רווחת הפרט: חששות בנוגע לעתיד הכלכלי

הסקר החברתי -רווחת הפרט בישראל: חששות בנוגע לעתיד הכלכלי

מערכת האתר

עודכן בתאריך

חינוך, חברה, משפטגיל הזהב
רכילות. מקור: ויקיפדיה ברשיון cc3-by-sa. צילום: Rebecca Kennison

רווחת הפרט בישראל: חששות בנוגע לעתיד הכלכלי 

ממצאים מתוך הסקר החברתי 2013 הסקר החברתי מעלים נתונים לגבי דאגותיהם של אזרחי ישראל : סקר זה הוא שנתי שוטף, המספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסייה הבוגרת בישראל ועל רווחתה, ובוחן את עמדות הפרטים לגבי היבטים שונים של חייהם. הסקר נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בחודשים ינואר-דצמבר 2013. במסגרתו רואיינו כ-7,400 איש בני 20 ומעלה מכל רחבי הארץ, המייצגים כ-5 מיליון איש בגילים האלה.

דאגות ובעיות כלכליות

ב-2013 הסקר עסק בהרחבה בנושא רווחת האוכלוסייה בישראל, והוא כלל מידע אודות תפיסות של הציבור ביחס לרווחתו הכלכלית והאישית. בין השאר כלל הסקר שאלות הנוגעות למידה שבה אנשים מוטרדים בנוגע לעתידם הכלכלי.

ממצאי הסקר מעלים כי בשנת 2013 בקרב ישראלים בני 20 ומעלה:

• שניים מכל שלושה ישראלים (65%, כ-3.25 מיליון איש) מוטרדים מכך שלא יוכלו לחסוך כסף לעתיד.

• 59% מהישראלים מוטרדים מכך שלא יוכלו לתמוך בילדיהם בעתיד (3 מיליון איש), 55% חוששים שלא יוכלו להתקיים בכבוד לעת זקנה (2.8 מיליון איש)

ו-52% חוששים שיהיו תלויים כלכלית באחרים (2.6 מיליון איש).

• שיעור המעריכים שבשנים הקרובות, מצבם הכלכלי יורע עולה עם העלייה בגיל. ככל שמתקרבים לגיל הפרישה מהעבודה, גובר החשש מפני הרעה במצב הכלכלי. לעומת זאת בגילים שלאחר הפרישה יורד שיעור הצופים הרעה במצבם הכלכלי.

• שיעור המעריכים כי בשנים הקרובות מצבם הכלכלי יורע, עלה מ-10% ב-2010, ל-17% בשנת 2013.

• כ-40% מהמועסקים (1.3 מיליון מועסקים) מעריכים כי אם יאבדו את עבודתם, הסיכוי שלהם "קטן" או ש"אין סיכוי כלל" שימצאו עבודה אחרת, לפחות ברמת הכנסה דומה. בגילים המבוגרים עולה הפסימיות בנוגע לאפשרות למצוא עבודה חדשה.

• 13% מהמועסקים (כ-420 אלף מועסקים) חוששים מאוד כי יאבדו את עבודתם בשנה הקרובה, לעומת 10% ב-2010.

דילוג לתוכן