מה מרגישים השכירים בישראל לגבי המנהל ועבודתם

כמה ישראלים מרוצים מעבודתם? עד כמה מעריכים את העבודה עם המנהל ?

מערכת האתר

עודכן בתאריך

חינוך, חברה, משפטעסקים כלכלה ניהול
עבודה משרדית. מקור: ויקיפדיה ברשיון PD. באדיבות סוכנות FEMA. צילום: Michael-Rieger

מה מרגישים השכירים בישראל לגבי המנהל ועבודתם ?

נתונים אודות שכירים בישראל: מאפייני ניהול ומגדר מתוך הסקר החברתי 2016 .
מנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי בקרב השכירים בני 20 ומעלה:

87% מרוצים מעבודתם, 96% חשים כי המנהל שלהם מכבד אותם כאדם.
86% מהשכירים מעידים כי המנהל שלהם עוזר ותומך בהם.
90% מבין השכירים שהמנהל עוזר ותומך בהם, מרוצים מעבודתם לעומת 62% מהשכירים שאינם חשים תמיכה.
65% מהשכירים/ות כפופים למנהל ישיר שהוא גבר, ו-33% – למנהלת ישירה:
מרבית הגברים השכירים (83%) כפופים לגבר ו-14% – לאישה.
בקרב הנשים השכירות התמונה מאוזנת יותר: 46% כפופות לגבר ו-52% לאישה.
בענפים יצרניים 89% מהשכירים/ות כפופים לגבר, ורק עשירית מהם (10%) – לאישה. בענפי השירותים החלוקה מאוזנת יותר (59% כפופים לגברים ו-39% לנשים).
84% מהשכירים/ות המטפלים בילדים (כולל סייעות למורים וגננות) כפופים לאישה; 98% מהנהגים השכירים/ות, כפופים לגבר.
92% מהשכירות עובדות אצל המעסיק או בעסק ו-6% אצל לקוחות. מבין השכירים הגברים, 77% עובדים אצל המעסיק או בעסק, 10% אצל לקוחות, 7% בחוץ ו-4% ברכב.

הסקר החברתי מספק מידע על תנאי החיים ועל רווחתה של האוכלוסייה בישראל בנושאי דיור, בריאות ובעיות בתפקוד יומיומי, דת ורמת דתיות, לימודים והשכלה, שימוש במחשב ובאינטרנט, תעסוקה, יציאה לנופש, קשרים חברתיים, פעילות התנדבותית, שביעות רצון מתחומים שונים ומצב רגשי, מצב כלכלי והכנסות. אוכלוסיית הסקר היא בני 20 ומעלה. בינואר עד דצמבר 2016 רואיינו כ-7,050 איש בני 20 ומעלה מכל רחבי הארץ, המייצגים כ-5.4 מיליון איש בגילים האלה.
במסגרת הסקר נבחנים נושאים שונים בהרחבה. בשנת 2016 נבחנו הנושאים תנאי עבודה ובטיחות בעבודה, התארגנויות עובדים וזכויות עובדים.

דילוג לתוכן