יום הילד: הכי הרבה ילדים במשפחה בבית שמש. כמה בת”א ?

יום הילד: הכי הרבה ילדים במשפחה בבית שמש. כמה ילדים במשפחה בת”א ?  כמה ילדים נולדים בשנה וכמה ילדים יש בישראל 2019 ?

לקראת יום הילד הבינלאומי החל ב20 לנובמבר מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים אודות ילדי ישראל וחושפת טפח אודות השוני בין האזורים והאוכלוסיות השונות המרכיבות את ישראל: מן הנתונים עולה כי נכון לסוף 2018 חיו בישראל 2.96 מיליון ילדים (בני 17-0) שהם שליש מאוכלוסיית המדינה.
מתוך 2.96 מליון ילדים ישנם 2.131 מיליון ילדים יהודים, 731 אלף ילדים ערבים  ועוד כ-98 אלף ילדים (3.3%) שסווגו כאחרים (בלתי מסווגים לפי דת במרשם האוכלוסין ונוצרים לא ערבים). בשנת 2018 נולדו 184,370 ילדים. שיעור הפריון הכולל של הנשים בישראל נאמד ב-3.09 ילדים בממוצע לאישה.

גן ילדים. מקור: ויקיפדיה ברשיון cc3-by. צילום: ozgurmulazimoglu-Mirar abajo
ירושלים- העיר הצעירה ביותר. תמונה -ויקיפדיה ברשיון cc3-by. צילום: ozgurmulazimoglu-Mirar abajo

היכן חיים הכי הרבה ילדים במשפחה בישראל ?מספר הילדים עד גיל 17 למשק בית היה 2.43 ילדים למשפחה בממוצע ברמה הארצית. בערים הגדולות בישראל, מספר הילדים הממוצע הגבוה ביותר היה בעיר בית שמש בה היו 3.67 ילדים בממוצע למשפחה ואילו בעיר בבני ברק – 3.50 ילדים. בעיר בירושלים כמעט שלושה ילדים למשפחה- 2.99. בתל אביב-יפו נמצא הממוצע הנמוך ביותר של ילדים עד גיל 17 למשק בית – 1.87.

העיר ירושלים היא העיר הצעירה ביותר בישראל – חלקם היחסי של הילדים באוכלוסייה כ-39%; בחיפה -23% ובתל אביב-יפו אחוז הילדים הוא 23% – כמעט אחד מחמישה אנשים הוא ילד. מן הנתונים עולה כי במהלך 2017 נישאו בישראל 621 נערות עד גיל 17. כ-95% מהנערות שנישאו היו מוסלמיות. בשנת 2018 ניכרה ירידה של כ-30% במספר הנערות עד גיל 17 שילדו, והוא הגיע ל-234 נערות, מתוכן: 191 מוסלמיות ו-36 יהודיות. לכ-6% מהנערות לא הייתה זו הלידה הראשונה.

בממוצע בכלל האוכלוסיה רק ב 18% מהמשפחות שבהן יש ילדים עד גיל 17, יש רק ילד אחד בלי אחים בכל גיל שגרים בבית) – 19% מהמשפחות היהודיות לעומת 11% מהמשפחות הערביות. מן הממצאים עולה כי אחוז זה גבוה במיוחד בקרב משפחות של עולי בריה”מ (לשעבר) – 30%.

כ-88% מהמשפחות שבהן ילדים עד גיל 17 הן משפחות של זוגות עם ילדים. וכ-12% הן משפחות חד-הוריות. רוב הילדים שגרו במשפחה חד-הורית, גרו עם אימם (87%).

בישראל 47,608 ילדים מתגוררים במוסדות לינה, כ-80% מהם בנים. כשני שלישים נמצאים במוסדות דתיים או חרדיים. בשנת 2018 6.9% מכלל הילדים עד גיל 17 (כ-191 אלף ילדים) חיו במשקי בית ללא מועסקים – 5.0% באוכלוסייה היהודית ו-12.9% באוכלוסייה הערבית.

בשנת תשע”ט (2018/19) למדו 2,106 בני נוער (בגילי 17-12, כולל) לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

לפי דיווחי המשטרה בשנת 2018 נפגעו בתאונות דרכים עם נפגעים 2,652 ילדים בגיל 14-0 (11.5%). במספר הילדים שנפגעו חלה ירידה של כ-11.3% לעומת שנת 2017 (אז נפגעו 2,999 ילדים, שהיו 12% מהנפגעים).מן הפרסום של הלמ”ס עולה כי בשנים האחרונות, מספר הקטינים שעמדו לדין במשפטים פליליים, הצטמצם באופן ניכר – מ-5,279 קטינים שקיבלו פסק דין ב-2005, ל-2,797 קטינים שקיבלו פסק דין ב-2017 (ירידה של 47.0%).