כמה עיוורים וחירשים חיים בישראל ?

היום הבין-לאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות: 24 אלף עיוורים בישראל. 6,400 בעלי לקויי שמיעה. גברים סובלים מליקוי שמיעה יותר מנשים.

בימים אלה מוקם ‘מרשם אנשים עם מוגבלות’

בשלישי לדצמבר מצויין בעולם ובישראל היום הבין-לאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות. יום זה מדגיש את קידום ההבנה והרגישות ומתן מענה לאנשים עם מוגבלות ולעידוד התמיכה בכבודם, בזכויותיהם ובשלומם. מטרתו של היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לשפר את המודעות לתועלת והערך החשוב שבהכללת אנשים עם מוגבלות בכל היבטי החיים הפוליטיים, החברתיים, הכלכליים והתרבותיים. אירועי יום זה מצוינים על ידי ארגוני אנשים עם מוגבלות, גופים עסקיים, יחידים וגופי ממשל גם על מנת להדגיש ולציין, לחבר ולהעצים באמצעות הציבור הכללי בעולם את ההכרה ביכולות, הכישורים וההישגים של אנשים עם מוגבלות.

התאמת משקפיים. קוצר ראייה. מקור: ויקיפדיה ברשיון חופשי. צילום: William R. Goodwin
התאמת משקפיים. קוצר ראייה. מקור: ויקיפדיה ברשיון חופשי. צילום: William R. Goodwin

בימים אלה ממש מוקם מרשם אנשים עם מוגבלות בימים אלו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה . מדובר במסד לאומי חדש וייחודי – ‘מרשם אנשים עם מוגבלות’ באחריות תחום רווחה, פשיעה ומשפט באגף בכיר חינוך וחברה. בלמ”ס מציינים כי מטרתו של המרשם הינה לאסוף מידע מבוסס ואמין ממשרדי ממשלה שונים כדי לבנות מסד נתונים אחד שממנו יופקו נתונים סטטיסטיים שוטפים ומגוונים על אודות אנשים עם מוגבלות. המרשם ישמש את צרכני המידע ביניהם משרדי הממשלה השונים. בעזרת המרשם תוצג תמונה עדכנית של מספר האנשים עם מוגבלות בישראל באופן כללי, סוגי המוגבלות שלהם וגם אנשים עם כמה מוגבלויות לפי מאפיינים חברתיים, דמוגרפיים וכלכליים שונים.

לקראת היום הבין-לאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות מפרסמת הלמ”ס נתונים אודות כמה עיוורים וחירשים חיים בישראל ומה מאפייניהם. מן הנתונים עולים מספר נתונים מרתקים אודות אוכלוסיות אלה:

עיוורים ובעלי לקות ראיה

כיצד מוגדר אדם עיוור ? עיוור הוא אדם אשר הוגדר על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים כסובל מהיעדר ראייה מוחלט, כבעל חדות ראייה מרבית של 3/60 בעין הטובה (גם לאחר תיקון הראייה בעזרת משקפיים, ניתוח, השתלה וכדומה) או כבעל שדה ראייה מרבי של עד 20 מעלות בעין הטובה. שדה ראייה תקין הינו שדה ראיה של 180 מעלות.

מן הממצאים שמפרסמת הלמ”ס עולה כי בשנת 2018 היו כ-24 אלף אנשים נושאי תעודת עיוור/לקות ראייה, מתוכם 1,701 נושאי תעודת עיוור חדשים אשר התווספו בשנה האחרונה. שיעור נושאי תעודת עיוור/לקות ראייה היה 2.7 ל-1,000 נפש. בפילוח בהתאם לאילאים עולה שככל שקבוצת הגיל מבוגרת יותר, כך שיעור נושאי תעודת העיוור גבוה יותר.

גם בקרב גברים וגם בקרב נשים נמצא שהאחוז הגבוה ביותר של נושאי תעודת עיוור- לקות ראייה היה בגילי 75 ומעלה (25.7 ל-1,000 נפש ו-23.1 ל-1,000 נפש, בהתאמה). אחוז זה הוא גבוה פי 4.5 מהשיעור בקבוצת הגיל 60-74 (5.8 ל-1,000 נפש ו-5.0 ל-1,000 נפש, בהתאמה) ופי 50 ויותר מקבוצת הגיל הצעירה ביותר 0-24 (0.5 ל-1,000 נפש ו-0.4 ל-1,000 נפש, בהתאמה).

לקויי שמיעה הזכאים לסל תקשורת

כמה לקויי שמיעה יש בישראל ? מן הנתונים שמפרסמת הלמ”ס עולה כי בשנת 2018 היו כ-6.4 אלף אנשים הזכאים לסל תקשורת, מתוכם 143 אנשים בעלי זכאות חדשים. בלמ”ס מציינים כי אדם לקוי שמיעה הזכאי לסל תקשורת הינו אדם אשר הוגדר על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים כבעל לקות שמיעה של 70 דציבלים ויותר באוזן הטובה, ובתנאי שהלקות אירעה עד גיל 3. זכאות מלאה ניתנת לאדם מגיל 18.

מעניין להבחין שהאחוז של לקויי שמיעה בקרב הגברים גבוה מהשיעור בקרב הנשים בכל קבוצות הגיל, בעיקר בגילי 70 ומעלה שבהם שיעור הגברים היה 0.8 ל-1,000 נפש לעומת 0.4 ל-1,000 נפש בקרב הנשים. בבחינה לפי קבוצות אוכלוסייה, נמצא כי אחוז היהודים והאחרים הזכאים לסל תקשורת עומד על 72.6%, והוא נמוך מעט מחלקם בכלל אוכלוסיית בני 18 ומעלה (80.9%).

לעומת זאת, אחוז הערבים הזכאים לסל תקשורת הוא 27.4%, גבוה מעט מחלקם בכלל אוכלוסיית בני 18 ומעלה (19.1%).

מן הנתונים המתפרסמים עולה כי בשנת 2018 היו 299 לקויי שמיעה הזכאים לסל תקשורת וגם נושאי תעודת עיוור. בבחינה לפי קבוצות אוכלוסייה, נמצא כי אחוז היהודים והאחרים לקויי שמיעה הזכאים לסל תקשורת וגם נושאי תעודת עיוור עמד על 76.3%, נמוך מחלקם באוכלוסיית בני 18 ומעלה (80.9%). בהשוואה לכך אחוז הערבים לקויי שמיעה הזכאים לסל תקשורת וגם נושאי תעודת עיוור הוא 23.7%, גבוה מחלקם באוכלוסיית בני 18 ומעלה (19.1%).