לג בעומר 2020 ומגיפת הקורונה

ל”ג בעומר 2020 בצל הנגיף הסיני הקטלני קוביד 19 Covid יתנהל תחת מגבלות. משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות פרסמו את התיקונים שאישרה הממשלה לתקנות שעת חירום (הגבלת פעילות). כיצד יתנהל לג בעומר השנה לנוכח המגפה? המגבלות שפורסמו הן לצורך מניעת התקהלות והדבקה סביב אירועי ל”ג בעומר. תיאסר הדלקה ושהייה בסמוך למדורות בכל רחבי הארץ, למעט מדורות שיתקיימו בהר מירון תחת הנחיות מיוחדות.

לג בעומר – המגבלות לאור מגיפת הקורונה

כיצד יחגג ל”ג בעומר השנה? השנה תאסר חגיגה ביחד או בנפרד באמצעות הדלקת מדורות. כמו כן, במקום אירועי ל”ג בעומר הנהוגים בכל שנה במתחם קבר הרשב”י בהר מירון יאפשר השר לשירותי דת את קיומן של שלוש מדורות באזור קבר הרשב”י, שיתקיימו על פי היתר מיוחד, בנפרד ובמועדים שונים. מספר המשתתפים בכל אירוע הדלקה לא יעלה על 50 איש. השר לשירותי דת ייתן ייצוג שוויוני לקהילות שונות, לרבות ייצוג הולם לנשים.

חגיגות ל"ג בעומר תחת מגבלות בצל נגיף הקורונה. צילום: Pixabay Nutze meine Bilder respektvoll
חגיגות ל”ג בעומר תחת מגבלות בצל נגיף הקורונה. צילום: Pixabay Nutze meine Bilder respektvoll
  • על פי התקנות החדשות בתקופה שמיום ה’, 7 במאי 2020, ועד ליום ד׳, 13 במאי 2020, תיאסר הדלקת מדורות ברחבי הארץ.
  • כמו כן, במועד זה אסור שהייה בשטח הר מירון, למעט אנשים הגרים במקום או שנדרשים להגיע למקום במסגרת עבודתם.
  • כמו כן, תיאסר השכרה של צימרים ויחידות אירוח בתקופה זו בשטח הר מירון, לכל אדם שאינו מתגורר במקום.
  • בנוסף נקבע כי בתקופה שמיום ה׳, 14 במאי 2020 ועד ליום א׳, 17 במאי 2020, בשעה 06:00 תיאסר גם כניסה ושהייה באזור המצומצם של קבר הרשב”י והיישוב מירון.
  • בנוסף תאסר השכרת צימרים וחדרי אירוח באזור זה, לאנשים שאינם מתגוררים במקום.
  • תקנות שאושרו כי לאורך תקופה זו לא תופעל תחבורה ציבורית אל שטח הר מירון, למעט הסעת תושבי המקום והמשתתפים באירועי הדלקת המדורות שהותרו.

הפרה של הוראות אלה – שהייה בשטח האסור, למעט מי שהותר לו, השכרת צימר או חדר אירוח בתקופה זו למי שאינו מתגורר במקום, הפעלת תחבורה ציבורית לאזור הר מירון בתקופה האמורה, והדלקה או השתתפות במדורה ברחבי הארץ בתקופה האסורה תהא עבירת קנס.

התקהלויות ומגבלות נוספות

משרד הבריאות קורא לציבור להמשיך ולהישמע להנחיות בדבר ריחוק פיזי, עטיית מסכות ושמירה על היגיינה, לשם הבטחת בריאות הציבור והמשך המאבק המשותף בהתפשטות נגיף הקורונה.

עוד הודיע משרד הבריאות כי בהמשך לצו בריאות העם שיחתם בימים הקרובים ע״י מנכ״ל משרד הבריאות, ויתיר התקהלויות במקום פתוח עד 50 איש, נקבע כי ביום א׳ (10.5) תוסר המגבלה על קיום חתונות, לוויות ותפילות של עד 19 או 20 איש.

כמו כן הוחלט שהחל מיום ראשון (10.5) יתאפשר לקיים ברית מילה לילדים במקום סגור ובו מקסימום 19 איש . זאת למרות איסור ההתקהלות הקיים במבנה.

בנוסף, ציינו במשרד הבריאות כי “הותר לקיים טיפול נפשי בקטין גם ללא מסיכה וללא צורך בשמירת מרחק כנדרש בתקנות, כאשר מדובר בטיפול שמעצם טיבו נדרש להתקיים תוך קרבה גדולה יותר בין המטפל למטופל. בנוסף, הותרה פתיחתם של מכוני כושר וסטודיו לפעילות ספורט או מחול, כך שכמות השוהים המותרת תהיה ביחס של אדם לכל 10 מ”ר (במקום 15) בחדרי הכושר, וביחס של אדם לכל 7 מ”ר בסטודיו. בהפעלת מקומות אלו יש להקפיד על הכללים שנקבעו לשם שמירה על בריאות הציבור במקום ציבורי.”