יום האהבה בישראל- חג ט"ו באב 2014

מה גיל הנישואים הממוצע ? כמה ישראלים מתחתנים בחו"ל ? נתונים מעניינים לרגל יום האהבה - טו באב

מערכת האתר

עודכן בתאריך

יחסים זוגיים
זוגיות ויחסים. מקור: ויקיפדיה ברשיון CC3-by-sa. צילום: Isabella Amoroe & Anders0608

היום מצוין יום האהבה בישראל- חג ט"ו באב. לרגל ט"ו באב שיתקיים השנה ב-11 באוגוסט – פירסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים אודות נישואים בישראל בשנת 2012. מן הנתונים עולים מספר נתונים מעניינים. מן הנתונים עולה כי 50,474 זוגות התחתנו בישראל במוסדות הדת המורשים לערוך נישואין, מתוכם 37,751 יהודים, 10,766 מוסלמים, 942 דרוזים ו-865 זוגות נוצרים. עוד מתחוור כי שיעור הנישואין הגולמי היה 6.4 לאלף בכלל האוכלוסייה, 6.3 לאלף בקרב היהודים, 7.9 לאלף בקרב המוסלמים, 7.2 לאלף בקרב הדרוזים ו-5.5 לאלף בקרב הנוצרים.

נתונים לרגל יום האהבה

נתונים שפרסמה הלמ"ס לקראת יום האהבה מעלים גם שגיל הנישואין הממוצע בקרב החתנים שנישאו לראשונה היה 27.7 (28.0 בקרב היהודים). גיל הנישואין הממוצע בקרב הכלות שנישאו לראשונה היה 25.0 (25.9 בקרב היהודיות). בנוסף עולה כי:
• כתוצאה מהעלייה בגיל הנישואין באוכלוסייה היהודית, אחוז הגברים היהודיים הרווקים בגיל 29-25 באוכלוסייה היהודית עלה מ-28% בסוף 1970 ל-63% בסוף שנת 2012. אחוז הנשים היהודיות הרווקות בגיל 29-25 עלה בתקופה המקבילה מ-13% ל-46%.
• 87% מהנישואין של יהודים היו נישואין שבהם שני בני הזוג נישאים לראשונה (רווק עם רווקה), בהשוואה ל-89% נישאים לראשונה בתחילת שנות ה-70.
דיווחים על נישואין בחו"ל בשנת 2012:
• בשנת 2012, דווחו למרשם האוכלוסין 9,509 מקרי נישואין שנערכו בחו"ל שבהם לפחות אחד מבני הזוג היה רשום במרשם האוכלוסין. ב-38% ממקרי הנישואין האלה (3,633 זוגות), שני בני הזוג היו רשומים במרשם האוכלוסין, ב-62% ממקרי הנישואין (5,876 זוגות), רק אחד מבני היה הזוג רשום במרשם האוכלוסין. . זוגות אלו כללו 13,142 אנשים הרשומים במרשם האוכלוסין בישראל אשר נישאו בחו"ל (ראה לוח 2).
• מכלל הזוגות שבהם שני בני הזוג רשומים במרשם האוכלוסין ושניהם יהודים כשליש נישאו בקפריסין (33%), קרוב לשליש – בארה"ב (28%) וכ-18% נישאו בצ'כיה.

כתבות באותו עניין
דילוג לתוכן