סיבות המוות המרכזיות

מה הן סיבות המוות הראשיות בישראל ? מנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי בשנת 2011 הייתה סיבת המוות השכיחה ביותר בישראל  שאתות ממאירות (סרטן) ואחריה מחלות לב. מהממצאים שמפרסמת הלמ"ס עולה כי שיעורי התמותה משאתות ממאירות (סרטן), מחלת לב איסכמית ומחלות כלי דם במוח בישראל נמוכים יחסית למרבית מדינות ה-OECD. מן הממצאים עולה כי שיעורי תמותה ממחלות לב ...

מערכת האתר

עודכן בתאריך

חדשות חמותחינוך, חברה, משפט
לב. מקור: ויקיפדיה. מאת:Ekko

מה הן סיבות המוות הראשיות בישראל ?

מנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי בשנת 2011 הייתה סיבת המוות השכיחה ביותר בישראל  שאתות ממאירות (סרטן) ואחריה מחלות לב. מהממצאים שמפרסמת הלמ"ס עולה כי שיעורי התמותה משאתות ממאירות (סרטן), מחלת לב איסכמית ומחלות כלי דם במוח בישראל נמוכים יחסית למרבית מדינות ה-OECD. מן הממצאים עולה כי שיעורי תמותה ממחלות לב וממחלות כלי דם במוח ירדו בכ-80% מאמצע שנות ה-70.

מן הממצאים שפורסמו עולה כי בשנת 2011 נפטרו בישראל 40,668 תושבים, שהם חצי אחוז (0.5%) מאוכלוסיית ישראל לאותה שנה. 49.3% מהנפטרים היו זכרים, ו- 50.7% נקבות. כמו כן 79% מהנפטרים היו מעל גיל 65 (מתוכם 65% היו מעל גיל 75; 35% היו מעל גיל 85). 6% מהנפטרים היו מתחת לגיל 45, 1.4% מהנפטרים (588) היו תינוקות עד גיל שנה.

עוד עולה מן הממצאים כי ביחס למדינות ה-OECD היו שיעורי התמותה מסוכרת, מחלות זיהומיות ומחלות כליה בישראל גבוהים מאד יחסית ואילו בנוסף לזאת עולה מן הממצאים כי בישראל – השכיח ביותר בקרב גברים שיעור התמותה מסרטן קנה הנשימה, הסמפונות והריאה, נמוך מאוד יחסית למדינות ה-OECD ואילו שיעור התמותה מסרטן השד השכיח ביותר בקרב נשים בישראל, גבוה מאוד יחסית למדינות ה-OECD.

עשר סיבות המוות השכיחות ביותר לשנת 2011 מוצגות בטבלה . הסיבות המצוינות בטבלה זו אחראיות ל-76% מכלל הפטירות באותה שנה. שתי סיבות המוות השכיחות ביותר היו שאתות ממאירות (סרטן) ומחלות לב, משתי סיבות אלה היו 41% מכלל הפטירות בישראל. כמו בשנים האחרונות שאתות ממאירות הן סיבת המוות השכיחה ביותר – היא גורמת לרבע מכלל הפטירות.

התפלגות סיבות המוות בישראל

סיבות המוות אחוז מתוך הסה"כ
כל השאתות הממאירות (סרטן) –  % 25.3
מחלות לב –  % 16.1

מחלות כלי הדם שבמוח (שבץ מוחי)-  % 6.0

מחלות מערכת הנשימה  – % 5.5

סוכרת –  % 5.4

מחלות זיהומיות  – % 4.9

כל הסיבות החיצוניות –  %  4.7

מחלות כליה  – % 4.0

דלקת ריאות  – % 2.2

יתר לחץ דם   -% 2.2

כל שאר המחלות  – %  23.7

 

כתבות באותו עניין
דילוג לתוכן