כיסויים בפוליסת ביטוח בריאות

מה חשוב שתכסה הפוליסה של ביטוח הבריאות שלכם ?

מערכת האתר

עודכן בתאריך

חינוך, חברה, משפטמוסדות וארגונים רפואיים
ביטוח משלים- כללית מושלם זהב של קופת החולים כללית. צילום: מערכת פורטל הדוקטור-בריאות ורפואה.

אילו כיסויים חשובים בפוליסת ביטוח בריאות ?

כיום מציעות ארבע קופות החולים בישראל למבוטחיהן ביטוח בריאות נוסף ובו פוליסות ביטוח רפואי המכסות סוגיות אלה ואחרות ברמה גבוהה או נמוכה יותר של מענה לפי מדרג.
קופת החולים כללית – שירותי בריאות כללית מציעה למבוטחיה את הכיסוי הביטוחי במסגרת פוליסת ביטוח בריאות "מושלם", ופוליסת ביטוח בריאות "כללית פלטינום". קופת החולים מכבי – מכבי שירותי בריאות, מציעה למבוטחיה את הפוליסה הכוללת את כיסוי ביטוח הבריאות "מכבי מגן זהב". קופת החולים מאוחדת מציעה ביטוח בריאות "מאוחדת זהב, מאוחדת עדיף או מאוחדת שיא ואילו קופת החולים הלאומית מציעה ביטוח בריאות משלים בפוליסת ביטוח בריאות המכונה "לאומית זהב". 

מנגד, חברות הביטוח הפרטיות מוכרות פוליסות ביטוח רפואי מקיפות שמתיימרות להעניק או מעניקות בפועל למבוטח כיסוי רב יותר מזה של הביטוחים המשלימים של קופות החולים.
בבואכם להחליט על מהות הביטוח הרפואי שאותו תרכשו עבורכם ועבור ילדיכם, מוטב להשוות בין המחירים ובין התכולות של הביטוחים הרפואיים המוצעים באופן פרטי או במסגרת קופות החולים , תוך שימת דגשים לבחינת הכיסויים והתניות בפוליסת ביטוח הבריאות לרבות נושאים אלה:

1. היקף הכיסוי הביטוחי של ניתוחים בארץ ובחו"ל והוצאות הקשרות לאשפוז וניתוח
2. היקף הכיסוי הביטוחי של עלויות ומספר ימי אשפוז מכוסים במקרה של אשפוז
3. היקף כיסוי ביטוחי לביקורי רפואה פרטית אצל מומחים, חוות דעת שניות והתייעצויות עם מומחים או לדוגמה טיפולי רפואה משלימה, טיפולי רפואת שיניים וכו.
4. היקף כיסוי ביטוחי ואפשרויות טיפוליות (כולל כיסוי תרופתי) בעת התהוות מקרי ביטוחי – כלומר מה היקף הכיסוי המקסימלי לקבלת טיפולים ותרופות.
5. גובה השתתפות עצמית של המבוטח בעת קרות אירוע ביטוחי (כלומר כשמפעילים את הביטוח במקרה של בעיה רפואית)
6. מה היא הפרמיה ומה הן העלויות הקבועות של הביטוח ובאיזה אופן הן משתנות עם הגיל ועם הפעלת הפוליסה.
7. כמה תנאים, תניות מגבלות, היקף הצהרת הבריאות הנדרשת והכפיפות לה, ודרישות מוצגות בפוליסה שעלולות להגביל את המבוטח מלקבל את הכיסוי, בעת שיצטרך.
8. מה היא תקופת האכשרה- כלומר מהו הזמן שעל המבוטח להמתין לפני שיתחיל להנות מהכיסוי הביטוח.

דילוג לתוכן