בימ"ש קנדי: נשאי איידס לא מחויבים לדווח לבני זוגם

נשאי איידס לא מחויבים לדווח לבני זוגם על מחלתם- כך על פי פסיקה חדשה של בית המשפט העליון בקנדה

מערכת האתר

עודכן בתאריך

חינוך, חברה, משפטהורים ומשפחה
נגיף הHIV. תמונה מויקיפדיה

בית המשפט העליון בקנדה הפך פסיקה קודמת וקבע כי נשאי HIV לא מחויבים לדווח לבני הזוג על נשאותם בהנתן שימוש בקונדום ונטילת תרופות

בפסיקה חדשנית בשני מקרים שהובאו בפני בית המשפט העליון בקנדה של נשאי איידס ממחוז קוויבק וממחוז מניטובה כי נשאי HIV נגיף האיידס, לא מחויבים להודיע לבני זוגם שהם לוקים במחלה זו, טרם קיום יחסי מין עימם, כפי שנקבע בפסיקה מעוררת התנגדות בקנדה ב1998 על פיה חובה להודיע על כך לפני יחסי המין אחרת יבצע הנשא עבירת "תקיפה מינית".

על פי הפסיקה נשאים שבגופם עומס נגיפי נמוך (המושג על ידי נטילת קוקטייל התרופות לטיפול בנגיף האיידס) והמקיימים יחסי מין עם אמצעי מניעה – קונדום אינם מחויבים להודיע למי שהם מקיימים עימם יחסים מיניים או יחסים אחרים כמו זוגיות על כך שהם נושאים בדמם את וירוס הHIV. זאת משום שעמידה בתנאים אלה יוצרת סיכון אפסי להידבקות. בית המשפט מציין כי בהמשך ייתכן ותנאים אחרים שישפיעו על מצב הנשא והנגיף בדמו יכללו גם הם בתיאור המצבים בהם אין צורך להודיע על דבר הנשאות של הנגיף, כפי שיתהווה בהתפתחות הרפואיות והטכנולוגיות בעתיד.

ארגוני זכויות נשאי איידס בירכו על הפסיקה בהדגישם את משמעות ההגנה על החולים מסטיגמה ואת הסיכון האפסי בהדבקת בני זוגם של הנשאים תוך שימוש בקונדום ושימוש בתרופות כמו הקוקטייל נגד נגיף הHIV המוריד את העומס הנגיפי Viral load לרמה נמוכה המפחיתה גם היא באופן משמעותי את סכנת ההדבקה.
בפסיקתו ציין בית המשפט העליון כי סכנה להידבקות אינה מהווה פשע בחקיקה פלילית של מדינות אחרות בעולם אלא עצם המגע המיני באקט של נשא איידס הוא האסור בהיותו מעביר המחלה ו"יישר קו" בהפיכת הפסיקה המוקדמת מ1998 כאמור.

דילוג לתוכן