חינוך מוזיקלי לא משפר את תפקודי המוח

חינוך, כישורים קוגניטיביים ומוסיקה: מיתוס נפוץ הוא שחינוך מוזיקלי משפיע באופן חיובי על הכישורים השכליים וההישגים האקדמיים. מחקר מטא אנליזה חדש שופך אור על הנחה זו בדבר הקשר בין חינוך ואימון מוסיקלי לבין כישורים קוגניטיביים והצלחה אקדמית. על פי ממצאי המחקר הנחה זו אינה נכונה. המיתוס לפיו חינוך מוזיקלי משפיע על יכולות שכליות אינו זוכה לתימוכין ומופרך בשל ביצוע מבנה מחקר מבוקר שמנכה השפעות אחרות. על פי החוקרים השפעת החינוך המוזיקלי היא אפס.

מה הן ההשפעות של חינוך מוזיקלי על כישורים קוגניטביים כמו זיכרון ? צילום:Pixabay Brenda Geisse-30
מה הן ההשפעות של חינוך מוזיקלי על כישורים קוגניטיבים כמו זיכרון ? צילום:Pixabay Brenda Geisse-30

המחקר שנערך בשיטה של מטא אנליזה חקר ממצאים של מעל 6,900 ילדים בהתבסס על יותר מ50 מחקרים שהתבצעו החל משנות ה80 של המאה הקודמת ועד שנת 2019. ממצאי המחקר ראו אור בכתב העת Memory and Cognition. המחקר פורסם לאחרונה על ידי החוקרים פרננד גובה וג’ובאני סאלא מיפן ומלונדון .

על פי המחקר הממצאים של מחקרים קודמים בדבר יכולות משופרות של זיכרון, לדוגמה זיכרון טוב יותר של מוזיקאים, קוגניציה ועוד של מי שזכה לאימון וחינוך בתחום המוזיקלי אינם נכונים.

חינוך מוזיקלי לא משפר יכולות שכליות

על פי ניתוח הממצאים החוקרים העלו כי לא נמצא קשר סטטיסטי מובהק בין חינוך מוזיקלי ליכולות קוגניטיביות טובות יותר. המדענים מציינים כי ממצאים אלה תקפים באופן עקבי על פני מגוון מחקרים שנסקרו במטא אנליזה.

המדענים מדגישים כי מספר קטן של השפעות של חינוך מוזיקלי על יכולות אלה נמצאה במחקרים מועטים בלבד וזאת רק כאשר לא בוחנים את המחקרים בכלים מדעיים המבצעים הקצאה אקראית של משתתפי המחקר וקבוצות בקרה. כלומר בחינה של המחקרים שהצביעו על השפעת חינוך זה על היכולות בכלים מדעיים יסודיים עם קבוצות בקרה למשל שהשוו את החינוך המוזיקלי ללימודי ריקוד או ספורט, מוכיחה כי אין השפעה לחינוך מוזיקלי על יכולות כמו זיכרון.

המדענים הדגישו כי התרגול המוזיקלי אינו אפקטיבי בכל סוגי התוצאות וההשפעות שנבחנו כלומר חינוך מוזיקלי לא משפיע על כישורים מנטליים קוגניטיביים וורבליים – מילוליים, לא וורבליים, כישורים הקשורים למהירות ועוד. זאת ללא קשר לגיל המשתתפים ומשך האימון. ממצאים אלה תומכים בממצאי מחקרים אחרים המצביעים על העדר השפעה של חינוך זה על יכולות שכליות.

עם זאת למותר לציין כי הקניית כישורים מוזיקליים עשויים לסייע לילדים. לדוגמה על ידי הקניית ערכים, מיומנויות וכישורי התמדה, חוללות עצמית, בטחון עצמי, הערכה עצמית מוגברת או הגברת כישורים חברתיים.

Sala, G., Gobet, F. Cognitive and academic benefits of music training with children: A multilevel meta-analysis. Mem Cogn (2020). https://doi.org/10.3758/s13421-020-01060-2

 

Talamini F, Altoè G, Carretti B, Grassi M (2018) Correction: Musicians have better memory than nonmusicians: A meta-analysis. PLOS ONE 13