לקראת יום הקשיש הבינלאומי

הלמ"ס : נתונים לקראת יום הקשיש הבינלאומי

שי לביא

עודכן בתאריך

חינוך, חברה, משפטגיל הזהב
טיפול רפואי בקשישים. מקור: ויקיפדיה ברשיון חופשי. באדיבות US National Inst Healthcare.

נתונים לקראת יום הקשיש הבינלאומי

לרגל יום הקשיש הבין-לאומי שיחול ב-1 באוקטובר 2014, מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מבחר נתונים בנושאים שונים על בני 65 ומעלה.

על פי הנתונים, בסוף שנת 2013:

• אוכלוסיית בני 65 ומעלה מנתה כ-866 אלף איש – 485 אלף נשים ו-380 אלף גברים, המהווים 10.6% מתושבי המדינה.

• בשנים האחרונות חלה עלייה הדרגתית בחלקם של בני 65 ומעלה באוכלוסייה (10.6%).

• כמחצית מבני 65 ומעלה הם מעל לגיל 75.

• כ-17 אלף בני 65 ומעלה גרו במשק בית יחד עם אדם אחד נוסף שאינו קרוב משפחתם (לרוב מטפל).

• כ-83% מהגברים בני 65 ומעלה גרים עם בת זוג; 47% מהנשים בגילים אלו חיות עם בן זוג.

• בקרב אוכלוסיית היהודים והאחרים, 19.2% מבין בני 65 ומעלה הם ילידי ישראל.

• בשנת 2013, 18.0% מבני 65 ומעלה השתתפו בכוח העבודה (26.6% בקרב גברים ו-11.2% בקרב נשים).

• 35.9% מהמועסקים בני 65 ומעלה עבדו כמנהלים או כבעלי משלחי יד אקדמי ו-23.3% עבדו כפועלים מקצועיים או בלתי מקצועיים.

• בשנת תשע"ג (2012/13) 122 סטודנטים בני 65 ומעלה קיבלו תארים ממוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

• מן הנתונים עולה כי אחוזי ההוצאה על סעיפי הדיור והבריאות גבוהים יותר במשקי בית של בני 65 ומעלה לעומת כלל האוכלוסייה.

• 77.3% מבני 65 ומעלה גרים בדירה בבעלותם, 18.9% גרים בדירה שכורה.

• 10% מבני 65 ומעלה מעריכים את מצב בריאותם 'טוב מאוד', 35% 'טוב', 38% 'לא כל כך טוב' ו- 16% 'בכלל לא טוב'. 46% מבני 74-65 ו- 67% מבני 75 ומעלה מדווחים שמצב בריאותם 'לא כל כך טוב' או 'בכלל לא טוב'.

• 36% מבני 65 ומעלה חשים בדידות 32%,מבני 74-65 ו-42% מבני 75 ומעלה מדווחים כי הם חשים בדידות. 16% מבני 65 ומעלה מדווחים כי אין להם למי לפנות בשעת משבר או מצוקה.

• שליש מבני 65 ומעלה באוכלוסיית ישראל רשומים במחלקות לשירותים חברתיים וכמעט מחצית מבני 75 ומעלה.

• בשנת 2013 היו 372.5 אלף מורשים לנהוג בני 65 ומעלה שהיוו כ-43% מכלל בני 65 ומעלה.

• בני 65 ומעלה היוו כ-37% מבין הולכי הרגל שנהרגו בתאונות דרכים – פי 3.4 מחלקם באוכלוסייה.

דילוג לתוכן