התארגנויות עובדים וזכויות עובדים בישראל

89% מסכימים עם זכותם של עובדים להתאגד

מערכת האתר

עודכן בתאריך

חינוך, חברה, משפט
ישיבה במשרד. מקור: ויקיפדיה ברשיון חופשי. צילום: Mattes

התארגנויות עובדים וזכויות עובדים בישראל

ממצאים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בנוגע להתארגנויות עובדים וזכויות עובדים בישראל מעלים בקרב בני 20 ומעלה כי מתוך כ-3 מיליון שכירים בני 20 ומעלה, 27% חברים בארגון עובדים כלשהו, כ-791 אלף איש (25% בשנת 2012). 54% מהם שייכים להסתדרות הכללית החדשה (61% בשנת 2012), 22% להסתדרות המורים או לארגון המורים העל-יסודיים. 6% שייכים להסתדרות הרפואית בישראל או לאחד מארגוני הסגל האקדמי באוניברסיטאות.
58% מהשכירים בענף החינוך חברים בארגון עובדים ו-53% בענף מינהל מקומי, ציבורי וביטחון וביטוח לאומי.
בענפים היצרניים לא חל שינוי בשיעור החברים בארגוני עובדים בין השנים 2012 ו-2016 (כ-20% מהשכירים חברים), ואילו בענפי השירותים חלה עלייה מ-26% חברים בארגוני עובדים בשנת 2012 ל-29% בשנת 2016.
התפלגות החברות בארגוני עובדים לפי רמת הכנסה מראה כי שיעור העובדים המאוגדים עולה מ-11% למשתכרים עד 5,000 ש"ח ל-38% למשתכרים בין 7,500 ל-14,000 ש"ח לחודש. ברמות הכנסה גבוהות מ-14,000 ש"ח, שיעור החברים בארגוני עובדים יורד ל-35%.

עוד עולה כי:

 • 89% מסכימים עם זכותם של עובדים להתאגד, ו-64% סבורים כי במקום עבודה שבו פועל ארגון עובדים, יש ביטחון תעסוקתי.
 • על מי מוטלת האחריות העיקרית לדאוג לזכויות העובדים?
  28% סבורים כי האחריות מוטלת על המדינה;
  39% – האחריות מוטלת על ההנהלה במקום העבודה;
  20% – האחריות מוטלת על ועד העובדים או ארגון העובדים;
  5% – כל אחד צריך לדאוג לעצמו.
 • בקרב השכירים בני 20 ומעלה
  27%, כ-791 אלף איש, חברים בארגון עובדים כלשהו.
  54% מהשכירים החברים בארגון עובדים שייכים להסתדרות הכללית החדשה.
  20% מהשכירים בענפים יצרניים חברים בארגוני עובדים ו-29% מהשכירים בענפי השירותים .
  58% מהשכירים בענף חינוך חברים בארגון עובדים ו-53% בענף מינהל מקומי, ציבורי וביטחון וביטוח לאומי.
  69% מהשכירים החברים בארגון, מעידים כי ארגון העובדים המייצג אותם, פועל להגנה על העובדים במניעת פיטורים, מפני התנהגות שרירותית של המעסיק ומעניק הגנה משפטית.
  כמחצית (51%) מהשכירים החברים בארגון, סבורים כי הארגון שבו הם חברים דואג לשיפור שכרם של העובדים, 43% סבורים כי הארגון אינו דואג לשיפור השכר.
  9% מהשכירים, כ-250 אלף איש, העידו כי בשנים האחרונות זכויותיהם הופרו, יותר ממחציתם (58%) בתחום השכר ו-24% בתחום שעות וימי עבודה.
  כמחצית (51%) מהשכירים שזכויותיהם הופרו, פנו להנהלה במקום העבודה ו-36% לא עשו דבר.
 • בקרב השכירים שאינם חברים בארגון עובדים
  74% מציינים כי הסיבה לכך היא שאין ארגון עובדים במקום עבודתם, 8% אינם יודעים על האפשרות להיות חבר בארגון עובדים, 6% טוענים כי חברות לא תועיל להם.

דילוג לתוכן