מאפייני בעלי התארים המתקדמים השוהים בחו"ל

חלקם הגבוה ביותר של השוהים בחו"ל שלוש שנים ויותר בקרב בעלי תואר שני היה במוזיקה (21.6%), במתמטיקה (15.1%) ובמדעי המחשב (14.8%).

מערכת האתר

עודכן בתאריך

לימודי בריאות ורפואה
בניין לימודי רפואה של הטכניון בחיפה. מקור: ויקיפדיה. ברשיון CC BY מאת Golf-Bravo

מאפייני בעלי התארים המתקדמים השוהים בחו"ל

מה מאפיין את הסטודנטים לתארים מתקדמים ואת בעלי ההשכה הגבוה השוהים מחוץ לישראל ? בעלי תארים אקדמיים מישראל ששהו בחו"ל שלוש שנים ויותר ב-2015 : בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נבדקה תופעת השהייה הממושכת בחו"ל של בעלי תארים שקיבלו את התואר ממוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל בין שנות הלימוד תשמ"א-תשס"ט (2008/09-1980/81). הבדיקה נעשתה נכון לשנת 2015, והנתונים הוקבלו למאגר ישראלים השוהים בחו"ל.

  • 27,826 (5.6%) ממקבלי תארים ממוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל בין השנים תשמ"א-תשס"ט (2008/09-1980/81), שהו בחו"ל שלוש שנים ויותר נכון לשנת 2015.
    אחוז השוהים בחו"ל שלוש שנים ויותר גבוה במיוחד בקרב בעלי תואר שלישי (11%). אחוז בעלי תואר שלישי בתחומי המדעים המדויקים וההנדסה גבוה פי 3.4 לערך מזה שבמדעי הרוח והחברה (14.6% בהשוואה ל-%4.3, בהתאמה). קיים פער גם בתואר ראשון ושני.
  • חלקם הגבוה ביותר של השוהים בחו"ל שלוש שנים ויותר בקרב בעלי תואר שלישי היה במתמטיקה (25%) ובמדעי המחשב (18.3%).
  • חלקם הגבוה ביותר של השוהים בחו"ל שלוש שנים ויותר בקרב בעלי תואר שני היה במוזיקה (21.6%), במתמטיקה (15.1%) ובמדעי המחשב (14.8%).
  • אחוז השוהים בחו"ל שלוש שנים ויותר, אשר קיבלו את התואר הראשון שלהם מאוניברסיטאות, היה גבוה משמעותית מזה של מקבלי תואר ראשון ממכללות אקדמיות, ממכללות אקדמיות לחינוך ומהאוניברסיטה הפתוחה, והגיע ל-7.3%.
  • שיעור הגברים השוהים בחו"ל שלוש שנים גבוה יותר משיעור הנשים (6.6% בהשוואה ל-4.8%, בהתאמה).
  • שיעור היהודים ששהו בחו"ל שלוש שנים ויותר היה גבוה יותר משיעור הערבים (5.6% לעומת 2.2%, בהתאמה), למעט בתואר שלישי (10.4% לעומת 11.9%, בהתאמה).
  • אחוז השוהים בחו"ל שלוש שנים ויותר היה גבוה יחסית בקרב העולים, ובמיוחד בקרב עולי בריה"מ (לשעבר), עולי אורוגואיי ועולי ארגנטינה שקיבלו תואר שלישי בארץ (29.2%, 21.5% ו-20.1%, בהתאמה), ובקרב עולים מארצות הברית וקנדה שקיבלו בארץ תואר שני ברפואה (27.4% ו-26.4% בהתאמה).
  • המאזן בין היוצאים החדשים לחו"ל (מ-2010 ואילך) לבין השבים הוא שלילי אך יציב.

דילוג לתוכן