ירידה במספר הסטודנטים לתואר ראשון

נשים מהוות רוב בכל התארים. אחוז הנשים בקרב הערבים היה גבוה במיוחד - פי שניים מאחוז הגברים

מערכת האתר

עודכן בתאריך

לימודי בריאות ורפואה
לימודים אקדמיים. אוניברסיטת חיפה. צילום: מערכת פורטל הדוקטור.

ירידה במספר הסטודנטים לתואר ראשון

מנתונים המתפרסמים על ידי הלמ"ס עולה כי בשנת תשע”ח (2017/18) היו 62 מוסדות להשכלה גבוהה ובהם למדו לקראת תואר או תעודה אקדמית 314.5 אלף סטודנטים (כולל 47.7 אלף סטודנטים שלמדו באוניברסיטה הפתוחה). עוד עולה מן הנתונים כי מספר הסטודנטים החדשים לתואר ראשון ירד ב-3,055, ירידה של 5.7% לעומת השנה הקודמת. באוניברסיטאות הייתה ירידה של 5.7%, במכללות האקדמיות המתוקצבות – ירידה של 6.0%, במכללות האקדמיות הלא מתוקצבות – ירידה של 3.6% ובמכללות האקדמיות לחינוך הייתה ירידה של 7.8%.

הנתונים שפורסמו מצביעים על כך שלעומת השנה הקודמת, מספר הסטודנטים לתואר ראשון ירד ב-0.7%, במיוחד במכללות האקדמיות לחינוך (-2.6%) ובאוניברסיטאות (-2.5%). לעומת זאת, מספר הסטודנטים לתואר השני עלה ב-0.3%, במיוחד במכללות האקדמיות לחינוך (6.6%) ובמכללות האקדמיות (3.6%; 17.0% במכללות מתוקצבות).

• מספר הסטודנטים הכללי באוניברסיטאות ירד ב-2.0%. בתואר הראשון והשני ירד מספרם ב-2.5% וב-2.0%, בהתאמה, ואילו מספר לומדי התואר השלישי עלה ב-3.5%.

• בתשע”ח כ-55% מהסטודנטים החדשים לתואר ראשון למדו מדעי החברה או מדעי הרוח, כ-70% מכלל הסטודנטים לתואר שני למדו מדעי החברה או מדעי הרוח (39.0% ו-30.1%, בהתאמה), והסטודנטים לתואר שלישי למדו בעיקר מדעי הטבע ומתמטיקה (39.6%) ומדעי הרוח (24.8%).

• נשים היוו רוב (59.3%) בסך כל התארים. אחוז הנשים בקרב הערבים היה גבוה במיוחד – פי שניים מאחוז הגברים, כלומר על כל סטודנט ערבי היו שתי סטודנטיות ערביות.

• בין השנים תש"ע (2009/10) ותשע”ח עלה אחוז הסטודנטים הערבים באופן משמעותי בכל התארים: בתואר ראשון – מ-13.2% ל-17.4% (18.0% בסטודנטים החדשים), בתואר שני – מ-7.5% ל-14.2% ובתואר שלישי – מ-5.3% ל-7.0%, בהתאמה.

• בשנת תשע”ח למדו במוסדות ההשכלה הגבוהה 11.6 אלף סטודנטים חרדים (יוצאי מוסדות החינוך החרדי העל-יסודי). הם למדו בעיקר מקצועות מתחום החינוך וההכשרה להוראה (32.3%), ורק 30.4% מהם היו גברים.

• בשנה זו, 24.9% מהסטודנטים לתואר ראשון היו מיישובים שבאשכולות חברתיים-כלכליים גבוהים (אשכולות 10-8). בקרב סטודנטים לתואר שני עמד חלקם היחסי על 31.7% ובתואר שלישי – על 38.9%. חלקם היחסי של הסטודנטים מיישובים שבאשכולות חברתיים-כלכליים נמוכים (אשכולות 3-1) היה 23.5% בתואר הראשון, 20.1% בתואר השני ו-15.0% בתואר השלישי.

דילוג לתוכן