עלייה בשיעור המועסקים במגזר החרדי בישראל

נתוני הלמ"ס : עלייה בשיעור המועסקים החרדים

מערכת האתר

עודכן בתאריך

חינוך, חברה, משפטעסקים כלכלה ניהול
ישראלים. צילום: מערכת פורטל הדוקטור- בריאות ורפואה

הלמ"ס : עלייה בשיעור המועסקים החרדים 

ממצאים חדשים המתפרסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהתבסס על המידע שנאסף בסקר החברתי 2013, מדגישים מספר נתונים חשובים בנוגע לתעסוקה בקרב ישראלים בוגרים בישראל.

מן הממצאים עולה כי באוכלוסייה היהודית, שיעורי התעסוקה בקרב בני 64-25, נמצאים במגמת עלייה לאורך השנים. בשנת 2013, 85% מהגברים היהודים בני 64-25 היו מועסקים לעומת 78% בשנת 2002. בשנת 2013, 79% מהנשים היהודיות בגיל 64-25 היו מועסקות, לעומת 66% ב-2002.

במגזר החרדי, שיעורי התעסוקה בקרב גברים בני 64-25, בשנים 2011-2002 נעו בין 40% ל-50%. החל מ-2012, ניכרת עלייה בשיעור התעסוקה של גברים חרדים והוא הגיע ל-56% בשנת 2013. בקרב הנשים החרדיות, שיעורי התעסוקה בשנים 2011-2002 היו בסביבות 50%, והחל מ-2012, ניכר זינוק בשיעור התעסוקה בקרב החרדיות והוא הגיע ל-68% בשנת 2013.

עוד מתחוור כי קיימת עלייה בשיעור התעסוקה במגזר החרדי בשנים האחרונות:

בשנת 2013 שיעור התעסוקה בקרב גברים חרדים בגיל 64-25 עמד על 56%, לעומת 50%-40% בשנים 2011-2002.
בקרב הנשים החרדיות, החל מ-2012, ניכר זינוק בשיעור התעסוקה והוא הגיע ל-68% בשנת 2013, לאחר שבשנים 2011-2002 הוא נע סביב 50%.
גם בקרב הנשים הערביות חלה עלייה בשיעור התעסוקה, ובשנת 2013 הוא הגיע ל-33%. כלומר, אחת מתוך שלוש נשים ערביות בגיל 64-25 הייתה מועסקת בשנים 2012 ו-2013, לעומת שיעור התעסוקה בשנים 2011-2002 שנע בין 16% ל-25% בלבד.
בקרב כלל המועסקים 38% דיווחו שהיו 'מרוצים מאוד' ו-48% דיווחו שהיו 'מרוצים' מעבודתם.
מבין משלחי היד השכיחים, שיעורים גבוהים יחסית של 'מרוצים מאוד' מעבודתם נמצאו בקרב מרצים באוניברסיטאות ובמוסדות להשכלה גבוהה (85%), גננות ומורים בבתי ספר (57%), מזכירות מנהליות ועובדי מזכירות (56%) ומנכ"לים (51%). לעומת זאת, שיעורים נמוכים יחסית של 'מרוצים מאוד' מעבודתם נמצאו בקרב מאבטחים (20%), נהגים (19%), מטפלים סיעודיים (16%) ועובדי ניקיון (15%).
 56% מהמועסקים היו מרוצים מהכנסתם מהעבודה: 10% 'מרוצים מאוד' ו-46% 'מרוצים'. 28% היו 'לא כל כך מרוצים' ו-15% 'בכלל לא מרוצים' מהכנסתם מהעבודה.
ל-56% מהמועסקים 'אין חשש כלל' לאבד את מקום עבודתם בשנה הקרובה, ל-28% מהמועסקים יש 'חשש קטן', ל-9% יש 'חשש גדול' ול-4% יש 'חשש גדול מאד'.
37% מהמועסקים התקשו לכסות את כל ההוצאות החודשיות של משק הבית. 12% מכלל המועסקים הרגישו עניים בשנה האחרונה (כ-400 אלף מועסקים).

דילוג לתוכן