מסלולי ביטוח בריאות פרטי או משלים

אילו אפשרויות ביטוח רפואי פרטי או ביטוח רפואי משלים מציעות קופות החולים וחברות הביטוח

מערכת האתר

עודכן בתאריך

חינוך, חברה, משפטמוסדות וארגונים רפואיים
ביטוח משלים- כללית מושלם זהב של קופת החולים כללית. צילום: מערכת פורטל הדוקטור-בריאות ורפואה.

מה הם המסלולים הקיימים שבהם יכול כל אזרח לבחור בבואו להחליט על השירותים הרפואיים שאותם יקבל בעתיד, בשעת הצורך ?

כאשר אזרח ישראלי מעוניין להחליט על היקף הכיסוי הרפואי שאותו יקבל בביטוח בריאות פרטי, משלים או לאומי, קיימים בפניו כמה מסלולים: 

1. שירותי בריאות כלליים המכוסים במסגרת "סל הבריאות" בכיסוי ביטוחי אחיד לכל אזרחי מדינת ישראל מתוקף חוק ביטוח בריאות ממלכתי המעניק באמצעות קופות החולים כיסוי רפואי אלמנטרי. שוק הבריאות מוסדר על ידי המדינה באמצעות מוסדות הבריאות המכונות "קופות החולים". קיימות ארבע קופות חולים: קופת חולים כללית, קופת חולים מכבי, קופת חולים לאומית וקופת החולים מאוחדת. המבוטח יכול לבחור לעבור בין קופה לקופה. התשלום עבור ביטוח זה נגבה מהאזרחים במסגרת ניכוי "מס בריאות".

2. שירותי בריאות נוספים– שירותי בריאות משלימים אשר מוצעים למבוטחים כיום מעבר לכיסוי המצוי ב"סל הבריאות" . קופות החולים מציעות מלבד הכיסוי הביטוחי המוענק לכל אזרח במסגרת ביטוח בריאות ממלכתי מתוקף חוק ביטוח בריאות משנת 1995, ביטוחי בריאות משלימים:

א. "שירותי בריאות כללית"- קופת החולים כללית – מציעה ביטוח בריאות "כללית מושלם" ו"ביטוח "כללית פלטינום" מורחב
ב."מכבי שירותי בריאות"- קופת החולים מכבי מציעה ביטוח בריאות משלים "מכבי מגן כסף" ו"מכבי מגן זהב".
ג. קופת החולים לאומית מציעה ביטוח בריאות הקרוי "לאומית זהב".
ד. קופת החולים מאוחדת מציעה שלושה מסלולי ביטוח בריאות: "ביטוח מאוחדת זהב", "מאוחדת שיא" וביטוח "מאוחדת עדיף".

3. שירותי בריאות בפוליסת ביטוח בריאות פרטית- כלומר רכישת פוליסת ביטוח בריאות פרטית (באמצעות המעביד במקומות עבודה גדולים) או במישרין מול חברת הביטוח הפרטית, בתנאי שוק (תחת פיקוח של "המפקח על הביטוח"). כך לדוגמה מציעה חברת הביטוח כלל , חברת הביטוח הפניקס, הראל, מנורה ביטוח או מדגל ביטוח, כיסוי ביטוחי הכולל כיסוי עבור ניתוחים פרטיים בארץ ובחו"ל, השתלות וטיפולים חריגים בסכומים גבוהים במיוחד של מליוני שקלים שאינם מכוסים במסגרת פוליסות הביטוח הרפואי המשלים של קופת החולים.

דילוג לתוכן