בריאות ורווחת נשים בישראל: יום האישה הבינ"ל 2018

הפער בתוחלת חיים בין נשים לגברים עמד על 3.5 שנים. הפער בישראל הוא מהקטנים בקרב מדינות ה-OECD

מערכת האתר

עודכן בתאריך

חינוך, חברה, משפט
בדיקת איידס. מקור: ויקיפדיה ברשיון חופשי. צילום באדיבות :US CDC James Gathany

בריאות ורווחת נשים בישראל: יום האישה הבינ"ל 2018

מנתונים המתפרסמים לרגל יום האישה הבינלאומי עולה כי תוחלת החיים בישראל בשנת 2016 עמדה על 84.2 בקרב נשים ועל 80.7 שנים בקרב גברים. תוחלת החיים של הנשים עלתה ב-0.1 לעומת שנת2015 ושל הגברים ב- 0.6שנה (לאחר שבשנת 2015 ירדה ב-0.2 לעומת שנת 2014). בעשור האחרון, מ-2006 ועד 2016, תוחלת החיים עלתה בקרב הנשים ב-1.7 שנים ובקרב הגברים ב-2.0 שנים. מהנתונים שפורסמו מתחוור עוד כי :
• תוחלת החיים בגיל 65 (כלומר – מספר השנים שאדם בן 65 צפוי לחיות) בשנת 2016 עמדה על 21.7 בקרב נשים ו-19.5 שנים בקרב גברים. לפני 20 שנה, עמדה תוחלת חיים בגיל זה על 18.5 שנים בקרב נשים (שיפור של 3.2 שנים) ו-16.6 שנים בקרב גברים (שיפור של 2.9 שנים).
• שנות החיים הבריאים הצפויות (כלומר מספר השנים הממוצע שאדם יחיה ללא בעיה בריאותית המפריעה לו בתפקוד) הן 65.1 בקרב נשים ו-65.4 בקרב גברים, כלומר נשים צפויות לחיות 77% מתוחלת החיים ללא בעיה בריאותית המפריעה בתפקוד, וגברים 81%.
• הפער בתוחלת חיים בין נשים לגברים בשנת 2016 עמד על 3.5 שנים. במשך השנים לא חל שינוי משמעותי בפער ולפני 30 שנה הוא גם עמד על 3.5 שנים. בכל המדינות, תוחלת חיים של נשים גבוה יותר משל גברים, אך הפער בישראל הוא מהקטנים בקרב מדינות ה-OECD. הפער הממוצע במדינות ה-OECD עמד בשנת 2015 על 5.2 שנים.
• שתי סיבות המוות השכיחות בשנת 2015, הן בנשים והן בגברים הן שאתות ממאירות (סרטן) – 24.6% מהפטירות בקרב נשים ו-25.6% מהפטירות בקרב גברים, ומחלות לב -14.0% מהפטירות בנשים ו-14.8% בגברים.
• בשנת 2016, 19.6% מבני 21 ומעלה בישראל עישנו לפחות סיגריה אחת ביום, 25.3% מהגברים ו 14.1% מהנשים. באוכלוסייה הערבית עישנו 36.3% מהגברים ו-7.2% מהנשים לעומת 22.3% מהגברים ו %15.0 מהנשים באוכלוסייה היהודית.
• מעט יותר ממחצית (53.1%) בני 21 ומעלה בשנת 2016 הוגדרו כבעלי עודף משקל או השמנת יתר (BMI>=25), לפי דיווח עצמי של משקל וגובה. אחוז הגברים בעלי עודף משקל או השמנת יתר (59.3%) גבוה מאחוז הנשים (46.7%), בכל קבוצות הגיל בקרב יהודים ובקרב ערבים, למעט בקרב בני 65 ומעלה, אחוז הנשים הערביות בעלות עודף משקל והשמנת יתר גבוה משל הגברים הערבים. בגיל 65 ומעלה יותר מ-80% מהנשים הערביות הן בעלות עודף משקל והשמנת יתר. 16.6% מבני 21 ומעלה היו בעלי השמנת יתר בלבד (BMI>=30). אחוז הגברים היה גבוה במעט מזה של הנשים (17.4% לעומת 15.7%, בהתאמה).
נתונים מתוך הסקר החברתי )2016 בני 20 ומעלה(
• 88% מהנשים מרוצות מחייהן, בדומה לשיעור הגברים. 59% מרוצות ממצבן הכלכלי ו-41% לא כל כך מרוצות או בכלל לא מרוצות ממצבן הכלכלי.
מצב בריאות של נשים (מבוסס על הערכה עצמית)
• 51% מהנשים מעריכות את מצב בריאותן כ-'טוב מאוד', 31% מעריכות את מצב בריאותן כ'טוב'. בקרב הצעירות, עד גיל 44, שיעור הנשים המדווחות שמצב בריאותן טוב מאוד הוא 73%, השיעור יורד ל-38%.
• בגיל 64-45 ובגיל 65 ומעלה רק 13% מהנשים מעריכות את מצב בריאותן כ'טוב מאוד'. 48% מהנשים בגיל 65 ומעלה מעריכים את מצב בריאותם כלא טוב ('לא כל כך טוב' או 'בכלל לא טוב').
• בגיל 75 ומעלה, 55% מדווחות כי הן סובלות ממגבלה תפקודית חמורה (47% מהגברים בגילים אלו).
תחושות לחץ, בדידות ומצוקה
24% מהנשים מרגישות לחוצות תמיד או לעתים קרובות. ל-18% מהנשים דאגות מפריעות לישון לעתים קרובות. שיעור דומה של נשים מדווחות שרק לעתים רחוקות (או שבכלל לא) הן מרגישות מלאות מרץ.
• 7% מהנשים מדווחות על תחושת דיכאון לעתים קרובות.
• ל-6% מהנשים אין למי לפנות בשעת משבר או מצוקה.

דילוג לתוכן