הוצאות ביטוח בריאות ומצב בריאותי

דו"ח משרד הבריאות קובע: ההוצאות על ביטוחי בריאות פרטיים הוכפלה אך בריאות המבוטחים לא הוטבה

מערכת האתר

עודכן בתאריך

חינוך, חברה, משפטמוסדות וארגונים רפואיים
חדר בבית חולים. צילום: מערכת פורטל הדוקטור- בריאות ורפואה

ממצאים חדשים בדו"ח משרד הבריאות: עליה של 90% בהוצאות ביטוחי בריאות ללא שיפור בבריאות המבוטחים

ממצאי דו"ח משרד הבריאות קובעים כי ההוצאה של אזרחי ישראל על ביטוחי בריאות פרטיים בפוליסות ביטוח מסחריות עלתה בכ-90% אך למרות העלייה בשיעור בעלי ביטוח בריאות פרטיים, לא חל שיפור בריאותי במצב המבוטחים. על פי הממצאים גם ביתר הוצאות הבריאות לא חלה ירידה. 

דו"ח משרד הבריאות נכתב על ידי גורמי מקצוע מובילים במשרד הבריאות הד"ר טוביה חורב, וניר קידר. על פי הדו"ח "ההוצאה הכספית על ביטוחי בריאות מסחריים כאחוז מההוצאה לתצרוכת של משקי הבית עלתה בכ-90% מאז שנת 2002 ואילו ההוצאה על תוכניות השב"ן של קופות החולים (שב"ן- לדוגמה ביטוח בריאות משלים כמו "ביטוח בריאות כללי מושלם המוצע על ידי הכללית או ביטוח מכבי מגן זהב המוצע על ידי מכבי שירותי בריאות. הערה מאת מערת פורטל הדוקטור) עלתה באותה התקופה ב-70%"

עוד עולה מן הדו"ח כי בעוד ש"בכל הקשור להוצאה לנפש בגין השתתפויות עצמיות בשירותים שבסל הבריאות המחייבים תשלום לפי חוק בריאות ממלכתי, גובה ההוצאה לנפש, במונחים קבועים, נשאר יציב למדי לאורך השנים.. מאידך בכל הקשור לגובה ההוצאה על תשלומי פרמיות של ביטוחי בריאות ושב"ן (הוצאה שאינה מופנית לרכישת שירותים רפואיים באופן ישיר) חל גידול משמעותי לאורך השנים. מה שלכאורה מפתיע הוא שעל אף הגדלת אפשרויות המימון של משקי הבית… לא הייתה ירידה בהוצאה של משקי הבית למימון תשלומים ישירים בגין רכישת שירותי בריאות באופן פרטי."

ממצאי הדו"ח מעלים שורת כשלים בתחום הביטוח הבריאות ולפיכך מוצעות דרכי אסדרה ושינוים נחוצים שיטפלו בסוגיות כמו ריכוזיות והעדר תחרות בשוק ביטוחי הבריאות בו מספר מצומצם של חברות ביטוח שולטות ברוב עצום של נתח השוק, טיפול בהיבטים ארגונים באשר לקשר בין ביטוחי בריאות פרטיים ושיווקם, קשר בין חברות ביטוח וקופות חולים "לרבות עניין ניהול תביעות עבור קופת החולים על ידי חברת הביטוח, היבטי התערבות להגנת הצרכן בנושאי כיסוי ביטוחי, כפילויות ופוליסות ביטוח, סוגיות המשכיות ורציפות זכויות בביטוח סיעודי, מיסוד מאגר מידע ושקיפות, יצירת מנגנון אינטרנטי להשוואת מוצרי הביטוח בדוגמה לאתר גמל-נט, היבטי יציבות פיננסית ועוד.

דילוג לתוכן