יכולות מתמטיות של מוח גברי ונשי

השוואה של היכולות המתמטיות, התפקוד והמבנה של מוח של בנים ובנות במחקר חדש שנערך מראה כי אין הבדלים בין המינים. על פי ממצאי המחקר גברים ונשים מתאפיינים באותן יכולות חשבוניות.

יכולות מתמטיות והבדלים בין המינים. צילום: Pixabay tjevans
יכולות מתמטיות והבדלים בין המינים. צילום: Pixabay tjevans

המחקר נערך על ידי מדענים אמריקאים מאוניברסיטת קרנגי מלון , פיטסבורג, פנסילבניה. ממצאי המחקר ראו אור בכתב העת בנושא למידה Science of Learning.

אין הבדל ביכולות והמבנה המוחי של נשים וגברים לגבי מתמטיקה

האם קיים הבדל מהותי ביכולת החשבונית, בהבנה המתמטית, במבנה המוחי בין גברים לנשים ? ממצאי המחקר מצביעים על העדרם של הבדלים משמעותיים.

Cantlon and her team conducted the first neuroimaging study to evaluate biological gender differences in math aptitude of young children.

Her team used functional MRI to measure the brain activity in 104 young children (3- to 10-years-old; 55 girls) while watching an educational video covering early math topics, like counting and addition. The researchers compared scans from the boys and girls to evaluate brain similarity. In addition, the team examined brain maturity by comparing the children’s scans to those taken from a group of adults (63 adults; 25 women) who watched the same math videos.

After numerous statistical comparisons, Cantlon and her team found no difference in the brain development of girls and boys. In addition, the researchers found no difference in how boys and girls processed math skills and were equally engaged while watching the educational videos. Finally, boys’ and girls’ brain maturity were statistically equivalent when compared to either men or women in the adult group.