מה היקף התרומות של הישראלים?

כמה תורמים הישראלים לארגונים בישראל בהשוואה לתרומות מחו"ל ? מה מאפיין את התרומות ?

שי לביא

עודכן בתאריך

חינוך, חברה, משפט
ישראלים. צילום: מערכת פורטל הדוקטור- בריאות ורפואה

עד כמה הישראלים תורמים ?

סקר "פילנתרופיה של ישראלים 2015-2012", נערך בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשיתוף עם יוזמת "יכולים נותנים" והמכון למשפט ופילנתרופיה באוניברסיטת תל אביב. מטרות הסקר הן: לאמוד את היקף הפילנתרופיה של ישראלים לפי מקור התרומות וגודלן, ולהשוות אותה למקורות הכנסה אחרים של מלכ"רים. וזאת על מנת לקבל תמונת מצב אודות המימון הפרטי של השירותים החברתיים בישראל.
במסגרת הסקר נשלח למלכ"רים שאלון, ובו הם התבקשו לפרט את כלל הכנסותיהם בשנים 2012- 2015, וכן למפות את הכנסותיהם מפילנתרופיה של ישראלים לפי מקור התרומות וגודלן. בסך הכל הסקר כלל מדגם של 418 מלכ"רים מכל תחומי הפעילות, המייצגים את כלל המלכ"רים בישראל שהכנסתם עולה על 500 אלף ש"ח בשנה.
פילנתרופיה של ישראלים כוללת את סך ההעברות הכספיות (תרומות) המתקבלות במלכ"רים ממשקי בית, מחברות ומעזבונות בישראל.
• בשנת 2015, הפילנתרופיה של ישראלים הגיעה ל-5.9 מיליארד ש"ח, והייתה 4.4% מהכנסות המלכ"רים. זאת לעומת הפילנתרופיה מחו"ל שהגיעה ל-11.3 מיליארד ש"ח, והייתה 8.3% מהכנסות המלכ"רים.
• בין השנים 2015-2012, סך התרומות ממשקי בית גדל בכל אחת מארבע השנים. לעומת זאת, סך התרומות מחברות גדל בשנת 2015, אך קטן בשנים 2013 ו-2014.
• החלק הגדול ביותר מסך התרומות ממשקי בית התקבל מתרומות הנמוכות מ-2,000 ש"ח; ואילו החלק הגדול ביותר מסך התרומות מחברות ומעזבונות התקבל מתרומות הגבוהות מ-500 אלף ש"ח.
• הגידול בתרומות ממשקי בית בין שנת 2012 ל-2015 נבע בחלקו הגדול (כמעט 50%) מגידול בתרומות הגבוהות מ-100 אלף ש"ח.
• בין השנים 2015-2012 פילנתרופיה של ישראלים גדלה ב-10.3%, בדומה לגידול של 10.0% בפילנתרופיה בארצות הברית באותן שנים.
• הפילנתרופיה לנפש ואחוז הפילנתרופיה מהתוצר בישראל, דומים לאלה באיטליה, אך נמוכים מאלה בהולנד, בשוויץ, בגרמניה, בממלכה המאוחדת ובארצות הברית.

דילוג לתוכן