יום האישה: נשים מהוות שליש מכלל המנהלים בישראל

אחוז האימהות הנשואות המשתתפות בכוח העבודה הגיע ל-75%

מערכת האתר

עודכן בתאריך

חינוך, חברה, משפט
הפגנה לרגל יום האישה הבינ"ל. מקור: ויקיפדיה. צילום: Mutari

לקט נתונים לרגל יום האישה הבין-לאומי 2016  International Women's Day 2016

לקראת יום האישה הבינלאומי מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מספר נתונים חשובים על נשים בישראל. מן הנתונים מתחוור כי :
• בסוף שנת 2014 חיו בישראל 3,042,900 נשים בנות 15 ומעלה.
• 52,705 נשים נישאו בשנת 2013. הגיל הממוצע של הנשים שנישאו לראשונה עמד על 25.1 בהשוואה ל-24.5 שנים בשנת 2004.
• גילן הממוצע של נשים שילדו את ילדן הראשון עלה מ-26.5 בשנת 2004 ל-27.5 בשנת 2014.
• כ-9% מן הנשים בגיל 15 ומעלה גרו לבדן. אחוז הנשים בגיל 65 ומעלה, הגרות בגפן, גדול כמעט פי 3 בהשוואה לאחוז זה בקרב הגברים (כ-32% בהשוואה לכ-12%, בהתאמה).
• תוחלת החיים בישראל בשנת 2014 עמדה על 80.3 שנים לגברים ועל 84.1 לנשים. בתוחלת החיים של הגברים לא חל שינוי לעומת 2013, ובתוחלת החיים של הנשים חלה עלייה של 0.2 שנה.
• 67.6% מכלל המועסקות עבדו עבודה מלאה בדרך כלל (35 שעות ויותר בשבוע) ו-32.4% עבדו עבודה חלקית בדרך כלל (פחות מ-35 שעות בשבוע).
• אחוז האימהות הנשואות המשתתפות בכוח העבודה הגיע ל-75.0%. 77.5% בקרב אימהות לילד אחד, 78.9% בקרב אימהות ל-2 ילדים ו-62.5% בקרב אימהות ל-4 ילדים או יותר.
• חלקן של המנהלות מכלל המנהלים -32.2%.
• בשנת 2014 ההכנסה החודשית הממוצעת של אישה שכירה הייתה 7,439 ש"ח ושל גבר שכיר הייתה 11,114 ש"ח. הפער בהכנסה החודשית הממוצעת בין המינים עמד על 33.1% , בחישוב ההכנסה החודשית החציונית הפער הצטמצם ל-27.9%.
• ההכנסה החודשית הממוצעת של אישה עצמאית הייתה 6,847 ש"ח (8.0% פחות משל אישה שכירה) ושל גבר עצמאי 12,454 ש"ח (10.8% יותר משל גבר שכיר).
• שיעורי הזכאות לתעודת בגרות גבוהים יותר בקרב בנות מאשר בקרב בנים: ב-2014 הגיע שיעור מקבלי תעודת בגרות מבין תלמידי כיתות יב ל-68% מבין הבנות לעומת 55% מבין הבנים. בשנת תשע"ה (2014/15) למדו 311.8 אלף סטודנטים בישראל, מתוכם 181.0 אלף נשים (58.1%). בשנת תש"ל (1969/70) הנשים היו פחות ממחצית הסטודנטים (43.3%).
• תחומי הלימוד שבהם נמצאו שיעורי הנשים הגבוהים ביותר היו מקצועות עזר רפואיים (82.7%) וחינוך והכשרה להוראה (80.6%).
• נשים נפגעו כהולכות רגל וכנוסעות בכלי רכב בתאונות דרכים עם נפגעים יותר מגברים: בשנת 2014, כ-55% מהולכי הרגל שנפגעו וכ-56% מהנוסעים בכלי רכב שנפגעו היו נשים. יחד עם זאת, הן נפגעו פחות מגברים כנהגות אופנוע (6%), כרוכבות אופניים (10%), כנהגות כלי רכב (35%) וכנוסעות אופנוע (38%).
• 90% מהנשים המועסקות, מרוצות מעבודתן (85% מהגברים), 41% 'מרוצות מאוד'.

דילוג לתוכן