עלייה בתחלואה בסרטן השד וצוואר הרחם בעולם

מחקר חדש מצביע על התגברות בשיעורי המוות בסרטן השד ועלייה בתחלואת סרטן צוואר הרחם והשד בעולם

מערכת האתר

עודכן בתאריך

חדשות חמותבריאות האישה
צוואר הרחם ומערכת הרבייה הנשית. מקור: ויקיפדיה ברשיון חופשי. איור: CDC, Mysid

מחקר חדש מצביע על התגברות מקרי סרטן השד וסרטן צוואר הרחם בעולם

לנוכח המודעות הציבורית לסרטן בכלל ולסרטן השד בפרט, ניתן היה לצפות כי שיעורי התחלואה ירדו בהדרגה בשל גילוי מוקדם של סרטן. עם זאת ממצאי מחקר חדש שבחן שיעורי תחלואה ב187 מדינות בסרטן השד וצוואר הרחם בין השנים 1980 ל2010 העלו כי חלה עלייה הדרגתית וקבועה בשיעורי התחלואה בסרטן באיזור השד ואיזור הצוואר, באופן שמעלה את הצורך להגביר את המודעות הציבורית לנושא לנוכח שיעורי התמותה המתגברים.

סרטן השד וסרטן צוואר הרחם הם סוגי סרטן שאחראים על תמותה ניכרת בקרב נשים ובנות נוער בגילאים 15 ומעלה ולפיכך ביקשו החוקרים לבחון את מגמת השינוי בשיעורי התחלואה של סוגי סרטן אלה במדינות רבות בעולם.

ממצאי המחקר פורסמו בכתב העת הרפואי The Lancet סקרו נתונים הנוגעים לתחלואה בסרטן השד וסרטן באיזור צוואר הרחם וכן שיעורי תמותה בסוגי סרטן אלה ב187 מדינות בין השנים 1980 ל2010 .

מן הממצאים עלה כי בחישוב כללי של שכיחות מקרי סרטן השד קיימת עליה בתחלואה- מכמות של 641,000 חולים בשנה בשנת 1980, ל1,643,000 חולים בשנת 2010, שיעור עלייה בתחלואה של 3.1% בשנה.

עוד העלו הממצאים כי שיעור התחלואה הכללית ב-סרטן צוואר הרחם עלה מ378,000 מקרים בשנה בשנת 1980 ל454 מקרים לשנה בשנת 2010- עלייה של 0.6% לשנה. מן הממצאים נהיר  כי העלייה בתחלואה בסרטן השד הייתה עלייה ניכרת ומשמעותית יותר.

בנוסף, החוקרים מצביעים על נתונים באשר לתמותה מסרטן השד- 425,000 מקרי מוות של נשים מהמחלה בשנת 2010 מהן 68,000 נשים בין גיל 15 ל-48.

מן הממצאים עולה כי למרות שחלה ירידה בשיעור מקרי המוות בעקבות סרטן צוואר הרחם , סרטן זה עדיין גרם למותן של 200,000 נשים בשנת 2010 שמתוכן 46,000 נשים היו בין גיל 15 49 בארצות מתפתחות.

החוקרים מסכמים את השלכות הממצאים במסקנה כי לנוכח העלייה בתחלואה ובתמותה בסרטן השד ובסרטן צוואר הרחם, נדרשת הגברה של המודעות הציבורית, העצמת כלים וגופים העוסקים בבריאות הציבור העוסקים בנושא זה כדי לחדד את חשיבות הגילוי המוקדם של סוגי סרטן אלה ובמיוחד בארצות מתפתחות.


דילוג לתוכן