ריפוי והארכת חיים, הוא עריכת ניסויים בבעלי חיים, קודם שניתן יהיה להשתמש בפיתוחים אלו בבני אדם.

נתוני המחקר בבעלי חיים לשנת הפעילות 2019

ממשרד הבריאות עולה כי אלו הן קבוצות בעלי החיים בהן בוצעו ניסויים בישראל. במהלך 2019, פחות מ-2% מהמחקרים בבעלי החיים בישראל בוצעו בבעלי חיים מסולם התפתחותי גבוה. רוב (98%) המחקרים בבעלי החיים (סה"כ 402,412) בוצע בשלוש קבוצות בעלי חיים מסולם התפתחותי נמוך:

 • 5% מהניסויים בוצעו בבעלי הכנף (בעיקר תרנגולות).
 •  68% מהניסויים בוצעו במכרסמים (עכברים וחולדות);
 • 25% מהניסויים בוצעו בבעלי החיים בעלי דם קר (בעיקר דגים);

במהלך שנה שעברה ניתנו 3,537 היתרים פעילים לביצוע מחקרים בבעלי חיים:

 1. 48.9% מהמחקרים שימשו לקידום המחקר המדעי;
 2. 41.6% מהמחקרים שימשו לקידום הבריאות, לקידום הרפואה ולמניעת סבל;
 3. 8.6% מהמחקרים שימשו לבדיקה או ייצור של חומרים או חפצים;
 4. 0.9% מהמחקרים שימשו לחינוך ולהוראה.

מן הפרסום עולה כי חלה ירידה קלה בשימוש הכולל בבעלי חיים של כ- 26,000 פרטים ביחס לשנת 2018. הירידה נמצאה בכל קבוצות בעלי החיים למעט קבוצת בעלי החיים בעלי דם קר (דגים) שבה נמצאה עלייה. השימוש במחקר בשאר מיני בעלי החיים דומה בעיקרו לזה שהיה בשנת הפעילות הקודמת. נתונים אלו ממשיכים להצביע על יישום קפדני של עקרונות העבודה בבעלי חיים, המקובלים בארץ ובעולם, לפיהם יש לעשות שימוש בבעל החיים הנמוך ביותר בסולם ההתפתחותי היכול לענות על צרכי המחקר הנדון.

15.8% מהמחקרים בדרגת החומרה הגבוהה ביותר

עוד עולה מן הנתונים כי כשליש מהמחקרים היו ברמת חומרה 4 שהיא כמעט הכי גבוהה. הפרוצדורות במחקרים סווגו על פי סולם של 5 רמות חומרה שקבעה המועצה (סולם של 1-5) כאשר 5 היא רמת החומרה הגבוהה ביותר. במשרד הבריאות מדגישים כי "רמת החומרה מעריכה את פוטנציאל הכאב והסבל של בעלי החיים ולא את מידת ביטויו".  לפי סולם זה:

 • 15.8% מהמחקרים שבוצעו בישראל היו ברמת החומרה הגבוהה ביותר (5).
 • 32% מהמחקרים שנערכו היו ברמת החומרה הרביעית (4);
 • 27.4% מהמחקרים שבוצעו היו ברמת החומרה השלישית (3);
 • 17.4% מהמחקרים שנערכו בישראל היו ברמת החומרה השנייה (2);
 • 7.4% מהמחקרים היו ברמת החומרה הנמוכה ביותר (1);

2,043 היתרים חדשים לעריכת מחקרים בבעלי חיים

מהודעת משרד הבריאות עולה כי במהלך שנת 2019 הנפיקו ועדות ההיתרים 2,043 היתרים חדשים לעריכת מחקרים בבעלי חיים. במשרד הבריאות מציינים כי "טרם הנפקת כל היתר והיתר מתקיימת בחינה קפדנית של הקצאת בעלי החיים ונעשים מירב המאמצים לאשר את המספר המזערי של בעלי חיים שיספק תוצאה תקפה מבחינה מדעית למחקר הנדון, כמו גם למזער את סבלם של בעלי החיים במחקר, זאת בהתאם לחוק ולכללים בארץ, התואמים את הכללים הבינלאומיים.

כשליש מבקשות המחקר אושרו בסבב הדיונים הראשון בוועדות ההיתרים ואילו רוב הבקשות אושרו לאחר מספר סבבי דיונים (2-6) בוועדות ההיתרים, שבהם נדרשו החוקרים על ידי ועדות ההיתרים להכניס תיקונים, שמטרתם להקטין את מספר בעלי החיים, לשנות את סוג בעלי החיים לבעל חיים מסולם התפתחותי נמוך יותר ולהפחית את פוטנציאל הכאב. רק לאחר שוועדות ההיתרים דנו בתיקונים ובשינויים שנערכו ונחה דעתם – אושרו בקשות המחקר וניתנו היתרים. כ-16% מבקשות המחקר, אשר נדונו בוועדות, נדחו ו/או הדיון בהן לא הסתיים."

שיקום בעלי חיים

במשרד הבריאות מדגישים את מאמצי שיקום בעלי החיים שעברו ניסויים. על פי משרד הבריאות "המועצה ממשיכה במאמצי השיקום, בעיקר של בעלי החיים הגדולים (קופים, קרניבורים, חיות משק וחיות בר, לא כולל מכרסמים ותרנגולות). שיעורי השיקום של בעלי החיים בישראל בולטים בכל קנה מידה וישראל מובילה זה שנים בשיקומם בהשוואה לנתונים המתפרסמים בכל העולם. נתונים על כך נמצאים בטבלאות המועצה לניסויים בבעלי חיים המפורסמות באתר משרד הבריאות.

בשנת 2013 הקים משרד הבריאות   קרן מחקר ייחודית למתן מענקי מחקר לשם פיתוח שיטות חלופיות לניסויים בבעלי חיים. במסגרת הקרן ממומנים פרויקטים, במגמה לפתח שיטות שיאפשרו לצמצם את השימוש בבעלי החיים בלי לפגוע בתוצאות המחקרים ובתקפותם. עד כה מומנו 19 פרויקטים בתחום חשוב זה. בשנת 2019 הושק קול קורא משותף למשרד המדע ולמשרד הבריאות, אשר באמצעותו, בתום תהליך השיפוט ניתן יהיה לממן השנה פרויקטים נוספים שמטרתם להביא לצמצום השימוש בבעלי חיים בלי לפגוע בתקפות המדעית של המחקרים.

כתבות באותו עניין
דילוג לתוכן