ליגאז – ליגאזות

ליגאזות / ליגאז – קבוצה של אנזימים אשר מזרזים תגובות של חיבור בין מולקולות. הפירוק נעשה על ידי שימוש באנרגיה המופקת מפירוק מולקולת ATP. ליגאזות הוא שם של כלל קבוצת האנזימים המאחים מולקולות. ליגאז בשפה האנגלית – Ligase. בלטינית המילה ליגאז הינה לאחות, לחבר. קבוצת אנזמי ליגאז הם אחת משש קבוצות של אנזימים. קבוצת אנזימי ליגאזות מסומנת EC 6.X.X.X. בתוך קבוצה זו ישנן חמש קבוצות משנה.  כך לדוגמה תת קבוצת אנזמי ליגאז של איחוי אטומי פחמן וחמצן היא EC 6.1. אנזימי ליגאז לאיחוי אטומי פחמן וחנקן EC 6.3. ליגאז לאיחוי של אטומי פחמו ופחמן הוא EC 6.4.

DNA ליגאז הוא האנזים המוכר ביותר בקבוצת אנזימים זו. אנזים זה משויך לקבוצת EC 6.5. זה הוא ליגאז איחוי פוספודיאסטר. הוא משמש לתיקון נזקים לחומר התורשתי DNA בתאים חיים. בהנדסה גנטית במעבדות משמש אנזים זה לאיחוי מקטעי חומר תורשתי DNA.