על מה הם מוותרים בגלל מצבם הכלכלי?

1 מ-10 ישראלים ויתר על טיפול רפואי או תרופות בגלל מצוקה כלכלית

שי לביא

עודכן בתאריך

חדשות חמותחינוך, חברה, משפט
ישראלים. צילום: מערכת פורטל הדוקטור- בריאות ורפואה

רווחת האוכלוסייה בישראל וויתורים בשל קשיים כלכליים 

ממצאים שפורסמו מהסקר החברתי שביצעה הלמ"ס עולה כי בקרב בני 20 ומעלה:
• מעל שליש (37%) לא מרוצים ממצבם הכלכלי (כ-2 מיליון איש), 10% בכלל לא מרוצים (כ-553 אלף איש).
• 45% מעריכים שבשנים הקרובות מצבם הכלכלי יהיה טוב יותר, 37% מעריכים שמצבם הכלכלי לא ישתנה ו-9% מעריכים שמצבם הכלכלי בשנים הקרובות יהיה פחות טוב בהשוואה להיום.
• 11% מבני 20 ומעלה הרגישו עניים בשנה האחרונה (כ-627 אלף איש), 28% מהערבים.
• כשליש (31 אחוזים)  לא כל כך או בכלל לא מצליחים בכיסוי ההוצאות של משק הבית, 6% בכלל לא מצליחים לכסות ההוצאות (כ-327 אלף איש).
• 7% אכלו השנה פחות משרצו בשל קשיים כלכליים (כ-394 אלף איש), 12% מהערבים ו-11% מהחרדים.
• 5% ויתרו על ארוחה חמה לפחות פעם ביומיים בשל קשיים כלכליים (כ-286 אלף איש), 14% מהערבים.
• 9% מהזקוקים לטיפול רפואי ויתרו על הטיפול בשנה האחרונה (כ-281 אלף איש, 5% מכלל האוכלוסייה).
• 8% מהזקוקים לתרופות במרשם רופא ויתרו על התרופות (כ-277 אלף איש, 5% מכלל האוכלוסייה).
• אחוזי הדיווח על קשיים כלכליים ועל וויתורים בשל קשיים כלכליים גבוהים יותר בקרב האוכלוסייה הערבית.
• בקרב האוכלוסייה החרדית ניכרת ירידה באחוזי הדיווח על קשיים כלכליים ועל וויתורים בשל קשיים כלכליים.

הסקר החברתי הוא סקר שנתי שוטף, המספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסייה הבוגרת בישראל ועל רווחתה. הסקר נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ברחבי הארץ במהלך 2017. במסגרתו רואיינו בביתם כ-7,300 איש בני 20 ומעלה, המייצגים כ-5.5 מיליון איש. שאלון הסקר כולל גרעין קבוע וחלק מתחלף, שב-2017 התמקד בנושא בריאות ואורח חיים. מרבית השאלות על ויתורים בשל קשיים כלכליים כלולות בשאלון הקבוע וחלקן שייכות לנושא השנתי. זו הודעה ראשונה בסדרת הודעות בנושא בריאות ואורח חיים שתפורסם במהלך החודשים הבאים.

תפיסות ביחס למצב הכלכלי
37% מבני 20 ומעלה לא כל כך או בכלל לא מרוצים ממצבם הכלכלי (כ-2 מיליון איש), 10% בכלל לא מרוצים (כ-553 אלף איש). 40% מהנשים ו-36% מהגברים לא כל כך או בכלל לא מרוצים ממצבם הכלכלי, 47% מהערבים לעומת 34% מהיהודים, 30% מהחרדים.
45% מבני 20 ומעלה מעריכים שמצבם הכלכלי ישתפר בשנים הקרובות, 37% מעריכים שמצבם הכלכלי לא ישתנה ו-9% מעריכים שמצבם הכלכלי יהיה פחות טוב (9% לא ידעו להעריך). אחוז המעריכים שמצבם הכלכלי ישתפר בשנים הקרובות גבוה יותר בקרב יהודים מאשר בקרב ערבים (47% לעומת 40%, בהתאמה). 52% מהאנשים המשתתפים בכוח העבודה מעריכים שמצבם הכלכלי ישתפר בשנים הקרובות, לעומת 30% מאלה שאינם בכוח העבודה. 57% מהבלתי מועסקים מעריכים שמצבם הכלכלי ישתפר בשנים הקרובות.
11% הרגישו עניים בשנה האחרונה (כ-627 אלף איש), 28% מהערבים לעומת 8% מהיהודים. האחוז גבוה יותר בקרב צעירים: 13% בקרב בני 44-20, 11% מבני 64-45, ו-7% מבני 65 ומעלה. 17% מהגרושים הרגישו שהם עניים בשנה האחרונה, לעומת 15% מהרווקים ו-10% מהנשואים ומהאלמנים. 26% מהבלתי מועסקים הרגישו עניים, לעומת 15% מאלה שאינם בכוח העבודה ו-9% מהמועסקים. בקרב בני 64-25 במשקי בית שבהם שני בני הזוג אינם עובדים – 28% הרגישו עניים, לעומת 15% במשקי בית שבהם אחד מבני הזוג עובד ו-8% במשקי בית שבהם שני בני הזוג עובדים.

31% לא כל כך או בכלל לא מצליחים לכסות את ההוצאות החודשיות של משק הבית (כ-1.7 מילון איש), 6% בכלל לא מצליחים (כ-327 אלף איש); 55% מהערבים, לעומת 26% מהיהודים, 29% מהחרדים. בקרב בני 64-25 במשקי בית שבהם שני בני הזוג אינם עובדים 49% לא מצליחים לכסות את ההוצאות, 39% במשקי בית שבהם אחד מבני הזוג עובד, 29% במשקי בית שבהם שני בני הזוג עובדים. 70% מאלה שהרגישו עניים לא מצליחים לכסות את ההוצאות.
מאז 2003 ניכרת ירידה באחוז המדווחים שהם בכלל לא מצליחים לכסות את הוצאות משק הבית.
אחוזי המדווחים על תחושת עוני ועל חוסר יכולת לכסות הוצאות גבוהים יותר בקרב האוכלוסייה הערבית.
בקרב האוכלוסייה החרדית ניכרת ירידה באחוזי הדיווח על חוסר יכולת לכסות את הוצאות משק הבית.

ויתורים בשל קשיים כלכליים

ויתורים בתזונה
8% דיווחו שבשנה האחרונה הם ויתרו על אוכל בגלל קשיים כלכליים (כ-409 אלף איש); 14% מהערבים לעומת 6% מהיהודים; 10% מהחרדים, 6% מהדתיים, 7% מהמסורתיים ו-4% מהחילוניים; 7% מהנשואים לעומת 14% מהגרושים; 19% מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש עד 2,000 ש"ח.
7% דיווחו שבשנה האחרונה הם אכלו פחות משרצו בשל קשיים כלכליים (כ-394 אלף איש); 12% מהערבים לעומת 6% מהיהודים; 11% מהחרדים, 6% מהדתיים, 8% מהמסורתיים ו-4% מהחילוניים; 15% מהגרושים לעומת 6% מהנשואים; 17% מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש עד 2,000 ש"ח.
5% דיווחו שהם ויתרו על ארוחה חמה לפחות פעם ביומיים בשל קשיים כלכליים (כ-286 אלף איש); 14% מהערבים לעומת 3% מהיהודים; 5% מהחרדים ומהמסורתיים 3% מהדתיים ו-2% מהחילונים; 5% מהנשואים לעומת 12% מהגרושים; 15% מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה הממוצעת לנפש עד 2,000 ש"ח.

ויתורים בתחום הבריאות
כ-67% מבני 20 ומעלה נזקקו לתרופות במרשם רופא ב-2017 (כ-3.7 מיליון איש). 8% מהם ויתרו על התרופות בשל קשיים כלכליים (כ-277 אלף איש); 20% מהערבים לעומת 5% מהיהודים; 7% מהנשואים לעומת 13% מהגרושים; 21% מהזקוקים לתרופות במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש עד 2,000 ש"ח, 10% במשקי בית שבהם ההכנסה לנפש בין 2,001 ש"ח ל-4,000 ש"ח, ו-2% מהזקוקים לתרופות במשקי בית שבהם ההכנסה לנפש מעל 4,000 ש"ח; 22% מהמגדירים את מצבם הבריאותי לא טוב וזקוקים לתרופות במרשם רופא, ויתרו על התרופות בשל קשיים כלכליים.
56% מבני 20 ומעלה נזקקו לטיפול רפואי ב-2017 (כ-3.1 מיליון איש). 9% מהם דיווחו שהם ויתרו על הטיפול בשל קשיים כלכליים (כ-281 אלף איש); 16% מהערבים (78%) לעומת 8% מהיהודים (35%), 8% מהחרדים; 21% מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש עד 2,000 ש"ח, 12% במשקי בית שבהם ההכנסה לנפש בין 2,001 ש"ח ל-4,000 ש"ח, ו-4% במשקי בית שבהם ההכנסה לנפש מעל 4,000 ש"ח.
לאורך השנים ניכרת ירידה באחוזי המוותרים על תרופות בשל קשיים כלכליים (5% ב-2017, 11% ב-2003).
בקרב האוכלוסייה הערבית ניכרת ירידה באחוזי המוותרים על תרופות, אך נותרו פערים ביחס לכלל האוכלוסייה.
גם בקרב האוכלוסייה החרדית ניכרת ירידה באחוזי המוותרים על תרופות בשל קשיים כלכליים.
לאורך השנים ניכרת ירידה באחוז המוותרים על ארוחה חמה בשל קשיים כלכליים (11% ב-2013). בקרב האוכלוסייה הערבית יש ירידה באחוז המוותרים על ארוחה חמה, אך נותרו פערים ביחס לכלל האוכלוסייה.
גם בקרב האוכלוסייה החרדית ניכרת ירידה באחוזי המוותרים על ארוחה חמה בשל קשיים כלכליים.

תחושת עוני ורווחה אישית
תחושת עוני מלווה במצוקות נוספות באחוזים גבוהים ביחס לכלל האוכלוסייה. 28% מאלה שהרגישו עניים בשנה האחרונה; אינם מרוצים מחייהם (11% בכלל האוכלוסייה); ל-18% אין למי לפנות בשעת משבר או מצוקה (7% בכלל האוכלוסייה); ל-16% אין קשר עם חברים (9% בכלל האוכלוסייה); 7% אינם מרוצים מהקשר שלהם עם בני משפחתם (4% בכלל האוכלוסייה); 17% חשים דיכאון לעיתים קרובות (6% בכלל האוכלוסייה); ל-27% דאגות מפריעות לישון לעיתים קרובות (12% בכלל האוכלוסייה); 14% חשים בודדים לעיתים קרובות (6% בכלל האוכלוסייה); 22% מרגישים שהם לא מצליחים להתמודד עם בעיותיהם (12% בכלל האוכלוסייה);
24% מהמועסקים המרגישים עניים אינם מרוצים מהכנסתם.
עם זאת, קרוב למחצית (45%) מאלה שהרגישו עניים, אופטימיים ומעריכים שמצבם הכלכלי ישתפר בשנים הקרובות, 29% חושבים שמצבם הכלכלי לא ישתנה ו-15% חושבים שמצבם הכלכלי יורע עוד יותר בשנים הקרובות (10% לא ידעו להעריך).

כתבות באותו עניין
דילוג לתוכן