עליה במספר מקבלי תואר ראשון וירידה בבוגרי הדוקטורט

נתונים מגוונים שמתפרסמים אודות בוגרי התארים בישראל מעלים בין היתר שבתחום ההנדסה והאדריכלות היוו הנשים מיעוט בכל התארים.

מערכת האתר

עודכן בתאריך

לימודי בריאות ורפואה
בניין מדעי הרפואה. בית החולים רמב"ם חיפה. צילום: מערכת פורטל הדוקטור- בריאות ורפואה.

השכלה גבוהה בישראל – עליה במספר מקבלי תואר ראשון וירידה בבוגרי הדוקטורט. בקרב מקבלי תואר ראשון ושני חלה עלייה בשיעורי הערבים ביחס שנת 2015 

נתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אודות תחומי קבלת התואר בקרב מקבלי תארים בתשע"ו (2015/16) בהשוואה לבעלי תארים בכלל האוכלוסייה (2015) מעלים כי :
• בשנת תשע”ו (2015/16), 76.0 אלף אנשים קיבלו תארים אקדמיים מהמוסדות להשכלה גבוהה בישראל (מהם 41.7 אלף מהאוניברסיטאות, 25.5 אלף מהמכללות האקדמיות ו-8.9 אלף מהמכללות האקדמיות לחינוך).
• בשנת תשע”ו חלה עלייה במספר מקבלי התארים בהשוואה לשנה הקודמת (3.4%). במספר מקבלי תואר ראשון ושני חלה עלייה (2.2% ו-6.4%, בהתאמה), ואילו במספר מקבלי תואר שלישי חלה ירידה של 2.9%.
• 72.8% ממקבלי תואר ראשון מהאוניברסיטאות ומהמכללות האקדמיות סיימו את לימודיהם תוך 4 שנים.
• תחומי הלימוד הנפוצים בישראל בתשע”ו היו מדעי החברה ומדעי הרוח בקרב מקבלי תואר ראשון, מדעי הרוח וכן עסקים ומדעי הניהול בקרב מקבלי תואר שני ומדעי הטבע והמתמטיקה בקרב מקבלי תואר שלישי.
• מוביליות בין-דורית של השכלה – הוריהם של שני שלישים (67.1%) ממקבלי התואר הראשון ברפואה היו בעלי תואר אקדמי בהשוואה לשליש (33.8%) ממקבלי התואר הראשון במדעי הרוח הכלליים. הוריהם של 55.8% ממקבלי התואר הראשון במשפטים מהאוניברסיטאות היו בעלי תואר אקדמי, לעומת 29.3% מבוגרי תואר ראשון במשפטים במכללות האקדמיות.
• הנשים היוו רוב בקרב מקבלי תואר ראשון ושני (60.8% ו-61.8%, בהתאמה) וקרוב למחצית ממקבלי תואר שלישי (48.9%). בתחום ההנדסה והאדריכלות היוו הנשים מיעוט בכל התארים.
• בקרב מקבלי תואר ראשון ושני חלה עלייה בשיעורי הערבים ביחס לשנת תשע"ה (2014/15), מ-10.2% ל-11.0% ומ-9.2% ל-9.3%, בהתאמה. בקרב מקבלי תואר שלישי, הייתה ירידה בשיעורם מ-4.4% ל-4.1%.
• בשנת תשע”ו 2.1 אלף (4.2%) ממקבלי תואר ראשון היו חרדים, 1.8% ממוסמכי תואר שני ו-0.3% ממקבלי תואר שלישי.

דילוג לתוכן