חיסוני הקורונה נפתחו לכלל הציבור

מבצע החיסונים הורחב לכלל האוכלוסייה: דווחה הענות רבה של צעירים להתחסן נגד נגיף הקורונה. קרוב לשני מליון ישראלים קיבלו את החיסון השני. ע-3.3 מליון ישראלים כבר קיבלו את החיסון הראשון נגד קורונה..

משרד הבריאות התיר לקופות החולים לחסן את כלל האוכלוסייה. דווחה הענות בקרב צעירים במרכזי החיסונים של קופות החולים. מבצע החיסונים הורחב ברחבי ישראל גם לאוכלוסיה של צעירים בני 18 עד 35. החיסונים החלו לאוכלוסיות בסיכון מוגבר וצוותים רפואיים. לאחר מכן הורחב המבצע לחסן מבוגרים וקשישים. לאחר מכן ירד גיל המתחסנים לציבור שעד גיל 35. משרד הבריאות הוסיף אוכלוסיות ייעודיות במהלך המבצע. כך חיסנו קופות החולים גם צעירים בני 16 עד 18. וכן אוכלוסיות מקצועיות כמו עובדי מערכת החינוך.

לצד זאת הנחה משרד הבריאות את הקופות לשים דגש להגביר את קצב החיסונים בקרב אוכלוסיות מבוגרות שעדיין לא התחסנו. בתוך כך מדווחים גורמי המקצוע כי שיעור המתחסנים בקרב בני 60 ויותר לא עלה כמעט במהלך הימים האחרונים. במקביל, טרם פתיחת המתחמים לחיסון צעירים דווח על ירידה בהיקף המתחסנים.

חיסוני הקורונה ניתנים לכל מי שמעל 16

אתמול החלו קופות החולים בהוראת משרד הבריאות לחסן גם בני 18 עד 35. כלומר כל מי שרוצה להתחסן כיום יוכל לקבוע תור ולעשות זאת.

קופות החולים הדגישו כי יש לקבוע תור בקופת החולים באפליקציות, באתר או במוקדים לפני שמגיעים להתחסן. עד כה נרשמה הענות טובה של צעירים לבוא להתחסן. לא דווחו עומסים חריגים ברוב מתחמי החיסונים.

על רקע פתיחת מתחמי החיסונים לצעירים פורסמו קריאות של מתנגדי חיסונים לקבוע תורים ולבטלם כדי לגרום לבלאי מואץ. קריאה חמורה זו לפגיעה במבצע זכתה לביקורת רבה.

צעירים ברשתות חברתיות קראו לאחרים לקבוע תור לחיסונים ולבטלם. כך, תיפגע יכולת התיאום של קופות החולים ויבוזבז מלאי שיושלך כפג תוקף. קריאה זו זכתה לתגובות חמורות ואף כנגד מתנגדי החיסונים. משרד הבריאות מסר כי יטפל בחומרה בהודעות מעין אלה. המשטרה ציינה כי תבדוק את הנושא ותטפל בו.