שביעות הרצון מהחיים בישראל

מה חשים הישראלים לגבי אפליתם בשל גיל, מגדר, לאום או מוצא, מה אחוז מעורבות נשים בתפקידי ניהול במגזר הציבורי ומה שיעור השימוש במחשבים ?

שי לביא

עודכן בתאריך

חינוך, חברה, משפט
ישראלים. צילום: מערכת פורטל הדוקטור- בריאות ורפואה

שביעות הרצון מהחיים בישראל – מה חושבים הישראלים על תפקידם במקום העבודה ואפשרויות הקידום, מה תחושות האפליה בשל גיל, לאום או מוצא, , מה מעורבות נשים בתפדידי ניהול במגזר הציבורי ומה שיעור השימוש במחשבים – תמונת מצב של אוכלוסיית ישראל על סמך מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי,

הלמ"ס מפרסמת את מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי בתחומים: איכות התעסוקה, ביטחון אישי, בריאות, דיור ותשתיות, חינוך, השכלה וכישורים, רווחה אישית וחברתית, סביבה, מעורבות אזרחית וממשל, רמת חיים חומרית, פנאי, תרבות וקהילה וטכנולוגיות המידע. עד כה פותחו 70 מדדים. בהשוואה לשנה הקודמת, ב-35 מהמדדים שפותחו נרשם שיפור, ב-10 נרשמה הרעה וב-20 מדדים לא נרשם שינוי משמעותי במגמה. בהשוואה לשנת הבסיס (לרוב 2002) ב-36 מדדים נרשם שיפור וב-5 נרשמה הרעה. 10 מדדים חדשים פותחו ב-2017 (הנתונים מתייחסים לשנת 2017 אלא אם צוין אחרת):

בתחום איכות התעסוקה
• 48% מהמועסקים חשבו שתפקידם מאפשר קידום בעבודה ב-2016, 51% מהגברים ו-45% מהנשים; 56% מהערבים לעומת 48% מהיהודים.
• 66% מהמועסקים השיבו שתפקידם בעבודה תואם את תחום לימודיהם, 63% מהערבים ו-68% מהיהודים.
• 10% מהמועסקים חשו אפליה במקום העבודה ב-2016, 9% מהגברים ו-11% מהנשים; 17% מהערבים ו-9% מהיהודים. בפילוח לפי סוגי האפליה המרכיבים את המדד עולה כי 4% חשו אפליה בשל גילם או מוצאם, 3% – בשל הלאום שלהם ו-2% – בשל דתם או מינם.
בתחום ביטחון אישי
• נזק מעבירות רכוש מתוך הכנסה פנויה: 6.1% ממשקי הבית נפגעו מעבירות כלפי דירה, ו-3.9% -מעבירות כלפי מכונית. משקי בית יהודיים ואחרים נפגעו יותר ממשקי בית ערביים הן בעבירות כלפי דירה (6.4% לעומת 3.9%, בהתאמה) הן בעבירות כלפי מכונית (4.0% לעומת 2.8%, בהתאמה).

בתחום מעורבות אזרחית וממשל
• שיעור הנשים בתפקידי ניהול במגזר הציבורי עמד על 40.7% (41.8 אלף). בענף החינוך שיעור הנשים בתפקידי ניהול עמד על 55.9% ובענף בריאות רווחה וסעד – על 68.3%. שיעור הנשים היהודיות בתפקידי ניהול במגזר הציבורי גבוה משיעור הערביות (41.6% לעומת 27.6%, בהתאמה).
• שיעור הערבים המועסקים במגזר הציבורי בשנת 2017 עמד על 10.8% (108.4 אלף), ואילו חלקם באוכלוסיית בני 15 ומעלה עמד על 19.2%. בקרב הערבים לא נמצא הבדל בין שיעור הגברים לשיעור הנשים במגזר הציבורי (10.7% ו-10.8%, בהתאמה).

בתחום טכנולוגיות המידע
• 55.5% מבני 20 ומעלה חשו ביטחון בסביבה מקוונת.
• ל-81.2% ממשקי הבית בישראל יש לפחות מחשב ביתי, מחשב נישא או טאבלט אחד, ל-83.9% ממשקי הבית היהודיים ול-66.2% ממשקי הבית הערביים.
• 82% מבני 20 ומעלה השתמשו באינטרנט ב-2017 (83% מהגברים ו-80% מהנשים) 76% -באמצעות הטלפון הנייד, 76% – בכל יום או כמעט בכל יום, 48% – לצורך עבודה ו-%32 – לצורך לימודים.
• 38% מבני 20 ומעלה השתמשו בשירותי ממשל מקוונים ב-2017, 40% מהגברים ו-36% מהנשים; 42% מהיהודים לעומת 20% מהערבים; בקרב היהודים 49% מהחילונים ו-22% מהחרדים.

כתבות באותו עניין
דילוג לתוכן