ביטוחי בריאות – כללית מובילה ולאחריה מכבי

מעל חצי מהישראלים מבוטחים בכללית. ל-77% יש ביטוח משלים של קופת חולים. שליש מהישראלים בעלי ביטוח רפואי פרטי שאינו של קופ"ח

שי לביא

עודכן בתאריך

חינוך, חברה, משפטמוסדות וארגונים רפואיים
ביטוח משלים- כללית מושלם זהב של קופת החולים כללית. צילום: מערכת פורטל הדוקטור-בריאות ורפואה.

מעל חצי מהישראלים מבוטחים בכללית. רבע (25%) במכבי. ל-77% יש ביטוח משלים של קופת חולים. שליש מהישראלים בעלי ביטוח רפואי פרטי שאינו של קופ"ח

רבים מהאנשים סבורים כי יש חשיבות לביטוח. בין אם מדובר בביטוח לרכב, ביטוח דירה או ביטוח רפואי. מה שיעור הישראלים שעושים ביטוח רפואי ? נתונים חדשים שפורסמו במסגרת הסקר החברתי של הלמ"ס על בסיס נתוני שנת 2017 שופכים אור על ביטוחי הבריאות בישראל והמידע בנושא זה בקרב הישראלי. מן הנתונים עולה שכמחצית (53%) מבני 20 ומעלה מבוטחים בשירותי בריאות כללית, רבע (25%) במכבי שירותי בריאות, היתר מבוטחים בקופת חולים מאוחדת ובלאומית שירותי בריאות .
52% מהמבוטחים בשירותי בריאות כללית הם בני 44-20, 27% בני 64-45, 21% בני 65 ומעלה. שיעור בני 65 ומעלה נמוך יותר בקרב מבוטחי מכבי ומאוחדת (14%).
שירותי בריאות כללית היא הקופה השכיחה הן בקרב יהודים הן בקרב ערבים ואחוז הערבים המבוטחים בה (71%) גבוה מאחוז היהודים (50%). 29% מהיהודים ו-8% מהערבים מבוטחים במכבי שירותי בריאות.

ביטוחי בריאות משלימים ופרטיים
ל-77% מבני 20 ומעלה יש ביטוח בריאות משלים של קופת החולים: 86% מהיהודים ו-38% מהערבים. בהשוואה לשנת 2010 כמעט ולא חל שינוי באחוז בעלי ביטוח משלים, עם זאת בקרב היהודים האחוז עלה במעט ואילו בקרב הערבים הוא ירד.
ל-35% מהאוכלוסייה יש ביטוח רפואי פרטי שלא במסגרת קופת חולים: 40% מהיהודים ו-12% מהערבים. בהשוואה ל-2010 ניכרת עלייה באחוז בעלי ביטוחים פרטיים (מ-27%), בקרב היהודים ובקרב הערבים.
ל-32% יש גם ביטוח משלים של קופת החולים וגם ביטוח רפואי פרטי: 38% מהיהודים לעומת 8% מהערבים. ב-2010 היו ל-26% גם ביטוח משלים של קופת חולים וגם ביטוח פרטי: 30% מהיהודים לעומת 4% מהערבים.
אחוז המבוטחים בביטוח משלים של קופות החולים עולה עם הגיל מ-73% בקרב בני 44-20 עד ל-85% בקרב בני 65 ומעלה. לשליש (33%) מבני 44-20 יש ביטוח רפואי פרטי, 40% מבני 45-65, ו-30% מבני 65 ומעלה.
ביטוחי בריאות משלימים וביטוחים רפואיים פרטיים שכיחים יותר בקרב בעלי הכנסה גבוהה. ל-90% מבעלי הכנסה הגדולה מ-4,000 ש"ח לנפש במשק הבית, יש ביטוח משלים, לעומת 50% בקרב בעלי הכנסה של עד 2,000 ש"ח. 53% מבעלי הכנסה גבוהה מבוטחים בביטוח רפואי פרטי, לעומת 12% בקרב בעלי הכנסה נמוכה.

ל-88% ממבוטחי מכבי יש ביטוח בריאות משלים במסגרת קופת החולים, ל-78% ממבוטחי כללית ולכ-70% ממבוטחי מאוחדת ולאומית. ל-43% ממבוטחי מכבי ולשליש ממבוטחי שאר הקופות יש ביטוח רפואי פרטי שלא במסגרת קופת חולים. ל-41% ממבוטחי מכבי ול-31% ממבוטחי כללית יש ביטוח משלים וגם ביטוח רפואי פרטי.

הערכת מצב הבריאות וביטוחי בריאות
אחוז המבוטחים בביטוחי בריאות משלימים ופרטיים גבוה יותר בקרב אלה המעריכים את בריאותם כטובה. ל-79% מהמעריכים את בריאותם טובה מאוד, או טובה יש ביטוח משלים של קופת חולים ול-38% יש ביטוח פרטי, לעומת 70% ו-17%, בהתאמה בקרב אלה המעריכים את בריאותם לא כל כך טובה, או בכלל לא טובה.

ביטוחי בריאות פרטיים
לרבע (25%) מבני 20 ומעלה יש ביטוח לניתוחים פרטיים: 31% מהיהודים לעומת 5% מהערבים.
ל-25% יש ביטוח להתייעצות עם רופאים: 42% מבעלי הכנסה גבוהה, לעומת 6% בקרב בעלי הכנסה נמוכה.
ל-22% יש ביטוח לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות: 29% מבני 64-45, לעומת 16% מבני 65 ומעלה.
ל-20% יש ביטוח להשתלות ולטיפולים בחו"ל: 30% מהחילונים, לעומת 11% מהחרדים.
ל-19% יש ביטוח סיעוד פרטי: 32% מבעלי הכנסה גבוהה לנפש, לעומת 4% בקרב בעלי הכנסה נמוכה לנפש.
ל-11% יש ביטוח לרפואת שיניים: 17% מבעלי השכלה אקדמית, לעומת 9% בקרב חסרי תעודת בגרות.
ל 6% יש ביטוח לשירותי רפואת חירום: 10% בקרב בני 75 ומעלה.
בהשוואה ל-2010 ניכרת עלייה באחוז בעלי ביטוח פרטי לניתוחים, התייעצות עם רופאים, תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות, השתלות וטיפולים בחו"ל וביטוח סיעודי פרטי. לא ניכרת עלייה באחוז בעלי ביטוח פרטי לרפואת שיניים ורפואת חירום.

מידע בנושאי בריאות
48% מהבגירים סבורים כי אין להם מספיק מידע על זכויותיהם במערכת הבריאות, 58% בקרב הערבים. 30% חושבים שיש להם מספיק מידע: 36% מבעלי השכלה אקדמית, לעומת 22% בקרב חסרי תעודת בגרות. ו-21% לא חיפשו מידע על זכויותיהם: 24% מהמבוטחים במכבי, לעומת 17% מהמבוטחים במאוחדת.
31% חיפשו מידע הקשור לבריאות בשנה האחרונה: 33% מהנשים ו-28% מהגברים; 33% מהיהודים לעומת 18% מהערבים; 41% מבעלי השכלה אקדמית, לעומת 18% בקרב חסרי תעודת בגרות. האחוז יורד עם הגיל מ-34% בגיל 44-20, עד ל-24% בקרב בני 65 ומעלה.
43% מאלה שחיפשו מידע בנושאי בריאות דיווחו שהם קיבלו את המידע המבוקש באופן מלא: 49% מבעלי השכלה אקדמית, לעומת 37% בקרב חסרי תעודת בגרות. 50% קיבלו מידע חלקי.

מתוך האנשים שחיפשו מידע בנושאי בריאות:
57% חיפשו מידע על מחלה או בעיה בריאותית: 71% מהמעריכים את מצב בריאותם כלא טוב.
47% חיפשו מידע על מניעת מחלות, בדיקות ואורח חיים ו-37% חיפשו מידע על זכויות במערכת הבריאות.
76% עשו זאת באמצעות האינטרנט; 32% חיפשו מידע באמצעות רופא, או איש צוות רפואי, כגון אחות או דיאטנית; 53% חיפשו בדרך אחרת כגון מוקד טלפוני של משרד הבריאות או של קופות החולים, אמצעי התקשורת, בני משפחה או חברים או מקור אחר.

כתבות באותו עניין

דילוג לתוכן