ל”ג בעומר 2022: צו איסור מדורות למעט אזורים מסוימים

לקראת ל”ג בעומר 2022 שחל ביום רביעי בערב 18.5.2022 חתם נציב כבאות והצלה על איסור הבערת מדורות למעט בשטחים המיועדים לכך ובכפוף למאפייני מדורה מסוימים ואזור מסוימים. על האיסור על הבערת אש בל”ג בעומר החליטו במערך הכבאות לאחר הערכת מצב בדבר הסיכונים להתפשטות שריפות. ויודגש כי האיסור להבערת מדורות ל”ג בעומר כן מתיר חגיגות של החג במדורות בשטחים ייעודיים שהוכשרו לכך על ידי הרשויות המקומיות.

ל"ג בעומר 2022: צו איסור מדורות למעט אזורים מסוימים. צילום: Gerd Altmann Pixabay
ל”ג בעומר 2022: צו איסור מדורות למעט אזורים מסוימים. צילום: Gerd Altmann Pixabay

בנוסף לכך אין איסור על הדלקת אש במתקן מתאים להכנת מזון צלוי. כלומר מותר להדליק אש במנגל במקומות המאושרים לכך.

הבערת מדורות ל”ג בעומר 2022: במקומות ייעודיים

על פי הצו לפי תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה הורה הנציב בהתאם לתקנה 8 לתקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה ביחס לכללי התנהגות אש במדורות כי עקב “תנאים קיצוניים המעלים את הסבירות להתרחשות דליקות” אין להדליק מדורות ואין להבעיר אש בשטחים פתוחים. האיסור יחול מהיום, יום שני,  16 במאי, 2022 בבוקר ועד יום שישי 20.5.2022 בערב . האיסור יחול בכל הארץ בכל שעות היממה.

ואולם, על פי הצו, האיסור לא יחול במקרים הבאים. במקרים אלה תותר הבערת מדורות:

1..מותרת הבערת מדורות באזור שמדרום לקו הגיאוגרפי של כביש 25 – כלומר מדרום לכביש נחל עוז- צומת הערבה. הדלקה של מדורות בשטח זה כפופה לכך שלא תודלק מדורה בכל שטח יער וחורש גם אם הוקצה לכך שטח ייעודי.
2. מותרת הבערת מדורות באזור ש”הוכשר ואושר על ידי הרשות המקומית למטרות הדלקת מדורות והבערת אש בשטח פתוח”. וזאת “בתיאום עם הרשות הארצית לכבאות והצלה. הדבר בכפוף לכך ש|גודל בסיס מדורה, שאינה מצויה בתוך גומה כמשמעותה בתקנות, לא יעלה על 3 מטרים וגובה מערום חומרי הבעירה המשמשים למדורה לא יעלה על 5.1 מטרים מגובה הקרקע.”

כחריג לצו עוד נקבע ש”מפקד מחוז ברשות הכבאות או מי מטעמו, רשאי לאשר מראש ובכתב, הדלקת והבערת אש”. זאת למרות הצו, והכל לפי בתנאים שהוא יקבע לכך. וזאת רק אם מצא ש”ניתן לקיים רמה נאותה של בטיחות אש בנסיבות העניין”.

על פי הצו של נציב כבאות והצלה ההגבלות מכוחו מוסיפות להוראות התקנות הנוגעות להבעת אש ולא מצמצמות אותן.