רוב המבוגרים לא נהנים מהסדר פנסיה

רוב המבוגרים בישראל לא נהנים מהדר פנסיוני

מערכת האתר

עודכן בתאריך

חדשות חמות
חיוך אופטימי. מקור: ויקיפדיה ברשיון cc3-by. צילום: Pavitrata

על פי נתונים חדשים המתפרסמים מרבית המבוגרים בישראל אינם נהנים מהסדר פנסיה. מידע שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדבר הרווחה של בני 60 ומעלה שאינם עובדים, מתוך  הסקר החברתי 2012 מצביעים על מספר עובדות חשובות המתארות את מצבם הסוציו אקונומי של המבוגרים בחברה בישראלים : 

 • מן הממצאים עולה כי 65%  מהמשתתפים בסקר בני ה-60 ומעלה מצליחים לכסות את ההוצאות החודשיות של משק הבית, לעומת 75% מאלה שבכוח העבודה בגילים אלה.
 • עוד עולה מן הממצאים כי ל-39% (כ-283 אלף איש) מן המשתתפים יש הסדר פנסיה, ולעומתם לציבור עצום שהוא כ-61% (כ-451 אלף איש) אין הסדר פנסיה.
 • הנתונים מראים כי למי שיש הסדר פניה ההוצאות מאפשרות כיסוי המחיה : 82% מבעלי הסדר פנסיה מכסים את הוצאותיהם החודשיות, לעומת 54% מחסרי הסדר פנסיה.
 • בהיבט הבריאותי : 55% מהמשתתפים בסקר, מעריכים את מצבם הבריאותי כלא טוב. ל-45% יש ביטוח סיעודי.

רוב המבוגרים בישראל לא נהנים מהסדר פנסיה

מן הנתונים המתפרסמים עולה כי בקרב בעלי הסדר פנסיה:

 • – 47% יצאו לפנסיה בהגיעם לגיל פרישה, 26% יצאו במסגרת קיצוצים ותכניות הבראה או תכניות פרישה. 16% פרשו מסיבות בריאותיות שלהם או של בן משפחה.
 •  79% מדווחים כי כשיצאו לפנסיה, הפסיקו לעבוד בבת אחת. היתר יצאו לחופשה או לתקופת הסתגלות על חשבון המעביד, או הפחיתו את שעות עבודתם בהדרגה עד לפרישה.
 • כמחצית מבעלי הסדר פנסיוני מציינים כי לא עשו כל הכנה פיננסית לקראת הפרישה, 10% נוספים מדווחים כי עשו הכנה לא כל כך טובה.
 •  36% מדווחים כי לא עשו הכנה נפשית לקראת הפרישה, 9% נוספים מדווחים כי עשו הכנה לא כל כך טובה.
 •  43% מבעלי הסדר פנסיה, מקבלים קצבת פנסיה חודשית. מהם:
 •  30% מקבלים פחות ממחצית משכרם החודשי האחרון (נטו), ו-45% מקבלים בין 50% ל-70% משכרם האחרון.
 •  32% מקבלים קצבה חודשית של עד 4,000 ₪, ליותר ממחציתם (54%) ההכנסות מאפשרות לחיות בכבוד במידה מועטה או בכלל לא.

הסקר החברתי 2012 עסק בהרחבה בנושא פנסיה לרבות מידע לגבי אפיקי חיסכון והסדרים שונים, רמת הידע ומידת ההתמצאות של בעלי הסדר בתנאים ובאפשרויות החיסכון העומדות בפניהם והערכת המציאות הכלכלית העתידית לאחר פרישה. במסגרת נושא הפנסיה נבחנו גם עמדות כלל הציבור בסוגיות עקרוניות כמו גיל הפרישה הרצוי, פנסיית חובה לעצמאים, הקמת מאגר מידע לזכויות פנסיה, הגורם האחראי על איכות חייו של הפורש ועוד.

דילוג לתוכן