סקר של הלמ"ס: ביטוח משלים או ביטוח פרטי

מהו שיעור המבוטחים בכל אחת מקופות החולים? כמה אחוזים מבני המגזר היהודי והערבי מבוטחים בביטוח משלים של קופת החולים או בביטוח רפואי פרטי ? ומה הפערים בין המבוטחים העשירים לעניים ?

שי לביא

עודכן בתאריך

חינוך, חברה, משפטמוסדות וארגונים רפואיים
ביטוח משלים- כללית מושלם זהב של קופת החולים כללית. צילום: מערכת פורטל הדוקטור-בריאות ורפואה.

סקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה : היקפי כיסוי ביטוחי בביטוח משלים או ביטוח פרטי

נתונים חדשים שהתפרסמו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתוך הסקר החברתי 2010 מעלים נתונים על היקף הכיסוי הביטוחי של אזרחי ישראל הבוגרים, על ביטוחי בריאות פרטיים ועל ההבדלים בין המגזרים השונים בהיקף הכיסוי הביטוחי. 

מן הנתונים עולה כי בקרב בני 20 ומעלה מעל מחצית (52%) מבוטחים בקופת החולים כללית- שרותי בריאות כללית. במקום השני בהיקף המבוטחים עומדת קופת החולים מכבי- מכבי שירותי בריאות שאליה משתייכים רבע (25%) מכלל המבוטחים הבוגרים ואילו בקופת החולים מאוחדת מבוטחים 11% ולאחריה קופת החולים לאומית (לאומית שירותי בריאות) – 8% בלאומית.
הממצאים מעלים כי קופת חולים כללית נהנית משיעור מבוטחים רב יותר במגזר הערבי בהשוואה למגזר היהודי: 49% מהיהודים מבוטחים בשירותי בריאות כללית לעומת 70% בקרב אוכלוסיית המגזר הערבי. מכבי זוכה לעדיפות על ידי המבוטחים היהודים – 27% בהשוואה ל-8% מהמבוטחים הערביים במכבי שירותי בריאות.
עוד מתחוור כי ככל שהמבוטח מבוגר יותר – סיכויו להשתייך לקופת חולים כללית רבים : כמעט מחצית מהמבוטחים בני 20 עד 44 מבוטחים בשירותי בריאות כללית בעוד שבקרב מבוטחים בני 65 ויותר עולה השיעור ל69%. בקופות החולים מכבי, לאומית ומאוחדת המגמה היא הפוכה כך ששיעור המבוטחים נמוך יותר בגילאים הצעירים.

עוד מעלים הממצאים כי היקף הביטוחים המשלימים של קופות החולים הוא רב ובמיוחד בקרב המבוטחים במגזר היהודי. ליותר משלושת רבעים מהמבוטחים – 76% יש ביטוח משלים. מתוכם רק ל-44% מבני המגזר הערבי יש ביטוח משלים בעוד של83% מבני המגזר היהודי יש ביטוח משלים כזה. מעל שליש מהמבוטחים (37%) נהנים מביטוח בריאות סיעודי של קופת החולים וגם כאן בני המגזר הערבי מבוטחים בשיעור נמוך הרבה יותר בהשוואה לבני המגזר היהודי (43% לעומת 9%). 

עוד עולה כי רמת ההשתכרות משחקת תפקיד בכיסוי הביטוחי: הממצאים מצביעים על כך שככל שההכנסה הממוצעת של מבוטח יותר גבוה, כך גדל הסיכוי שהוא יהיה מכוסה בביטוח משלים של קופת החולים או בביטוח רפואי פרטי.
שיעור המבוטחים בביטוח משלים או פרטי היה גבוה יותר בקרב אלה שמגדירים את מצבם הבריאותי כטוב, בהשוואה לאלה שמדווחים שמצב בריאותם לא טוב.
עוד עולה מן הנתונים שפורסמו כי שיעורי הביטוחים הרפואיים הפרטיים שאינם במסגרת הביטוח המשלים של קופות החולים הינם גבוהים וכי 27% מהמשתתפים הבוגרים בסקר דיווחו כי יש להם ביטוח רפואי פרטי שלא במסגרת קופת חולים (32% מהיהודים ו-4% מקרב בני המגזר הערבי)

כתבות באותו עניין
דילוג לתוכן